Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
E-mail *
E-mail factuurontvanger *
IBAN nr.
T.n.v.
Activiteiten
VoetbalCategorie*
KNVB nummer
Vragen
Graag bij E-mail hierboven het mailadres van het lid EN de mailadressen van de contacten/ouders 1&2 invoeren.
(mailadressen gescheiden door een punt-komma, zonder spatie)
--------------------------------------------------------------------------------------------
Overige gegevens:
Naam & mobielnummer contact / ouder 1 (invoer gescheiden door komma)
Naam & mobiel nummer contact / ouder 2 (invoer gescheiden door komma)
NB Nieuwe leden van 16 jaar en ouder dienen zich te legitimeren
door een van onderstaande gegevens in te vullen:
paspoort/rijbewijs/ID: vul type legitimatie en nummer in
Zijn er nu andere gezinslid of -leden lid bij Kon HFC?
Bent u al eerder lid van Kon HFC geweest?
Bent u al eerder lid geweest van een andere voetbalclub?
Zo ja, bij welke club, in welk team, wanneer voor het laatst gespeeld?
(invoer gescheiden door komma)
De Koninklijke HFC is een actieve vereniging. Steun van de leden en ouders is onmisbaar.
Voor welke activiteiten kunnen we u inschakelen?
* Coach/teamleiding
* Training geven
* Clubscheidsrechter
* Electronische wedstrijdplanning
* 2 a 4x per jaar half dagdeel zat/zon assistent wedstrijdsecretariaat
* Evenementen: organisatie / assistentie
* Redactie / Fotografie voor website & Kon HFC publicaties
* Andere activiteiten? Geef aan welke
Ik wil graag vrijblijvende inlichtingen ontvangen mbt sponsoring bij de Koninklijke HFC.
Persoongegevens
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden,
die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
*Ik ga hiermee akkoord
Opmerking