Peter van Barneveld

De menselijke maat is altijd leidend
Sponsorborrel Koninklijke HFC – 27 januari 2017

Sinds 2011 is Peter van Barneveld voorzitter van de Raad van Bestuur van het Spaarne Gasthuis. Als gastspreker van deze sponsorborrel wordt hij ingeleid door Henk Uildriks. Die haakt in op het aftreden van minister Van der Steur die op 25 november 2016 nog onze gast was. “Ja”, zo zeg hij, “als je je billen brandt moet je blij zijn dat je niet andersom staat.” Maar omdat een daaropvolgend bezoek aan de dokter meestal niet te vermijden is ben je volgens Uildriks aan de beurt, want “God geneest, maar de chirurgijn strijkt het honorarium op…”

Peter van Barneveld, longarts van professie, is dat laatste uiteraard niet met hem eens, maar hij vindt het wel grappig omdat hij aanvankelijk voor diezelfde 25e november was gevraagd, maar op verzoek plaats maakte voor Van der Steur. “En die is nu weg, maar ik zit er nog,” aldus Van Barneveld, die van jongs af aan dokter wilde worden. “Want”, zo zegt hij,” dat leek me wel wat: je leert elke dag en toch kun je elke dag een rekening sturen.”

Van Barnevelds eerste kennismaking met HFC levert hem een psychotrauma op. Zijn inmiddels 26-jarige zoon Joost begint twintig jaar geleden als Mini op HFC. Vader Peter meldt zich trots met de kleine Joost aan de hand en is hem de volgende seconde kwijt in de zee van honderd kleine blonde mannetjes met allemaal hetzelfde kapsel. In de chaos van het afsluitende en traditionele ‘hazen’ tussen vaders en zonen heeft hij geen idee meer wie of waar zijn zoon is, totdat laatstgenoemde zich na afloop zelf meldt, want gelukkig weet Joost nog wel wie zijn vader is.

Peter van Barneveld legt daarna het hoe en waarom uit van de fusie tussen het Kennemer Gasthuis en het Spaarne Ziekenhuis. Beide instellingen zijn zelf al het resultaat van eerdere fusies. Het Kennemer komt voort uit het samengaan van het Elizabeth Gasthuis, het Sint Johannes de Deo en het IJmuidense Zeeweg Ziekenhuis en het Spaarne is het gezamenlijke product van het Diaconessenhuis en de Mariastichting.

Van Barneveld wordt in 2001 voorzitter van de medische staf van het Spaarne Ziekenhuis en ontdekt gaandeweg dat organisatie en medische zorg twee aparte werelden zijn die de neiging hebben langs elkaar heen te werken. Dat kan en moet beter. In nog breder verband blijkt dat de twee overgebleven grote ziekenhuizen eerder met elkaar rivaliseren dan elkaar aanvullen en uiteindelijk in wezen allebei hetzelfde doen. Een fusie heeft niet alleen grote economische voordelen, maar de concentratie van een verregaande vorm van gespecialiseerde kennis en dito apparatuur op één locatie levert een verdere verbetering van de zorg en grotere kansen op genezing op.

Het duurt een paar jaar, maar op 22 maart 2015 is de fusie een feit en smelten beide ziekenhuizen samen tot het Spaarne Gasthuis. Peter van Barneveld wordt daarbij tot voorzitter van de Raad van Bestuur van deze thans vierde grootste geneeskundige instelling van Nederland benoemd. Van Barneveld is er trots op dat het Spaarne Gasthuis inmiddels ook bekend staat als een uitstekend opleidingsinstituut, waarin organisatie en medische zorg goed op elkaar zijn afgestemd.

Uiteraard houdt zijn werk lange dagen met veel vergaderingen in, maar ook het privéleven gaat door. Op een dag gaat zijn mobiele telefoon en hij ziet dat zijn zoon Joost belt. Als bezorgde vader neemt hij, ondanks de vergadering, op. Het bericht is ontnuchterend: “Pap, vind je het goed dat ik bij Tycho ga spelen?” “Zo zie je maar weer: het kán belangrijk zijn!” aldus Peter van Barneveld, die overigens geen familie zegt te zijn van de dartende postbode.

De vraag of robotisering de toekomst heeft is met ja en nee te beantwoorden. Het zal duidelijk zijn dat machines in principe niet moe worden en, mits goed geprogrammeerd, geen fouten maken, maar de menselijkheid is in het geding. De menselijke maat zal altijd leidend moeten zijn. Zo kom je bij wijze van spreken op een dag voor het dilemma te staan om óf iemand een zeer kostbaar medicijn te verstrekken waardoor hij of zij nog zes maanden langer te leven heeft óf om voor dat geld drie extra verpleegkundigen aan te nemen.

Met een oproep om De Stichting Vrienden Spaarne Gasthuis te steunen besluit Peter van Barneveld zijn verhaal, waarna Henk Uildriks de spreker bedankt en Bob Witjas overgaat tot het overhandigen van enige tastbare complimenten.

Bert Vermeer

Foto's: Robert van Koolbergen

2015-2020 Overzicht