Feestelijke algemene ledenvergadering

In onze inmiddels vertrouwde TenT vond gisterenavond de feestelijke algemene ledenvergadering plaats ter ere van het 140-jarig bestaan. Gastsprekers waren onze eigen Just Spee die in zijn nieuwe rol als KNVB-voorzitter (vanaf december) zijn bespiegelingen gaf op belangrijke ontwikkelingen voor het (Nederlands) voetbal in de komende jaren. Met op een beroep op “Noblesse oblige” deed Just daarbij een uitdrukkelijk beroep op ook HFC om bij te dragen aan de versterking van het voetbal en het verenigingsleven, bijvoorbeeld ook met meiden- & damesvoetbal dat in populariteit blijft winnen.

Lees meer

Aankondiging feestelijke ALV 29 augustus a.s.

Haarlem, 14 augustus 2019

Geachte HFC’er, geachte ouder(s), verzorger (s) van (jeugd)leden,

In het kader van ons 140-jarig jubileum nodigen wij u uit tot het bijwonen van de feestelijke algemene ledenvergadering van de Koninklijke Haarlemsche Footballclub HFC, te houden op donderdag 29 augustus 2019 in de TenT aan de Emauslaan 2 te Haarlem. Aanvang 19.00 uur.

Agenda  

  1. Opening
  2. Toespraak door de heer Just Spee, beoogd voorzitter KNVB en oer-HFC’er
  3. Interview Jan van Halst door sportjournalist en oud-HFC’er Maarten Bax
  4. Mededelingen van het bestuur
  5. Rondvraag
  6. Sluiting

Wij hopen u bij bovenstaande bijzondere gebeurtenis te mogen begroeten.

Hoogachtend,

Koninklijke Haarlemsche Football Club “HFC”

namens het bestuur,

Mr. Eelco A. van Ravenswaaij
secretaris

 

 

Van Consumptiekaart naar Clubcard….

Soms komt er ook aan iets een eind. Vele jaren hebben wij op HFC de consumptiekaart gekend. Zoals meerdere malen aangekondigd gaat deze kaart vervallen nu wij vorig seizoen de Clubcard (de Mulierpas) hebben geïntroduceerd. De consumptiekaarten zijn nog geldig tot 1 september 2019 dus u kunt er tijdens de jubileumviering in de week van 24 tot en met 31 augustus 2019 nog gebruik van maken. Vanaf zondag 1 september 2019 zullen de consumptiekaarten niet meer geaccepteerd worden als betaalmiddel.

Lees meer

Contributie Koninklijke HFC & ClubCollect

Koninklijke HFC besteedt de inning van contributie uit aan ClubCollect
Koninklijke HFC is volop in beweging en we maken slagen om de club efficiënter te besturen. Eén van deze slagen betreft de inning van de contributie. We willen het proces vereenvoudigen en alle leden de mogelijkheid bieden om gespreid te betalen. 

HFC & ClubCollect
Vanaf komend seizoen (2019-2020) besteden we de inning van onze contributies uit aan ClubCollect.  Club Collect is een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van contributies. ClubCollect is geen incassobureau. Het samenwerkingsverband tussen ClubCollect en onze voetbalclub levert veel voordelen op. Voor ons als club, maar zeker ook voor onze leden. ClubCollect wordt door diverse verenigingen gebruikt en op basis van deze ervaringen (o.a. AFC in Amsterdam, MHC Rood-Wit in Aerdenhout) hebben wij voor ClubCollect gekozen.

Lees meer

Just Spee nieuwe voorzitter KNVB

HFC is bijzonder verheugd dat Just Spee op 27 mei 2019 door de bondsvergadering van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) is gekozen als voorzitter van de bond. Just speelde tijdens zijn jeugdjaren bij HFC en wist het tot het Eerste elftal te brengen. Hierin speelde hij bijna 100 wedstrijden. Ook was hij een kundig penningmeester van ons bestuur. Zijn ruime bestuurlijke ervaring en verbindende capaciteiten maken hem tot een uitstekende opvolger van Michael van Praag.

