Coronabeleid Koninklijke HFC

Laatst gewijzigd: 23 augustus 2021

Hoofdpunten:
· Trainingen en (onderlinge) wedstrijden voor de jeugd en senioren vinden regulier doorgang.
·  Er geldt voor bezoekers, geen registratieplicht (voor wedstrijden van HFC geldt aanvullend beleid), testverplichting en/of vaccinatieplicht.
·  Leden, vrijwilligers en staf kunnen gevraagd worden wanneer er in groepsverband wordt gesport of, meer algemeen, bijeen wordt gekomen in onderling overleg maatregelen te nemen in het belang van de gezondheid van de groep.
·  Eenieder die ons complex bezoekt dient zich te houden aan de eventuele looproutes, aanwijzingen van dienstdoende vrijwilligers en algemene corona maatregelen.
·  Het clubhuis en de bar in het clubhuis zijn open voor bezoekers. Eventuele beperkende maatregelen sluiten aan bij de geldende protocollen in de Horeca en worden geacht opgevolgd te worden.
·  Er zijn geen kleedkamers beschikbaar, tenzij anders op de site aangegeven.

De volgende uitgangspunten zijn leidend bij het beleid van Koninklijke HFC ten aanzien van het omgaan met Corona.

Algemeen
1.    HFC volgt te allen tijde het meest recente kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM, NOC NSF en de KNVB. Besluiten deze instanties de COVID-19 maatregelen te versoepelen dan gaan wij daar in mee. Worden de maatregelen aangescherpt dan doen wij dat ook.
2.   Leidend in het coronabeleid zijn de veiligheid van onze leden en bezoekers. Hierbij trachten wij negatieve gevolgen voor de sociale omgang zo veel als mogelijk te voorkomen.
3.   De door de overheid gegeven basisregels over de omgang met elkaar worden door HFC gevolgd (blijf bij klachten thuis en laat u testen, houd 1,5 meter afstand, was vaak uw handen, hoest en nies in uw elleboog en vermijd drukte). Bezoekers van het complex dienen zich hier aan te houden.
4.   Voor leden en bezoekers van de club worden via de website het HFC corona beleid gecommuniceerd. Bij wijzigingen in het beleid zal dit via een nieuwsbericht en op de website worden duidelijk gemaakt.
5.   Op het complex van HFC zal via de daartoe bestemde informatieschermen en aanvullende posters met bezoekers worden gedeeld wat de geldende regels en veiligheidsvoorschriften zijn.
6.   Leden, vrijwilligers en staf kunnen, wanneer er in groepsverband wordt gesport of meer algemeen bijeen wordt gekomen, gevraagd worden in onderling overleg maatregelen te nemen in het belang van de gezondheid van de groep.
7.    Bij een positieve test binnen een HFC team vraagt HFC advies aan de GGD.
8.   Situaties en de naar aanleiding daarvan te nemen maatregelen worden door het bestuur geval per geval beoordeeld.
9.   Door het bestuur is een corona coördinator aangesteld in de persoon van Wouter Rijpma.

Clubhuis en complex
10.   Het clubhuis, de bar en toiletten zijn open voor bezoek.
11.  In beginsel zal HFC waar dat kan de buitenbar gebruiken. De kantine zal waar de weersomstandigheden dat toelaten gebruikt worden om uit te serveren en kan bezoekers gevraagd worden de consumpties buiten te nuttigen.
12. In het geval besloten wordt het gebruiken van het clubhuis te beperken zal dat via de website en, indien van toepassing, in een update van het dan geldende coronabeleid worden medegedeeld. De in de Horeca geldende beleidsregels zullen door HFC worden nageleefd.
13. Samenkomsten (vergaderingen, teamoverleg, biljarten) op het complex van HFC zijn toegestaan.
14.  Je mag het complex van HFC niet betreden als je Corona hebt of herstellende bent van Corona en volgens de dan geldende normen van de GGD nog niet genezen bent verklaard.

Trainingen en wedstrijden
15.   De trainingen gaan gewoon door volgens het bestaande trainingsrooster. HFC volgt het actuele competitieschema van de KNVB zoals dat wordt aangehouden op de voetbal.nl website of app.
16.   Bij trainingen en onderlinge wedstrijden is op ons complex publiek  toegestaan conform de geldende richtlijnen. Te allen tijde dient hierbij 1,5e meter afstand van elkaar te worden gehouden. Wanneer een bezoeker van het complex zich niet aan de geldende maatregelen wenst te houden wordt hem de toegang tot het complex ontzegd.
17. Er zijn geen kleedkamers beschikbaar, tenzij anders op de site  aangegeven.
18. Iedere scheidsrechter wordt geacht om zijn eigen scheidsrechter fluit te verzorgen. Er worden geen fluitjes uitgeleend door wedstrijdsecretariaat.

Wij rekenen op uw medewerking en begrip in het belang van ieders gezondheid

Het Bestuur