Vriendenteams en teamindelingen O18 t/m O23

Bij de oudere jeugd is het vormen van vriendenteams populair. De afgelopen seizoenen neemt het aantal verzoeken om een vriendenteam in te mogen schrijven dan ook toe. Deze verzoeken worden ontvangen van spelers die reeds lid zijn van HFC en van spelers die dat willen worden.

Bij HFC staan wij hier positief tegenover. Mede dankzij deze vriendenteams blijven jeugdspelers langer lid en groeit het aantal oudere jeugdleden. Wij hopen hierbij op een toename van leden die doorstromen naar de senioren. Aan het vormen van een vriendenteam zijn wel afspraken en regels verbonden. Deze regels worden ook gehanteerd bij de teamindelingen door de sectie.

Voorwaarden (vrienden)teams O18 t/m O23

 • Min. 16 spelers (geen maximum), onder wie bij voorkeur 1 keeper.
 • Coach (volwassene, bijv. een ouder)
 • Nieuwe leden zijn welkom (geen maximum.
 • Speeldag is zondag.
 • Indeling per leeftijdsgroep op basis oudste speler(s).
 • Indeling in klasse op basis speler(s) met het laagste niveau / teamindex KNVB.
 • Trainen O18 2x per week, O23 1x per week.
 • Actieve bijdrage aan de vereniging (leveren van scheidsrechter aan andere teams, deelname aan evenementen).
 • Vanzelfsprekend moet aan de statuten, de regels en overige afspraken zoals wij die binnen de club kennen worden voldaan.
 • Een vriendenteam wordt zelf samengesteld echter kan de jeugdcommissie besluiten een speler of spelers toe te voegen. Vanzelfsprekend gaat dit in overleg.
 • Uiteindelijke toestemming of afwijzing van een vriendenteam is aan de Jeugdcommissie.


  Het aanmelden van vriendenteams en het indienen van een verzoek tot indeling kan ieder seizoen tot 15 juni uitsluitend bij de Jeugdcommissie / Coördinator Bovenbouw O18-O23.

  De jeugdcommissie