Naar een rookvrij HFC

Met ingang van dit seizoen is het niet langer toegestaan om te roken rond de velden van HFC bij jeugdwedstrijden en -trainingen. Ook het clubhuis en omgeving daarvan is rookvrij (derhalve ook voor de ingang), met uitzondering van het kleine terras bij het hoofdveld. Op deze manier willen wij niet alleen op sportief gebied het goede voorbeeld geven, maar ook voor de jeugd een veilige sportomgeving bieden zonder verleiding om te gaan roken of mee te roken. De campagne ‘Op weg naar een rookvrije generatie’ strekte hierbij als voorbeeld.
 
Het bestuur verzoekt u vriendelijk om samen en op positieve wijze tot deze gedragsverandering te komen.
 
Het bestuur

Privacy AVG - Namen zichtbaar op de site

Door de AVG zijn jouw gegevens niet meer zichtbaar op de website. Help ons deze gegevens weer zichtbaar te maken

Een van de gevolgen van de nieuwe wet op de privacy (AVG) is dat HFC alleen met toestemming van de leden en vrijwilligers hun namen - al dan niet voorzien van een foto - op het publieke deel van de website mag zetten. Voor jeugdleden tot 16 jaar is daarvoor toestemming van hun ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger nodig.

Lees meer

Marius ten Raa Toernooi. Vernieuwing van het jeugdvoetbal

Het is alweer drie jaar geleden dat Marius ten Raa ons ontvallen is, maar hij - en zeer zeker ook zijn gedachtegoed - leeft nog steeds voort. Hij is namelijk de grondlegger van het 9x9-voetbal bij de E-pupillen, tegenwoordig O-11 geheten.

Marius was van mening dat de overgang van 8x8 over de breedte van het veld naar 11x11 over een heel veld een te grote stap zou zijn en introduceerde namens de Koninklijke HFC en met ondersteuning van de KNVB, aanvankelijk alleen in District West1, het 9x9-voetbal, dat toentertijd ook wel E-Top-voetbal werd genoemd. De kleine mannekes speelden van zestienmetergebied naar zestienmetergebied op een iets smaller veld dan het hele veld. De proef werd een succes en kreeg navolging in geheel Nederland. Het was tevens de voorloper van de huidige indeling per leeftijdscategorie. Marius heeft daarmee een legendarische bijdrage geleverd aan de vernieuwing van het jeugdvoetbal in Nederland.

Lees meer

Geslaagde arbitrageavond op HFC met Kevin Blom

Op uitnodiging van de scheidsrechterscommissie van HFC heeft een van Nederlands bekendste scheidsrechters, Kevin Blom  afgelopen dinsdag 22 mei 2018 het arbitrage corps van HFC, jong en oud, een avond bijgepraat over de actuele ontwikkelingen op arbitragegebied.

Lees meer