Update nieuwbouw clubhuis en tribune HFC

Wij zijn verheugd dat de gemeente Haarlem op 15 juni jl. een definitieve omgevingsvergunning heeft afgegeven voor nieuwbouw van clubhuis en tribune. Hiermee is de voorfase afgerond, waarin de op de concept-omgevingsvergunning door 18 bewoners ingediende zienswijzen door de gemeente zijn gewogen.

Op 27 juli jl. is tegen de omgevingsvergunning een ongemotiveerd beroepschrift ingediend bij de rechtbank Haarlem namens 11 bewoners direct grenzend aan ons complex. Dit beroep richt zich derhalve tegen de door de gemeente verleende vergunning; wij worden als belanghebbende gehoord. Nadat wij de motivatie van dit beroepschrift hebben ontvangen kunnen wij bezien of en zo ja welke invloed dit heeft op de timing van het bouwproces. Wij hopen u hierover in september van dit jaar te informeren.

Ondertussen is de accommodatiecommissie, ondersteund door diverse externe adviseurs, waaronder onze architect Heiko Hulsker, bezig met de voorbereidingen. In dat kader maakte het bureau van Hulsker bijgaande animatie die in de Algemene Ledenvergadering van 8 juli jl. warm is ontvangen.

Link naar filmpje

Voor vragen, suggesties of opmerkingen kunt u zich wenden tot  accommodatiecommissie@konhfc.nl


Het bestuur

 

Nieuwbouw en Obligatieplan Overzicht