Wedstrijdplanning en -wijzigingen

Vragen over de wedstrijdplanning, aanvragen van wedstrijdwijzigingen en oefenwedstrijden:
De wedstrijdplanning heeft een grote invloed op de organisatie van een aantal belangrijke zaken. Denk hierbij aan het regelen en indelen van scheidsrechters, het indelen van de kleedkamers de inzet van mensen in het clubhuis, het informeren en instrueren van het wedstrijdsecretariaat en niet in de minste plaats de spelers, ouders en tegenstanders die rekening moeten houden met de wedstrijden en daarom moeten weten waar en wanneer er wordt gespeeld. Om deze reden hebben wij een aantal spelregels op een rij gezet om er voor te zorgen dat de organisatie ieder weekend zo soepel mogelijk verloopt.

Ook vindt u hier antwoord op de meest gestelde vragen en uitleg over de wijze waarop wijzigingen in het wedstrijdschema of oefenwedstrijden kunnen worden aangevraagd. Wijzigingen van wedstrijden confronteren ons vaak met een organisatorische uitdaging. Wij hopen daarom dat iedereen verzoeken hiertoe tot het strikt noodzakelijke beperkt.

De wedstrijdplanning wordt gedaan door vrijwilligers. Houd er daarom rekening mee dat verzoeken niet meteen kunnen/zullen worden opgevolgd en bouw voldoende ruimte in en kijk altijd meer dan een week vooruit!

De belangrijkste aandachtspunten rond de wedstrijd(wijzigingen) op een rij:

 • Er kan geen rekening worden gehouden met voorkeuren voor vaste velden of vaste aanvangstijden! Daarvoor is het veel te druk op onze velden en er moet al met heel veel andere zaken rekening worden gehouden.
 • Wijzigingsverzoeken worden tot uiterlijk 10 dagen voor het wedstrijdweekend in behandeling genomen. Wijzigingsverzoeken kosten veel tijd en hebben invloed op de planning van heel veel andere zaken, zoals indeling van velden, scheidsrechters en kleedkamers. Bovendien zet de KNVB de wedstrijden 8 dagen voor het wedstrijdweekend vast en daarna kunnen wij zelf niets meer wijzigen.
 • Er worden geen thuiswedstrijden naar doordeweekse dagen verplaatst. Ook kunnen er thuis geen oefenwedstrijden worden gespeeld op doordeweekse dagen. De doordeweekse dagen zijn voor trainingen en alle velden zijn hiervoor bezet. Wij laten voor verplaatste wedstrijden of oefenwedstrijden geen trainingen wijken.
 • Communicatie over wedstrijden en wedstrijdwijzigingen gaat altijd via de secties. De mailadressen zijn te vinden op deze site.
 • Er kunnen door de KNVB tot de dag voor de wedstrijd nog aanpassingen plaatsvinden in het aanvangstijdstip van wedstrijden. Houd daarom altijd voetbal.nl of de site in de gaten voor wijzigingen die nog op het laatste moment kunnen plaatsvinden. De initiële planning voor thuiswedstrijden wordt altijd 10 a 12 dagen van tevoren gedaan.

Hoe verloopt de communicatie rond wedstrijdwijzigingen?

 • Communicatie over wedstrijdwijzigingen verloopt altijd via vaste lijnen. Leiders communiceren met de secties. De secties nemen contact op met de wedstrijdplanning. Leiders communiceren met de leider van de tegenstander. Doe dit per e-mail zodat gemaakte afspraken duidelijk vastliggen!
De wedstrijdplanning communiceert met de KNVB.
Individuele spelers of ouders kunnen geen wedstrijdwijzigingen aanvragen.


