Gedragsregels

De Basis Elf van de Koninklijke HFC

 • Spelers, leden, trainers, coaches, ouders, scheidsrechters, toeschouwers en vrijwilligers gedragen  zich sportief, correct en gastvrij;
 • Wij gaan verantwoord en netjes om met de eigendommen van de club, van de clubleden en van bezoekers;
 • Wij houden de club schoon en netjes (kleedkamers, terrein etc.);
 • Er wordt geen overlast op het complex of daarbuiten veroorzaakt;
 • Wij zijn een graag geziene gastheer en gast;
 • Geniet van elkaars acties, accepteer elkaars fouten en wees positief;
 • Eenieder respecteert de inzet van vrijwilligers en de verhoudingen zoals die tussen spelers en coaches, dienstdoende vrijwilligers, commissieleden en bestuurders gelden;
 • Beslissingen van scheids- en grensrechters worden altijd geaccepteerd; zie ook doelstellingen arbitragecommissie
 • Wij praten met elkaar en niet over elkaar;
 • Regels omtrent alcohol (Nix voor 18) en roken worden nageleefd;
 • Wij spreken elkaar zo nodig aan op de Basis Elf.

Introductie en achtergrond
Samen zijn wij de Koninklijke Haarlemsche Football Vereniging ’HFC’.

Wij zijn een vereniging die boeit en bindt; sportief, respectvol, beschaafd en gastvrij, waar een ieder zich thuis voelt; als speler, bezoeker, vrijwilliger, trainer, bestuurder of scheidsrechter.

Wij zijn een ambitieuze en (ver)bindende vereniging waar we samen de verantwoordelijkheid dragen en waar iedereen zich houdt aan de afspraken die zijn gemaakt over hoe we met elkaar omgaan.

Kortom, HFC biedt iedereen de mogelijkheid optimaal te genieten van de voetbalsport.

Iedere vereniging, dus ook HFC, wordt gevormd  door haar leden. Deze leden maken gebruik van allerlei voorzieningen van de vereniging en zorgen er samen voor, onder meer door het betalen van contributie, dat de vereniging kan functioneren. Zij hebben inspraak tijdens de Algemene Ledenvergaderingen waarbij de statuten van de vereniging leidend zijn.

Zo zou je de statuten kunnen omschrijven als de regels die we als vereniging gebruiken om besluitvorming rond bestuurlijke thema’s en financiën te faciliteren, noem ze maar de vastgelegde en vooral formele regels voor het besturen van onze vereniging.

Aan deze formele regels is ook een huishoudelijk reglement toegevoegd waarin  zaken worden vermeld over de dagelijkse gang van zaken zoals toelating van leden, junioren, ondersteunende leden en donateurs en, het bestuur, dagelijks bestuur en besluitvorming.

Omdat we bij HFC grote waarde hechten aan de kernwaarden sportief, respectvol, gastvrij, plezier en (ver)bindend, hebben we nu naast deze formele regels ook onze gedragsregels vastgelegd in de Basis Elf van de Koninklijke HFC. Deze gedragsregels gelden voor alle directe en indirect betrokkenen bij HFC. Dus voor alle leden, coaches en begeleiders, trainers, scheidsrechters, bestuursleden, vrijwilligers, ouders, verzorgers, toeschouwers, bezoekers etc…

Met deze gedragsregels willen we iedereen duidelijkheid verschaffen over welk gedrag wij als vereniging belangrijk vinden en waar wij met z’n allen voor staan. 

Waarom deze gedragsregels?
Wanneer mensen samen iets doen, in een gezin, een bedrijf of binnen een vereniging, worden afspraken gemaakt om goed te kunnen samenwerken.

Vaak worden deze afspraken vastgelegd in contracten, wetten of statuten en ook voor het spelen van een voetbalwedstrijd zijn allerlei spelregels vastgelegd. Het behoeft geen verdere uitleg dat zonder deze regels een voetbalwedstrijd niet op een correcte en eerlijke manier verloopt. 

Zelfs wanneer kinderen op een pleintje voetballen bestaan ongeschreven, maar duidelijke,  regels met betrekking tot het spel en gedrag van iedereen.

Wij willen graag duidelijk zijn over wat eenieder van onze vereniging mag verwachten en wat er van jou wordt verwacht. Duidelijkheid vooral over omgang met elkaar, zoals met medespelers, trainers en coaches, ouders, bezoekende verenigingen, scheidsrechters, toeschouwers en vrijwilligers.