Toegang tot de wedstrijd Koninklijke HFC 1 - Spakenburg 1

Op zaterdag 21 mei staat om 15:30 uur de wedstrijd Koninklijke HFC 1 - SV Spakenburg 1 op het programma van de Jack's League.
 
Als gevolg van het besluit van het bestuur van Koninklijke HFC om tot nader order geen bezoekers van de bezoekende verenigingen te ontvangen is deze wedstrijd uitsluitend toegankelijk voor leden van Koninklijke HFC, sponsoren van Koninklijke HFC, houders van Jack's League bestuurspassen van SV Spakenburg, genodigden van spelers en staf van Koninklijke HFC, pers en overige professioneel belanghebbenden.
 
Ten behoeve van de toegangscontrole dienen bezoekers van deze wedstrijd zich te registreren (leden en sponsoren van Koninklijke HFC en houders van  Jack's League Bestuurspassen) via de Eventbrite app en in het bezit te zijn van een door Eventbrite uitgegeven ticket met QR code.
 
De link naar het voor deze wedstrijd aangemaakte evenement in Eventbrite treft u hier aan.
 
Genodigden van spelers en stafleden van Koninklijke HFC krijgen op vertoon van de aan de spelers en stafleden uitgereikte passen toegang tot de wedstrijd. Zij hoeven zich niet via de Eventbrite app te registreren.
 
Sponsoren van Koninklijke HFC dienen zich via de Eventbrite app te registreren en krijgen op vertoon van hun sponsorpas en een Eventbrite ticket toegang tot de wedstrijd.
 
Vertegenwoordigers van de pers die deze wedstrijd willen bijwonen kunnen zich voorafgaand aan de wedstrijd per email aanmelden bij de heer T.J.F. van Schaik. Na ontvangst van de aanmelding ontvangen zij via Eventbrite een ticket. Overige professioneel belanghebbenden dienen zich voorafgaand aan de wedstrijd onder vermelding van hun contactgegevens per email aan te melden bij de heer W. Rijpma. Na ontvangst van de aanmelding en controle ontvangen zij een Evenbrite ticket.
 
Voor de goede orde attenderen wij u erop dat de registraties van leden van Koninklijke HFC worden gecontroleerd aan de hand van de actuele ledenlijst. Registraties van personen in deze doelgroep die niet voor komen op de ledenlijst zullen zonder tegenbericht worden geannuleerd. Het door hen verkregen ticket zal daarmee zijn geldigheid verliezen en bij de entree tot ons complex worden geweigerd.