Vertrouwenspersoon Koninklijke HFC

In onze maatschappij hebben we op vele vlakken te maken met regels en omgangsvormen. Ook bij HFC is dat het geval. HFC wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen zich thuis voelt en met plezier voetbalt. We zijn er met elkaar verantwoordelijk voor dat zaken als pesten, intimiderend gedrag, agressie, discriminatie en andere vormen van ongewenst gedrag worden voorkomen.

Ook bij HFC kunnen dingen gebeuren die als vervelend of grensoverschrijdend worden ervaren. Wat voor de één misschien een grapje is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Meestal kun je dit bespreken met een trainer, leider of een ouder, soms echter blijkt dit toch te moeilijk. Het kan ook lastig zijn, als degene waarvan het gedrag als ongewenst wordt beschouwd, een ouder of leider is. In zulke gevallen is het goed om bij een persoon terecht te kunnen die vertrouwelijk handelt.

Een persoon die luistert en die niets doet zonder eerst met jou te overleggen. Samen met jou wordt in gesprekken gezocht naar een passende oplossing. Het bestuur vindt het belangrijk dat er binnen onze vereniging personen aanwezig zijn, waar spelers/speelsters, ouders, vrijwilligers, leiders en trainers met bovenstaande vertrouwelijke problemen terecht kunnen, zowel in de preventieve sfeer (vroegtijdige signalering) als oplossende sfeer (hulp bij belangrijke kwesties). Er zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld; Hans van Laar en Marieke Kniep.

20200928_125235_1.jpg

Profiel Hans van Laar
Sinds 2005 ben ik verbonden met de prachtige club Koninklijke HFC. Ik heb in het eerste gespeeld, de zaterdag 1 en voetbal nu met heel veel plezier in de zaterdag 2. Mijn dochter speelt sinds 2 jaar ook bij HFC. Naast het voetballen geef ik les op het voortgezet onderwijs waar ik ook lerarenopleider ben. Ik ben altijd op zoek naar oplossingen binnen de mogelijkheden die er zijn. Ik vind het belangrijk dat iedereen op onze voetbalvereniging gezien wordt en zichzelf kan zijn. Samen met Marieke hoop ik een helpende hand te bieden voor degene die dit nodig hebben.

 009_1.jpeg

Profiel Marieke Kniep
Mijn zoon voetbalt al jaren met veel plezier bij Koninklijke HFC, een prachtige club met een prettige sfeer. Vanuit mijn bedrijf BYMARIEKE huiswerk & coaching, werk ik met kinderen en ouders. Als kinder- en jongerencoach ben ik gewend om te gaan met vertrouwelijke kwesties. Door te luisteren en de juiste vragen te stellen zoek ik graag samen naar mogelijke oplossingen die je verder kunnen helpen in een lastige situatie. Die ervaring wil ik graag inzetten wanneer zich onverhoopt problemen voordoen op HFC.

Gebeurt er iets bij HFC met je, waar je met niemand over wilt of kunt praten, dan zijn wij bereikbaar via:
vertrouwenscommissie@konhfc.nl

We stemmen samen af welke vorm van contact de voorkeur heeft. Het spreekt voor zich dat alle informatie vertrouwelijk wordt behandeld. 

Wat kan een vertrouwenspersoon voor je doen?

  • Luisteren naar de melding of het probleem.
  • Nagaan of bemiddeling mogelijk is op informele of formele wijze.
  • In samenspraak bepalen wat de te ondernemen stappen kunnen zijn.
  • Eventueel actief bemiddelen en/of zoeken naar een oplossing.
  • Eventueel doorverwijzen naar hulpverlening of autoriteiten.
  • Antwoord geven op adviesvragen.
  • Meedenken.

Een vertrouwenspersoon behandelt elke klacht altijd op vertrouwelijke wijze. Alleen met toestemming van degene die de klacht of het probleem heeft gemeld, kunnen andere personen bij de zaak worden betrokken. Maar deze vertrouwelijkheid heeft zijn grenzen: ten eerste vanwege het algemeen belang van een veilige sportomgeving en ten tweede vanwege de Nederlandse wetgeving die in bepaalde gevallen de vertrouwenspersoon en het bestuur verplicht de vertrouwelijkheid te doorbreken.

De vertrouwenspersoon registreert de meldingen op anonieme wijze en brengt jaarlijks een verslag uit van de werkzaamheden aan het bestuur op een zodanige wijze dat de gegevens niet verwijzen naar een persoon.

Meldingen met betrekking tot seksuele intimidatie kunnen ook direct gemeld worden bij:

Vertrouwenspunt Sport van het NOC*NSF