Ik heb waarschijnlijk niet genoeg spelers. Waar moet ik rekening mee houden?
Let op! De mogelijkheden bij onvoldoende spelers zijn helaas beperkt. Thuiswedstrijden worden namelijk niet naar doordeweekse dagen of andere wedstrijddagen verplaatst. Alle velden zijn dan immers al bezet. Verplaatsing naar inhaalweekenden laat de KNVB niet toe. Ook de mogelijkheden om een aanvangstijd te wijzigen zijn zeer beperkt. Bovendien kunnen vanaf 8 dagen voor het wedstrijdweekend wedstrijden niet meer worden gewijzigd. De KNVB zet de wedstrijden vanaf dat tijdstip namelijk vast. Inventariseer dus altijd ruim op tijd of jouw team voldoende spelers heeft.
Op de KNVB speeldagenkalender kan je alle wedstrijd-, inhaal- en bekerdagen terugvinden voor het hele jaar. Je kan deze kalender vinden op de site onder ‘voetbalprogramma’ en dan ‘speeldagenkalender’. Deel dit met (ouders van) alle teamleden, zodat zij zelf kunnen aangeven wanneer zij niet aanwezig kunnen zijn. Vooral voor de wedstrijden in of rond vakantieperiodes is het zaak om ver van tevoren bij de spelers na te gaan of zij aanwezig zijn. Vaak geven (ouders van) spelers dit helaas niet uit zichzelf tijdig aan. Doe dit minimaal 14 dagen voor de vakantie.

Thuiswedstrijden:

 • Kijk uiteraard altijd eerst of je spelers van andere teams kunt lenen. Benader hiertoe altijd de leider of coach van het andere team. Je kunt de leider of coach vinden via de teampagina van het betreffende team op de site of via de sectie.
 • Mocht het echt niet lukken om voldoende spelers te vinden, dan kan je via de sectie een snipperdag aanvragen. Bedenk dat je in het seizoen ‘16/’17 nog maar 1 snipperdag per jaar kan aanvragen. Doe dit voorafgaand aan de wedstrijddag en ruim van tevoren (zie Hoe kan ik een snipperdag aanvragen?). Vanaf het seizoen ‘17/’18 kan geen snipperdag meer worden aangevraagd.
 • Als laatste mogelijkheid kan je de tegenstander nog vragen of de wedstrijd bij hen gespeeld kan worden i.p.v. thuis. Wellicht dat zij op een andere datum of tijd namelijk nog een veld vrij hebben. Doe dit verzoek altijd via de teamleider van de tegenstander en die zal bij zijn/haar eigen wedstrijdplanning een akkoord moeten krijgen. Bij een akkoord van de tegenstander, dien je dit te melden aan de sectie en die moet dan met de Kon. HFC wedstrijdplanning een wijzigingsverzoek indienen via het KNVB systeem. Wijzigingsverzoeken kunnen alleen voorafgaand aan de oorspronkelijke wedstrijddag worden gedaan.

Uitwedstrijden:

 • Voor uitwedstrijden geldt uiteraard hetzelfde. Je neemt contact op met de tegenstander en vraagt om verplaatsing. De tegenstander zal dan met zijn/haar wedstrijdplanning een andere datum moeten vinden en via het KNVB systeem een wijzigingsverzoek moeten indienen. Wij kunnen dat in principe ook doen, maar dan moeten wij eerst de datum, de tijd en het veld weten van de tegenstander. Wij kunnen namelijk niet zelf in de planning van de tegenstander kijken. Laat altijd via de sectie aan Kon. HFC wedstrijdplanning weten dat er een wijzigingsverzoek van de tegenstander aankomt. Alleen de wedstrijdplanning van Kon. HFC kan dat verzoek namelijk goedkeuren in het KNVB systeem en doet dit alleen bij een bericht van de sectie. Mocht het bovenstaande allemaal niet lukken, dan dien je dit ruim van te voren (dus ruim voor de wedstrijddag) via de sectie aan Kon. HFC wedstrijdplanning te laten weten. Zij laten dit dan aan de KNVB weten en door de KNVB zal dan besloten worden hoe de wedstrijd zal worden afgehandeld (reglementair verlies of anderszins).
 • Let op! Voor de teams in de A-categorie wordt het verplaatsen van een wedstrijd - ook in onderling overleg – door de KNVB nauwelijks toegestaan. En enkel bij zeer zwaarwegende omstandigheden.

Hoe kan ik een snipperdag aanvragen?
Stuur het verzoek in een mailtje via de sectie naar de wedstrijdplanning. Vermeld datum, tijd, team en tegenstander. Verzoeken tot vrijstelling (snipperdag) worden van 1 september tot en met het eerste volle weekeinde van maart in behandeling genomen. Daarna kunnen dus geen snipperdagen meer worden opgenomen.

Bij thuiswedstrijden dient het verzoek uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de wedstrijd binnen te zijn. Doordat de wedstrijd uitvalt, komt er namelijk een gat in de veldindeling. Met 14 dagen heeft de wedstrijdplanning voldoende tijd om de veldindeling aan te passen voordat de KNVB deze vast zet (8 dagen voor het wedstrijdweekend). Daarnaast moet een verzoek uiterlijk op dinsdag 12.00 uur voorafgaand aan het speelweekend bij de KNVB binnen zijn. De KNVB zal de wedstrijd uitstellen en mogelijk niet opnieuw inplannen.

