Vertrouwenspersoon Koninklijke HFC

In onze maatschappij hebben we op vele vlakken te maken met regels en omgangsvormen. Ook bij HFC is dat het geval. HFC wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen zich thuis voelt en met plezier voetbalt. We zijn er met elkaar verantwoordelijk voor dat zaken als pesten, intimiderend gedrag, agressie, discriminatie en andere vormen van ongewenst gedrag worden voorkomen.

Ook bij HFC kunnen dingen gebeuren die als vervelend of grensoverschrijdend worden ervaren. Wat voor de één misschien een grapje is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Meestal kun je dit bespreken met een trainer, leider of een ouder, soms echter blijkt dit toch te moeilijk. Het kan ook lastig zijn, als degene waarvan het gedrag als ongewenst wordt beschouwd, een ouder of leider is. In zulke gevallen is het goed om bij een persoon terecht te kunnen die vertrouwelijk handelt.

Een persoon die luistert en die niets doet zonder eerst met jou te overleggen. Samen met jou wordt in gesprekken gezocht naar een passende oplossing. Het bestuur vindt het belangrijk dat er binnen onze vereniging personen aanwezig zijn, waar spelers/speelsters, ouders, vrijwilligers, leiders en trainers met bovenstaande vertrouwelijke problemen terecht kunnen, zowel in de preventieve sfeer (vroegtijdige signalering) als oplossende sfeer (hulp bij belangrijke kwesties). Er zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld; Hans van Laar en Marieke Kniep.

009_1.jpeg 20200928_125235_1.jpg

vcp_vernieuwd_stukje_website_73__2.jpg

 

Heb je last van discriminatie, pesten, seksuele-, intimidatie, grensoverschrijdend gedrag of onveiligheid op HFC?
Je kunt als slachtoffer of getuige hulp inschakelen of een melding maken.
 
CONTACT BINNEN HFC
 
Vertrouwens Contact Persoon (VCP)
Binnen HFC kun je vertrouwelijk praten
of appen met een VCP. Zij kunnen je
helpen met de volgende stap.
vertrouwenscommissie@konhfc.nl
Hans van Laar: 06-47778854
Marieke Kniep : 06-41223572
  Bestuur
Als je wilt dat de situatie bij het bestuur
kenbaar gemaakt wordt dan kun je een
directe melding maken bij het bestuur.
bestuur@konhfc.nl
 
CONTACT BUITEN HFC
 
Centrum Veilige Sport (CVS)
Deel je, je verhaal liever niet op HFC of
weet je niet hoe te handelen? Voor alle
soorten vragen of meldingen kun je
vertrouwelijk bellen of chatten met
CVS. Ook anoniem. Ze begeleiden je bij
het inschakelen van hulp van KNVB of
politie en zorgen dat je melding wordt
opgevolgd.
www.centrumveiligesport.nl
centrumveiligesport@nocnsf.nl
0900-2025590
  Sportbond (KNVB)
Bij de KNVB kun je ook een melding
doen bij de VCP. Ze kunnen een
ordemaatregel treffen en hun aanklager
vragen om verder onderzoek te doen.
vcp@knvb.nl
0343-499182
06-57114563
     
Politie
Seksueel misbruik, geweld of
discriminatie kun je altijd een melding
maken of aangifte doen bij de politie.
www.politie.nl
112
0900-8844
  Hulpverlening
Heb je iets heftigs meegemaakt?
Iemand van slachtofferhulp of iemand
van Centrum seksueel geweld kan je
begeleiden en indien nodig
psychologische en/of medische hulp
inschakelen.
www.centrumseksueelgeweld.nl
0800-0188
www.slachtofferhulp.nl
0900-0101