De Seniorencommissie, voor en door Senioren!

Welkom op de pagina van de Seniorencommissie van de Koninklijke HFC!
Hier vind je informatie over de Seniorencommissie en het seniorenvoetbal van HFC. De Seniorencommissie behartigt de belangen van alle senioren- en veteranenleden van HFC. Denk hierbij aan beleidvorming, teamindelingen, competitie-indelingen, trainingsmogelijkheden en –materiaal, wedstrijdleiding en –materiaal, evenementen en de vertegenwoordiging van de senioren in het bestuur. Het beleid voor de senioren en veteranen valt samen te vatten in ‘vrijetijdsbesteding’ en de kernwaarden Plezier, Sociaal Contact en Bewegen zijn speerpunten.

De Seniorencommissie bestaat uit vijf leden, die ieder een portefeuille met taken hebben. Mocht je vragen hebben aan de Seniorencommissie of heb jij ideeën die je graag wil delen met de Seniorencommissie, schroom niet contact met ons op te nemen:

Sjef van Gool, voorzitter Seniorencommissie
Mark Duijtshoff, Evenementen
Hugo Bettink, honorair consul Seniorencommissie
Wilbert van Pampus, Veteranenvoetbal,
Michiel Planthof, Seniorenvoetbal

Voor mailadressen zie de pagina 'Commissies'

Zowel de seniorenteams als de veteranenteams van HFC vallen onder de Seniorencommissie. In totaal heeft HFC naast de selectieteams Zondag 1, Zondag 2 en Zaterdag 1 momenteel 12 senioren- en veteranenteams. Naast de teams vertegenwoordigt en faciliteert de Seniorencommissie ook 7x7 voetbal. Op twee momenten in de week, donderdagavond en zaterdagmiddag, wordt onderling gespeeld. Tot slot verzorgen we ook Walking Football voor de doelgroep van 55 jaar of ouder. Vind je het leuk om een- of tweemaal in de week lekker actief bezig te zijn met voetbal, kom dan eens meedoen met de ‘Old Stars’ van de Koninklijke HFC. Speel een uur lang voetbal op wandelniveau en werk aan je mobiliteit en conditie binnen jouw eigen mogelijkheden.

De Seniorencommissie organiseert jaarlijks vier evenementen voor alle senioren en veteranen van de Koninklijke HFC. Deze evenementen draaien altijd om het plezier van voetballen bij de senioren en veteranen van HFC en zorgen voor het verbinden van alle senioren- en veteranenteams onderling.
De volgende evenementen worden op jaarlijkse basis georganiseerd door de Seniorencommissie:

• Seizoenopening; onderling voetbaltoernooi + bbq
• Bibbertoernooi; ludiek onderling 7 tegen 7-toernooi voorafgaand aan de Nieuwjaarswedstrijd
• HFC Herendiner; feestelijk herendiner rond februari
• Seizoenafsluiting; onderling 7 tegen 7-toernooi + bbq, in de laatste speelmaand.