Erwin van Lambaart

Sponsorborrel Koninklijke HFC – 25 augustus 2017

Waarom doen mensen wat ze doen?

Deze keer waren we door Holland Casino uitgenodigd in restaurant De Haven van Zandvoort, waar inleider Henk Uildriks gastspreker Erwin van Lambaart, CEO van het gokimperium, welkom heette. Het is alweer 41 jaar geleden dat het eerste casino van ons land in Zandvoort geopend werd. Thans behoort dit tot een van de veertien vestigingen in Nederland. Holland Casino heeft het alleenrecht om tafelspelen aan te bieden en daarin verschilt het van andere casino’s. Tafelspelen zijn niet-geautomatiseerde kansspelen die plaatsvinden onder begeleiding van hiertoe speciaal opgeleide en goed getrainde croupiers.

Het is echter niet zo lang geleden dat Holland Casino op de rand van de afgrond balanceerde, want vijf jaar terug was het concern feitelijk failliet, vooral als gevolg van het nieuwe nationale rookbeleid en de financiële crisis. De toenmalige bedrijfspolitiek was gericht op het creëren van volume, maar dat bleek te onpersoonlijk te zijn. Het moest duidelijk worden dat een casino bestaat bij de gratie van mensen die vooral gedreven worden door hun emoties en niet door hun rationeel denken. Bezoekers mogen best gestimuleerd worden om een gokje te wagen, maar daarbij moeten ze wel tegen zichzelf in bescherming genomen worden.

Het gaat dus ook om preventie. Een gokspel gaat nu eenmaal alleen om geld, maar Holland Casino treedt op als raadgever en mantelzorger: iemand die duidelijk te veel gedronken heeft of zijn eigen grenzen kennelijk niet kent wordt met zachte dwang afgeraden nog verder te spelen en voor hem of haar wordt een taxi besteld.

Holland Casino draagt direct en indirect bij aan goede doelen. De huidige omzet is 600 miljoen euro. Daarvan gaat 29%, zeg 175 miljoen, naar de Staat in de vorm van kansspelbelasting. Een volgend deel dient ter instandhouding van een gezond eigen vermogen en ter dekking van de kosten die de meer dan drieduizend werknemers en andere noodzakelijke uitgaven nu eenmaal met zich meebrengen. De rest gaat naar de algemene middelen van het Rijk en het zou Van Lambaart wat zijn als elke uitgave aangewend zou worden voor een bestemming die strookt met alles waar Holland Casino voor staat.

Van Lambaart blijkt, naast een bevlogen spreker, ook een uiterst sociale peoples’ manager te zijn. Hij wil met Holland Casino de beste van Europa zijn. Zijn streven is de verhoging van de winstgevendheid ten einde het voortbestaan van het bedrijf op lange termijn te garanderen, maar zijn passie is de goede zorg voor zijn personeel.

Holland Casino is het meest gereglementeerde bedrijf van Nederland, juist omdat de mens in zijn vaak meest kwetsbare positie centraal staat. Het menselijk gedrag wordt met behulp van oplettend en getraind personeel en een veelheid aan camera’s nauwlettend gevolgd, want de vraag is vaak waarom mensen doen wat ze doen. Personeelsleden worden erop getraind hun intuïtie te volgen.

Maar meedoen met kansspelen is spannend en in een casino een vaak niet ongezellig en sociaal gebeuren. Maar de uitkomst? Dat blijft altijd een gok.

Bert Vermeer

2015-2020 Overzicht