Nieuwste coronamaatregelen per zondag 28 november 2021

De coronamaatregelen die zijn aangekondigd op vrijdag 26 november hebben direct effect op de gang van zaken bij HFC. HFC houdt bij het bepalen van de coronaregels op het complex rekening met de richtlijnen van de rijksoverheid en in het bijzonder ook van NOCNSF voor de sport.

De belangrijkste maatregelen die met ingang van 28 november van toepassing zijn:

1. Publiek is niet toegestaan op het complex van HFC. Coaches, trainers, teammanagers, scheidsrechters, rijouders en vrijwilligers mogen bij wedstrijden aanwezig zijn;
2. In het weekend wordt er door vrijwilligers en stewards gecontroleerd aan de ingang van het complex;
3. Zoals altijd wordt van (jeugd-)leden gevraagd zoveel mogelijk met de fiets te komen. Ouders zetten kinderen af bij de ingang van het complex;
4. In het clubhuis en op het terras gelden vaste zitplaatsen. Als je daar iets eet of drinkt moet je gaan zitten;
5. Iedereen die gebruik wil maken van een kleedkamer moet een coronatoegangsbewijs (CTB) kunnen tonen;
6. De inmiddels gangbare veiligheidsmaatregelen blijven van toepassing. Houdt als je niet sport 1,5e meter afstand en blijf thuis bij verkoudheid en griep.
7. Het clubhuis is gesloten vanaf 17.00 uur.

Voor een volledige Q&A voor zaken die hierboven niet genoemd zijn verwijzen we graag naar de veelgestelde vragenlijst op de website van NOCNSF: https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen

Dank voor jullie medewerking om deze nieuwe regels te respecteren en om aanwijzingen van dienstdoende vrijwilligers op te volgen.

Het bestuur