Lees meer

Roland van Wijk overleden

Op zondag 26 mei is Roland van Wijk op 71-jarige leeftijd overleden. Roland is in 1955 lid geworden van HFC. Hij speelde in de onderlinge en aspiranten en bracht het tot de aspiranten A. Aangezien hij van huis uit niet op zondag mocht voetballen is hij vervolgens lid geworden van VEW. In 1991 meldde Roland, onder meer met Ben Prijs, zich weer aan als lid bij HFC. Sindsdien speelde hij op zaterdagmiddag bij de senioren en veteranen; het laatst in het team met onder meer Bas Boeser, Paul Prevoo, Ben Prijs en André van Regteren. Ook heeft Roland nog meegedaan aan het 7x7 voetbal.  Roland was secretaris van het bestuur van HFC in de periode 2001-2004. Hiervoor heeft hij in 2004 een Gouden Speld gekregen. Daarna heeft hij jarenlang, tot dat hij vorig jaar ernstig ziek werd, dienst gedaan op het wedstrijdsecretariaat. Zijn sterke verbondenheid met HFC kwam nadien onder andere tot uiting in zijn bezoeken aan onze club, niet alleen om zijn zoon Just te zien spelen. Met het overlijden van Roland van Wijk verliezen we een bijzonder aimabele HFC-er en vriend van velen.

rvk24653lr_1.jpg

Agenda Algemene ledenvergadering van de Kon. HFC 8 juni 2019

Haarlem, 24 mei 2019

Geachte HFC’ers, geachte ouders/verzorgers van (jeugd)leden,

Hierbij nodigt het bestuur van de Koninklijke Haarlemsche Football Club HFC u uit tot het bijwonen van een algemene vergadering – te houden op zaterdag 8 juni a.s. in ons clubhuis aan de Emauslaan 2 te Haarlem. Aanvang 14.00 uur. De agenda luidt als volgt:

Lees meer

Bondsbestuur draagt Just Spee voor als nieuwe voorzitter KNVB

Het bondsbestuur van de KNVB draagt Just Spee voor als kandidaat voor het voorzitterschap van de voetbalbond. Dit is op (unaniem) advies van de speciaal hiervoor samengestelde selectiecommissie. Tijdens de bondsvergadering op maandag 27 mei wordt de nieuwe bondsvoorzitter benoemd. Deze volgt in december Michael van Praag op, die vanwege het bereiken van zijn maximale zittingstermijn aftreedt.

Lees hier verder

Jan Domhoff sr. overleden

Vanmorgen 10 maart 2019 is in alle vroegte in zijn slaap overleden Jan Domhoff sr. op de leeftijd van 84 jaar. De verdiensten van Jan voor HFC gedurende zijn 75-jarige lidmaatschap zijn legio. Zo maakte hij van 1976 tot en met 2015 veertig jaar als redacteur dan wel hoofdredacteur deel uit van de redactie van De (grote) HFC’er. Jan was vanaf medio de jaren zeventig ook de grote man achter De (kleine) HFC’er, ons wekelijkse clubblad dat vanaf 1961/1962 tot en met 2008/2009 zo’n 48 jaar lang in papieren vorm verscheen. Op zijn initiatief werd een groot gedeelte van de aanvankelijk per post verzonden exemplaren gratis bezorgd door een klein leger van jeugdleden, waarmee hij HFC veel geld bespaarde. Hij was verder de grote aanjager om  de jeugd te betrekken bij de prestaties van ons Eerste. Daartoe verzamelde hij bij toerbeurt tientallen jongetjes uit de jeugdteams, posteerde zich met hen achter de goal en moedigde met luide stem via zijn koperen roeptoeter samen met hen onze spelers aan. Tijdens de diners ‘KoKen voor Kanjers’ repeteerde hij met de jongste jeugd net zo lang ons clublied tot elk jeugdlid het uit zijn – en haar – hoofd kon meezingen. Jan won de Begeer Beker in 1975 en in 1981, werd in 1984 tot lid van verdienste en in 1999 tot erelid benoemd.

Selectienieuws Koninklijke HFC

Terwijl we met zijn allen wekelijks met volle teugen genieten van de uitstekende prestaties van ons eerste elftal in de Tweede Divisie en het einde van het seizoen 2018/2019 nog lang niet in zicht is wordt er achter de schermen nog steeds hard gewerkt aan het vormgeven van de selectie voor het seizoen 2019/2020.
In dat kader kunnen wij u melden dat er afgelopen periode weer veel met spelers  is gesproken. En met positief resultaat. Met veel genoegen kunnen wij u melden dat er overeenstemming over een langer verblijf aan de Spanjaardslaan is bereikt met Floris van der Linden, Louk Dekkers, Tim van Soest, Mounir Mounji en Franklin Lewis. Stuk voor stuk jonge spelers en talenten die thans ook al deel uitmaken van onze A-selectie.

Lees meer

Top 200 hoogst spelende amateurclubs: Noord-Holland

Ieder jaar stelt De Voetbaltrainer de Top 200 clubs samen. Dit gebeurt op basis van het niveau waarop het eerste team en de jeugdteams O19-1, O19-2, O17-1, O17-2, O15, O14 en O13 actief zijn. Hieronder zijn de teams uit Noord-Holland te vinden die in de Top 200 voorkomen.

