Nieuwjaarswedstrijd Koninklijke HFC tegen Ex-internationals van 8 januari 2022 afgelast

Helaas heeft het HFC bestuur, na overleg met de KNVB en de Commissie Nieuwjaarswedstrijd, moeten besluiten om de traditionele Nieuwjaarswedstrijd van 2022 af te gelasten. In het licht van de meest recente ontwikkelingen ten aanzien van Corona en de door de overheid daartegen genomen maatregelen is het organiseren van een volwaardige editie met publiek op dit moment niet realistisch. Zowel de wedstrijd tegen de Ex-internationals (mannen), als de wedstrijd tegen de Ex-leeuwinnen (vrouwen) komen daarmee te vervallen. Mogelijk wordt in een later stadium besloten om een paar kleinschalige activiteiten op clubniveau door te laten gaan, mochten de alsdan geldende maatregelen daartoe de ruimte geven.

Wij betreuren dit besluit, zeker nu zoveel vrijwilligers hard hebben gewerkt aan de voorbereidingen en zoveel bezoekers uitkijken naar dit jaarlijkse en historische evenement. De Nieuwjaarswedstrijd is een traditie waar HFC trots op is en zodra wij de kans zien om een volwaardige editie te organiseren zonder beperkingen dan zullen wij het niet nalaten om aan deze traditie weer een vervolg te geven.

Het bestuur

Bestuursmededelingen Overzicht