De oudere jeugd met de neus in de boeken

De jeugd is de toekomst! Dat is, gezien ons verleden, fantastisch goed zichtbaar bij HFC. Vandaar ook de aandacht die het bestuur wil schenken aan de wat ouderen in deze categorie. Mij werd gevraagd om aan de O19 jongens, meiden en dames een cadeau te overhandigen met een kort verhaaltje. Het cadeau was het jubileumboek 140 jaar HFC ‘Met het oog op de toekomst’.  

In dit boek, vertelde ik, konden ze de ervaringen en betrokkenheid van vele zeer gewaardeerde leden zien en lezen. Leden zoals onder meer Bert Vermeer, Hugo Bettink, Ruud Onstein, Frans Crul, Aryan van der Leij en ook Joost Lamp, Johan van Streun, Emiel Turlings, Wouter Rijpma en Sjef van Gool. Stuk voor stuk HFC’ers die zich met veel plezier en toewijding inzetten voor de Koninklijke. Vaak op het voetbalveld maar zeker ook in de organisatie en de uitvoering daarvan. Ook stuk voor stuk zullen zij zeggen dat hun inzet veel tijd kost maar dat ze daar ook veel voor terug krijgen. Natuurlijk voldoening en complimenten maar bovenal mooie vriendschappen en herinneringen opgedaan gedurende die werkzaamheden. Ook hebben zij gemeen dat ze het doen om HFC beter en mooier te maken en zo weer door te geven aan de volgende generatie.

Velen van de O19 hadden Koken voor Kanjers natuurlijk wel eens mee gemaakt waarbij zij zich nog konden herinneren dat een wat oudere man het HFC lied met ze kwam oefenen. Ook die wat oudere man, weet ik, heeft enorm genoten van het werk dat hij mocht doen voor HFC en de vriendschappen die daaruit voortvloeiden.

Om de HFC sfeer mede te onderstrepen gebruikte ik het schitterende Spanjaardslaan gedicht van Erik van Muiswinkel. Voor geïnteresseerden is dat te lezen in het boek ter ere van HFC ‘Een eeuw aan de Spanjaardslaan’. Leuk om te merken dat alle teams daar ademloos naar zaten te luisteren.

Het huidige bestuur heeft mooie plannen. Topvoetbal voor en door de selecties van HFC bij zowel vrouwen als mannen, maar ook aandacht voor de breedte teams. Hierbij denkend aan zowel voetbalzaken als niet voetbal gerelateerde zaken. Zelfs een mooi samenwerkingsproject met RCH om een nog grotere en positieve rol in de samenleving te spelen. Om dit alles mooi vorm te kunnen geven wordt er hard gewerkt aan onze nieuwe accommodatie. Wederom door een commissie die zich met veel plezier en toewijding stort op het realiseren van dit prachtige plan. Niet alleen om dit schitterende clubhuis te realiseren maar vooral ook om HFC zo goed als mogelijk door te geven aan de volgende generatie. En zo gaat het al jaren!

Voor mij was het leuk om te merken dat alle teams met aandacht naar het verhaal luisterden en dat ze meteen enorm genoten van het schitterende dikke jubileumboek, zoals te zien is op bijgaande foto’s. Het bestuur, maar zeker ook ik, wensen deze O19 dames, meisjes en jongens heel veel plezier met die toekomst, zowel op als langs of buiten het veld, en mogen jullie daar maar vele mooie vriendschappen en herinneringen aan overhouden.

Jan Domhoff (Jr. voor de wat ouderen onder ons.)

 

 

Bestuursmededelingen Overzicht