AFC is opnieuw de hoogst spelende amateurclub van Nederland, net als in de vijf eerdere edities. Het eerste elftal speelt in de Tweede Divisie en ook alle jeugdteams spelen op hoog niveau. Noord-Holland levert met Koninklijke HFC, net als vorig seizoen, ook de nummer twee in de lijst. In het seizoen 2013/2014 stond die club nog op plek 88.

Klik hier voor de lijst

Zilveren speld voor Anja Kocks

Jaarvergadering: mooi moment voor decoraties

Tijdens de Algemene Vergadering van 19 oktober 2018 kon het bestuur de volgende HFC’ers en HFC-vrienden en -vriendinnen met een decoratie eren:
De Begeer Beker kwam toe aan de kledingcommissie die onder leiding staat van Hans Janssen. Overige leden van deze commissie zijn Jolanda Ambagtsheer en Alice Janssen (teampakketten), Ilse Odolphy en Jacqueline Laan-Doorhout (evenementen), Menno Prass (webshop), Justin Warmerdam (financiën), Alexander de Jong (communicatie) en Michiel Reuvers (voorraadbeheer). Op de foto vlnr. Justin Warmerdam, Alexander de Jong en Hans Janssen.
Anja Kocks werd gedecoreerd met de Zilveren Speld voor haar geweldige inzet achter de bar en in de keuken, als steun en toeverlaat van barmanager Marcel Geurts. Gouden Spelden waren er voor Paul Hoes en Thijs Clement. Paul verdiende deze onderscheiding voor ruim vijf jaar kaartverkoop voor de wedstrijden van ons Eerste. Thijs werd geëerd als lid van de Adviescommissie Financiën die HFC recentelijk door een complexe financiële periode heeft geloodst.

Foto's: Theo Wit

Lees meer

Agenda ALV 19 oktober 2018

Haarlem, 4 oktober 2018

Geachte HFC’ers, geachte ouders/verzorgers van (jeugd)leden,

Hierbij nodigt het bestuur van de Koninklijke Haarlemsche Football Club ‘HFC’ u uit tot het bijwonen van de algemene vergadering – zijnde de jaarvergadering als bedoeld in Artikel 12.1 der Statuten – te houden op vrijdag 19 oktober 2018 in ons clubhuis aan de Emauslaan 2 te Haarlem. Aanvang 20.00 uur.

De agenda luidt als volgt:

Lees meer

Hans van Son overleden

Op maandag 16 juli 2018 overleed Hans van Son op de leeftijd van 76 jaar. Hans werd in 1953 lid van zowel HFC als Rood en Wit en trad daarmee in de voetsporen van zijn vader. Op 14-jarige leeftijd maakte Hans deel uit van het team dat het jaarlijkse toernooi van Concordia in Delft won. Hij bevond zich in het goede gezelschap van toenmalige jeugdige talenten zoals Paul Hoeke, Johnny Honnef, Erik Kammeijer, Bob Lindeman, Pim Kuijken en Paul Sepp. Hans bleef als actief voetballer lid van HFC tot en met de veteranen in de jaren negentig van de vorige eeuw en bestendigde zijn band met onze club door middel van het donateurschap tot aan de dag van zijn overlijden. Hans was jarenlang lid van onze biljartclub, waarin hij tot de allerbesten behoorde. Geconcentreerd en beheerst speelde hij zijn partijen op het groene laken. Op het sportieve vlak blonk hij als cricketer uit als vervaarlijk bowler en degelijk fielder in het Eerste van Rood en Wit, van welke club hij tot lid van verdienste werd benoemd. Met Hans van Son verliezen we een op en top Spanjaardslaanman.

Nieuwe privacywetgeving ook voor HFC

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Alle bedrijven, instellingen en (sport-)verenigingen dienen hun privacybeleid daarop aan te passen en transparant te zijn over de wijze waarop er met uw gegevens wordt omgegaan.

HFC is druk bezig om alles voor de 25e mei goed op orde te hebben. Er is een werkgroep geformeerd onder leiding van de secretaris van het bestuur Eelco van Ravenswaaij. In de werkgroep hebben de volgende personen zitting:
Eelco van Ravenswaaij – Bestuur
Liesbeth van den Bergh - Ledenadministratie
Ewoud Zeeman - Financiële administratie
Joke Slootheer - Website en redactie De HFC´er
Bert Vermeer - Archiefcommissie
Hans van den Anker - Automatisering

Lees meer

Fietsenoverlast bij het Theater

Helaas stallen sommige jeugdteams hun fietsen bij het Theater aan veld 5. Zie bijgaande foto. Dit geeft veel overlast en is ook niet nodig. Fietsen kunnen gewoon in de stalling van HFC geplaatst worden. Het vriendelijke verzoek aan de teams die het betreft om de fietsen niet meer te stallen bij het Theater maar in de fietsenstalling van HFC.

Namens het bestuur,
Henk Driessen