Voor de snipperdag geldt in seizoen ‘16/’17 een maximum van 1 wedstrijd per seizoen per elftal. In seizoen ‘17/’18 wordt deze regeling afgeschaft. De argumentatie is dat het in onderling overleg, zonder tussenkomst van de KNVB, automatisch kunnen verplaatsen van wedstrijden naar een tijdstip tot 42 dagen na de oorspronkelijke wedstrijd zoveel extra ruimte geeft om bij een verhindering een ander speelmoment te kiezen, dat de snipperdagen kunnen vervallen. Hier is helaas geen rekening gehouden met het feit dat bij ons alle velden bijna ieder weekend volledig bezet zijn met wedstrijden en doordeweeks met trainingen.

Een snipperdag kan overigens niet voor bekerwedstrijden worden aangevraagd.

Hoe kan ik een wedstrijd verplaatsen?
Het verplaatsen van een wedstrijd blijkt in de praktijk erg lastig. Probeer het dus alleen als het echt niet anders kan. Houd er rekening mee dat verplaatsing niet altijd lukt. Er is een verschil tussen het verplaatsen van uit- en thuiswedstrijden.


Thuiswedstrijden:

 • Wijzigingsverzoeken worden tot uiterlijk 10 dagen voor het wedstrijdweekend in behandeling genomen. Wijzigingsverzoeken kosten veel tijd en hebben invloed op de planning van heel veel andere zaken, zoals indeling van velden, scheidsrechters en kleedkamers. Bovendien zet de KNVB de wedstrijden 8 dagen voor het wedstrijdweekend vast en daarna kunnen wij zelf niets meer wijzigen.
 • Er worden geen thuiswedstrijden naar doordeweekse dagen verplaatst. De doordeweekse dagen zijn voor trainingen en alle velden zijn hiervoor bezet. Wij laten voor verplaatste wedstrijden geen trainingen wijken.
 • Verplaatsing naar inhaalweekenden laat de KNVB niet toe. Alleen in zogenaamde ‘vrije’ weekenden is er soms nog plaats. Vrije weekenden kan je vinden op de KNVB speeldagenkalender. Je kan deze kalender vinden op de site onder ‘voetbalprogramma’ en dan ‘speeldagenkalender’. Bedenk hierbij wel dat wedstrijden binnen 42 dagen na de oorspronkelijke wedstrijddatum moeten worden gespeeld. Vraag altijd eerst via de sectie aan Kon. HFC wedstrijdplanning of er in dat vrije weekend nog voldoende ruimte is. Er kunnen dan andere wedstrijden staan. Geef bij jouw verzoek altijd aan om welke wedstrijd het gaat (datum, tijd, team, tegenstander en bij voorkeur ook het wedstrijdnummer).
 • Indien er binnen 42 dagen geen vrij weekend is of er geen ruimte meer is in het vrije weekend, kan je de tegenstander nog verzoeken of de wedstrijd bij hen kan worden gespeeld op een andere datum. Doe dit verzoek altijd via de teamleider van de tegenstander en die zal bij zijn/haar eigen wedstrijdplanning een akkoord moeten krijgen. Bij een akkoord van de tegenstander, dien je dit te melden aan de sectie en die moet dan met de Kon. HFC wedstrijdplanning een (formeel) wijzigingsverzoek indienen via het KNVB systeem. Pas als het ‘formele’ wijzigingsverzoek vervolgens door de wedstrijdplanning van de tegenstander in het KNVB systeem akkoord is bevonden, kan de wedstrijd worden verplaatst. Wijzigingsverzoeken kunnen overigens alleen voorafgaand aan de oorspronkelijke wedstrijddag worden gedaan. Doe een verzoek om verplaatsing altijd ruim van tevoren.

