Visie

Pim Mulier richtte HFC in 1879 op als een kwajongensclub: met zijn kameraden wilde hij sportief ravotten op een weiland achter het huidige Provinciehuis.

Dit staat vandaag de dag nog altijd fier overeind. Samen op een sportieve manier actief zijn, goed voor de gezondheid, de sociale contacten, de motorische vaardigheden en de discipline. Voetballen is nog altijd een spel waarbij het doel is een doelpuntje meer te maken dan de tegenstander, maar dat doen we altijd met respect voor onze medespelers, onze tegenstanders, de arbitrage, toeschouwers en onze spullen.

HFC is een moderne, ambitieuze voetbalclub, die op innovatieve en koninklijke wijze vele gezinnen met de Spanjaardslaan verbindt. Van jong tot oud, jongens en meisjes, gehandicapten, veteranen en ouderen. Het verleden, waar we zo trots op zijn, gebruiken we als bouwsteen voor de toekomst, naar volgende generaties.

De visie van het bestuur op de vereniging is gefundeerd op het feitelijke gegeven dat HFC een vereniging is die functioneert in een ambitieuze omgeving: wij vinden het belangrijk om in ons werk iets te bereiken, wij vinden het belangrijk dat onze kinderen een goede opleiding en opvoeding krijgen en het bestuur wil daar in onze vereniging ook zijn bijdrage aan leveren.

Koninklijke HFC is bovendien de oudste voetbalclub van Nederland en kent een rijk verleden: dat schept verplichtingen. Wij willen dat HFC een gastvrije vereniging is met een goede naam, waar voetbal centraal staat, en een van de grotere voetbalverenigingen in de regio blijft.

HFC voetbalt op historische grond: sedert 1899 speelt HFC aan de Spanjaardslaan. Het clubhuis van HFC is het hart van de vereniging en is zeven dagen per week open. De kernwaarde in de exploitatie is gastvrijheid.

De kernwaarden waarop het beleid gebaseerd is:

koninklijk - sportief en respectvol, beschaafd, waardig, gastvrij
ambitieus - professioneel, prestatiegericht
familiegevoel - plezier, (ver)bindend
vernieuwend - creatief, gezond

Het centrale thema is “BOEIEN EN BINDEN”: het versterken van de (ver)binding van de leden en ouders van jeugdleden met HFC.