HFC’s Oorlogsslachtoffers

Binnenkort staan 4 en 5 mei weer op de kalender. Twee data die sinds de Tweede Wereldoorlog in ons geheugen gegrift staan. Twee dagen van uitersten waarop verdriet en bezinning gevolgd worden door vrolijkheid en feest. Momenteel dwingen de huidige corona-maatregelen ons tot soberheid, maar vergeten doen we niet.

Aan een van de muren van ons clubhuis hangt de plaquette met de namen van alle HFC’ers die in de Tweede Wereldoorlog door oorlogshandelingen om het leven zijn gekomen. Bij de KNVB in Zeist staat een monument met de namen van alle leden van de KNVB die door dezelfde oorzaak in die vreselijke oorlogsjaren zijn gestorven.

En in vele gevallen is ‘gestorven’ een understatement voor hen die doelgericht om het leven zijn gebracht, dan wel door uitputting en martelingen de strijd hebben moeten opgeven.

Álle HFC’ers en álle KNVB-leden? Nee dus. In elk geval is het zo dat de namen van HFC’ers op de plaquette en die op dit ‘Voetbalmonument’ elkaar niet dekken, afgezien nog van hier en daar een spelfout of een of meer verkeerde voorletters. Waar onze plaquette 27 namen vermeldt, komt het Voetbalmonument niet verder dan 14 namen.

Het is dan ook niet voor niets dat het verzoek aan alle voetbalclubs in Nederland is om eventuele correcties en/of aanvullingen door te geven.

Wij vinden dat wij aan dat verzoek moeten voldoen. In overleg met bestuurslid-secretaris Bernd Knüvers willen wij dan ook binnenkort hierover contact opnemen met de KNVB. Ongetwijfeld zullen wij van elkaar iets kunnen leren en te weten komen.

Op 4 mei zal Nederland alle gevallenen in de Tweede Wereldoorlog en in andere oorlogsgebieden sinds 1945 herdenken. Onze plaquette zegt “Zij zijn niet waarlijk dood die in ons harte leven.”

Bert Vermeer
Archiefcommissie Kon. HFC

Van de Archiefcommissie Overzicht