Juni 2020
Vrijdag 26 juni
20:00

ALV (digitaal)

Deze tijden van coronacrisis en de daarmee gepaard gaande gezondheidsrisico's voor onze leden hebben het bestuur doen besluiten dat de ALV van juni niet zoals te doen gebruikelijk fysiek in ons clubhuis kan plaatsvinden. De vergadering zal in plaats daarvan elektronisch plaatsvinden en wel op 26 juni a.s. aanvang 20.00 uur, via een nader te bepalen online vergaderprogramma. Het bestuur volgt hierbij de richtlijnen en het advies van sportkoepel NOCNSF over organiseren Algemene Vergadering tijdens de coronacrisis. Op dit moment worden de opties ge´nventariseerd. Zodra de keuze voor een van de beschikbare programma's voor vergaderen op afstand is vastgesteld informeren wij de leden daar over via de website en de eerstvolgende nieuwsbrief. Ook zal er een handleiding voor het gebruik van het programma van de keuze vooraf beschikbaar worden gesteld.