Uitwedstrijden:

 • Je neemt contact op met de tegenstander en vraagt om verplaatsing. De tegenstander zal dan met zijn/haar wedstrijdplanning een andere datum moeten vinden en via het KNVB systeem een wijzigingsverzoek moeten indienen. Wij kunnen dat in principe ook doen, maar dan moeten wij eerst de datum, de tijd en het veld weten van de tegenstander. Wij kunnen namelijk niet zelf in de planning van de tegenstander kijken.
 • Laat altijd via de sectie aan Kon. HFC wedstrijdplanning weten dat er een wijzigingsverzoek van de tegenstander aankomt. Alleen de wedstrijdplanning van Kon. HFC kan dat verzoek namelijk goedkeuren in het KNVB systeem en doet dit alleen bij een bericht van de sectie.

Mocht het verplaatsen op bovenstaande wijze niet lukken, dan dien je dit ruim van te voren (dus ruim voor de wedstrijddag) via de sectie aan Kon. HFC wedstrijdplanning te laten weten. Zij laten dit dan aan de KNVB weten en door de KNVB zal dan besloten worden hoe de wedstrijd zal worden afgehandeld (reglementair verlies of anderszins).

Bekerwedstrijden komen NIET in aanmerking voor uitstel! Bekerwedstrijden dienen, als ze niet op de geplande dag kunnen worden gespeeld, vooruit te worden gespeeld. Rond de voorjaarsvakantie geldt dat men ook later mag spelen, echter voor 4 maart (seizoen ‘16/’17) dient de wedstrijd te zijn gespeeld.

Wat doe ik als de tegenstander vraagt om de wedstrijd te verplaatsen?
Het ‘onderling regelen’ van wedstrijdwijzigingen gaat vaak niet goed met boetes tot gevolg. Zorg er altijd voor dat je over verzoeken om verplaatsing via de mail communiceert. Laat de tegenstander een verzoek dat per telefoon is ingediend per mail bevestigen en deel dit via de secties met de wedstrijdplanning.

Bij thuiswedstrijden kan je er altijd op wijzen dat het verplaatsen van wedstrijden via de wedstrijdplanning moet. Zeg niets toe en ga nergens mee akkoord voordat je via de secties van de wedstrijdplanning te horen hebt gekregen dat er een mogelijkheid tot verplaatsing is. Bij “Hoe kan ik een wedstrijd verplaatsen?” kan je lezen hoe lastig het is om thuiswedstrijden te verplaatsen. De kans is groot dat wij het verzoek van de tegenstander op onze eigen velden niet kunnen inwilligen door ruimtegebrek op onze velden.

Dit soort verzoeken komen vaak te laat binnen (in de dagen direct voorafgaand aan het wedstrijdweekend). Er is dan vaak geen tijd meer om het goed te communiceren en te regelen met alle betrokken partijen (inclusief KNVB). Pas als er een bevestiging is gekomen vanuit de wedstrijdplanning van Kon. HFC dat de wedstrijd kan worden verplaatst, mag de tegenstander er van uitgaan dat de wedstrijd op een andere datum kan worden gespeeld. Tegenstanders zullen vaak willen voorkomen dat er "niet op komen dagen" op het digitale wedstrijdformulier (DWF) wordt vermeld, maar de regel bij Kon. HFC is dat dan standaard "niet op komen dagen" zal worden vermeld wanneer er op de wedstrijddag nog geen duidelijkheid is over de mogelijkheid tot verplaatsing. Wijs er op dat jij als leider/coach die regel niet kunt overrulen.

Bij uitwedstrijden is het ook zaak om dit soort verzoeken schriftelijk vast te leggen. Je wilt voorkomen dat de tegenstander heeft aangegeven dat de wedstrijd zal worden verplaatst, maar op het DWF door het wedstrijdsecretariaat van de tegenstander op de wedstrijddag wordt ingevuld dat Kon. HFC niet is op komen dagen. Dan krijg je een boete die voorkomen had kunnen worden als alles schriftelijk had vastgelegen. Zorg bij deze communicatie er alsjeblieft voor dat de wedstrijdplanning van beide clubs in de schriftelijke communicatie is gekopieerd en dat dit tijdig gebeurt.

Wat gebeurt er als mijn team niet komt opdagen, terwijl er nog geen wijziging is geregeld?
Wanneer je te laat bent met het regelen van een wijziging en jouw team niet komt opdagen op de oorspronkelijk geplande datum en tijd, dan wordt jouw team op het digitaal wedstrijdformulier geregistreerd als "niet op komen dagen". De KNVB stelt de wedstrijd (indien nog mogelijk) opnieuw vast, maar dan wel ten koste van een boete en mogelijk puntenmindering voor het team. Die boete, incl. de administratiekosten, zullen worden verhaald op de leider van het team of, bij senioren, op de aanvoerder. Voor de A-categorie geldt dat bij een 2e keer ‘”niet op komen dagen” het team uit de competitie wordt gehaald en minimaal een boete van 1000 euro wordt opgelegd. Bij de B-categorie geldt ook dat bij herhaling het team verwijderd kan worden uit de competitie. In dat geval heeft Kon. HFC geen verplichting om de teamleden (meteen) in andere teams onder te brengen.

