Update nieuwbouw clubhuis HFC

Wanneer wordt de eerste paal geslagen? Een vraag die vaak klinkt aan de Spanjaardslaan. Het is mooi om te ervaren dat onze leden reikhalzend uitkijken naar het moment dat daadwerkelijk met de bouw wordt begonnen van het duurzame en multifunctionele clubhuis voor de huidige en komende generaties HFC-ers.  Wij hopen dat dat moment vlak na de zomer ligt.

Op dit moment is het financiële team druk bezig om de financiering rond te krijgen. Wij lieten al eerder weten dat met subsidies van rijk en gemeente –waardoor de gemeente eigenaar wordt van 8 van de 10 nieuw te bouwen kleedkamers- een goede fundering is gelegd. Hier komt bij dat meer dan 100 leden voor ruim EUR 450.000 meedoen met het Koninklijk Obligatieplan. Ook aan HFC gelieerde fondsen, Het Gerard Schraa Fonds en het Pim Mulier Fonds hebben zich in financiële zin achter de bouw geschaard. Hopelijk vormt binnenkort het sluitstuk van de financiering een bancaire lening, mede nu Stichting Waarborgfonds Sport zich positief heeft uitgelaten over de financiële haalbaarheid. Tegelijkertijd heeft ons bouwteam een aantal aannemers bereid gevonden om een offerte te maken. Ook loopt thans de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Hopelijk worden al deze trajecten de komende maand gefinaliseerd. 

Parallel aan dit traject zijn wij al geruime tijd intensief met de buurt en met HLTC in gesprek om te zorgen dat onze nieuwbouw ook voor hen meerwaarde biedt. Bij de buurt leven zorgen dat de nieuwbouw voor meer (verkeers-)druk op de wijk gaat zorgen. Alhoewel het ledenaantal door het aantal velden dat wij hebben (5 ½) niet kan stijgen, begrijpen wij deze zorgen en hopen wij door goede afspraken te maken, waarbij ook een belangrijke rol is weg gelegd voor de gemeente, met maximaal draagvlak deze nieuwe fase van onze vereniging in te kunnen luiden.

Tijdens de bouw zal het huidige hoofdveld niet dan wel nauwelijks gebruikt kunnen worden. Wij hebben met RCH de intentie afgesproken dat we in ieder geval de thuiswedstrijden van het Eerste elftal komend seizoen op hun prachtige complex te kunnen spelen. Komende maand ronden wij deze gesprekken af. Tijdens de bouw beschikken we over een tijdelijk clubhuis in de vorm van een strandpaviljoen, dat op het hoofdveld wordt geplaatst.

Ook door vele andere personen en commissies wordt meegewerkt om de nieuwbouw tot een succes maken, waaronder de sponsorcommissie.  Ook de erevoorzitter en ereleden zijn direct en nauw betrokken. In de afgelopen maanden zijn er regelmatig filmpjes verschenen om iedereen op de hoogte te houden; hopelijk bieden de komende maanden meer gelegenheid om met elkaar fysiek over de ontwikkelingen te spreken. De Juniorraad neemt hierin het voortouw door binnenkort samen over de inrichting te vergaderen.

Zoals wij eerder lieten weten zal alvorens de bouw een aanvang neemt alle plannen ter goedkeuring worden voorgelegd in een aparte ALV die aan dit onderwerp is gewijd. De datum hiervoor zullen wij zo snel mogelijk laten weten als hier zicht op is. De reguliere zomer ALV vindt plaats op 17 juni om 20.00 uur, hopelijk in het clubhuis. Tijdens deze vergadering zal vanzelfsprekend ook een update worden gegeven van de stand van zaken.

Voor vragen, suggesties of opmerkingen kunt u zich wenden tot accommodatiecommissie@konhfc.nl.

Accommodatiecommissie Kon. HFC

Dirk Jan Rutgers, voorzitter (tevens voorzitter van het bestuur)
Eelco van Ravenswaaij, secretaris
Bas Rekvelt, financiën en maatschappelijk en duurzaam bouwen (tevens penningmeester van het bestuur)
Frederik de Nerée tot Babberich, financiën en obligatieplan
Duco de Boer, financiën en contracten
Arie Kalkman, techniek en bouw
Jan Piet Vink, techniek en bouw
Coen Lommerlaars, techniek en bouw
Wim Dikstaal, financiën en bouw
Hans Schlüter, inrichting
Casper Meininger, inrichting (MBMO)
Henk Driessen, horeca en voetbalaspecten (tevens vicevoorzitter van het bestuur)
Chris Steensma, horeca en sponsoring

De accommodatiecommissie wordt ondersteund door o.a. de volgende adviseurs:

Bas Boeser, notaris
Thijs Clement, fiscalist
Richard Koenders, communicatie
Jasper ter Braak, sponsoring
Pieter de Waard, planrealisatie
Heiko Hulsker en Wim Visser (Heiko Hulsker architecten)
Specialisten op de gebieden van o.a. constructie (Pieters Bouwtechniek), bouwfysica (S&W Consultancy) , elektrische- en werktuigbouwkundige installaties (Mosterd installatieadvies), ruimtelijke onderbouwing (Lodewijckgroep), archeologie (Transect), verkennend bodemonderzoek (Inpijn Blokpoel), stikstofberekeningen (van Middendorp), bodemonderzoek en funderingsadvies (Tjaden), flora- en fauna-onderzoek (AFO), kostendeskundige/bestekschrijver (Caltek), terreininmeting (Holland Surveys) en asbestinventarisatie (MvM).

Nieuws Nieuwbouw en Obligatieplan Overzicht