Wat gebeurt er met een afgelaste wedstrijd?
Indien de wedstrijd vanwege veld- of weersomstandigheden wordt afgelast, stelt de KNVB de wedstrijd (indien nog mogelijk) opnieuw vast. Dat hoeft onderling niet te worden geregeld en moet altijd via de KNVB lopen.

Hoe regel ik een oefenwedstrijd en waar moet ik dan rekening mee houden?

Uitwedstrijden:

 • Bij uitwedstrijden hoeft niets te worden gecommuniceerd met Kon. HFC, tenzij het op de site moeten worden gezet.

Thuiswedstrijden:

 • Bij thuiswedstrijden dient eerst via de sectie aan de wedstrijdplanning van Kon. HFC te worden gevraagd of er een veld beschikbaar is op de gewenste speeldag. Houd er rekening mee dat er thuis geen oefenwedstrijden worden gespeeld op doordeweekse dagen. De doordeweekse dagen zijn voor trainingen en alle velden zijn hiervoor bezet. Wij laten voor oefenwedstrijden geen trainingen wijken!
 • Plan oefenwedstrijden door de zeer volle bezetting van onze eigen velden zoveel mogelijk bij de tegenstanders. Op onze eigen velden is er zeer beperkt ruimte. Je kunt er van uitgaan dat dit alleen in zogenaamde ‘vrije’ weekenden is. Zie hiervoor de KNVB speeldagenkalender op onze site. Je kan deze kalender vinden onder ‘voetbalprogramma’ en dan ‘speeldagenkalender’.
 • Aangezien de wedstrijdplanning 10 a 12 dagen voor het wedstrijdweekend wordt gemaakt en alle andere logistieke zaken hierop worden gebaseerd (kleedkamerindeling, indeling van scheidsrechters, faciliteiten in het clubhuis, etc.), heeft het de sterke voorkeur om minimaal 10 dagen van tevoren het verzoek via de sectie bij de wedstrijdplanning in te dienen.
 • Het inplannen van oefenwedstrijden is altijd onder voorbehoud. Competitie-, inhaal- en bekerwedstrijden gaan altijd voor. Het komt voor dat er op het laatste moment nog wedstrijden door de KNVB worden ingepland en de oefenwedstrijd moet daarvoor wijken. Houd hier dus altijd rekening mee. Wij proberen dit natuurlijk altijd te voorkomen door eventueel nog met de aanvangstijd van de oefenwedstrijd te schuiven, maar kunnen nooit een 100% garantie geven.
 • Na afloop van de competitie of voorafgaand aan de competitie is er uiteraard meer ruimte voor oefenwedstrijden. Vraag in die perioden altijd eerst via de sectie aan de wedstrijdplanning of er ruimte is voordat je een tegenstander toezeggingen doet. Ook dan moeten wij de velden indelen en alle logistieke zaken rond de wedstrijden regelen. Houd in die perioden daarom ook zoveel mogelijk de bovenstaande uitgangspunten aan.

Wat doe ik als een uitslag nog niet of niet juist bij de KNVB bekend is?
Het kan zijn dat een uitslag van een gespeelde wedstrijd nog niet of verkeerd in de standen is opgenomen.

 • Gaat het om een thuiswedstrijd, meld het dan aan wedstrijdplanning. Indien het een wedstrijd betreft waarvoor een digitaal wedstrijdformulier is ingevuld, is ook een schriftelijk akkoord van de tegenstander (bevestiging per mail) nodig voordat de wedstrijdplanning bij de KNVB verzoekt om aanpassing van de stand.
 • Betreft het een uitwedstrijd, kaart dit dan eerst aan bij de (wedstrijdplanning van de) tegenstander. Krijg je binnen een redelijke termijn geen of een negatief antwoord, meld het dan via de sectie bij onze eigen wedstrijdplanning. Zij zullen het dan via de KNVB moeten laten aanpassen.
Wedstrijdprogramma Overzicht