Coronabeleid Koninklijke HFC

 Hoofdpunten:

  • Trainingen voor de jeugd en onderlinge wedstrijden voor de jeugd vinden regulier doorgang. Er is geen publiek toegestaan
  • Trainingen en onderlinge wedstrijden voor senioren (>18 jaar) mogen doorgaan mits voldaan wordt aan de beperking van maximaal 4 personen en de 1,5 meter afstand wordt gerespecteerd
  • Van het publiek maakt geen onderdeel uit 2 personen per team aan staf (coach/teamleider), alsmede een spelbegeleider en waar van toepassing een grensrechter en een fysiotherapeut.
  • Er geldt voor bezoekers een registratieplicht en verder dient ieder zich te houden aan de looproutes, aanwijzingen van dienstdoende vrijwilligers en algemene corona maatregelen.
  • Het clubhuis en de bar zijn gesloten.
  • Er zijn geen kleedkamers beschikbaar, tenzij anders op de site aangegeven.
  • Na afloop van een activiteit wordt het complex direct verlaten.
  • De jongste jeugd mag naar het veld worden gebracht.

De volgende uitgangspunten zijn leidend bij het beleid van Koninklijke HFC ten aanzien van het omgaan met Corona.

 

Lees meer

Nieuwe Corona maatregelen 13 oktober: alle amateurcompetities stopgezet

Het bestuur van HFC heeft kennisgenomen van de nieuwe Corona maatregelen die het kabinet dinsdag 13 oktober voor de komende periode van tenminste 4 weken heeft afgekondigd. In navolging van deze berichtgeving heeft het bestuur andermaal moeten besluiten een aantal maatregelen per direct van kracht te laten zijn. Zoals altijd kijken we daarbij naar de (ons bekende) richtlijnen van de Rijksoverheid, het NOC/NSF, de KNVB en het RIVM. 

Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat de competitie wordt stilgelegd. Ook onderlinge wedstrijden zijn niet toegestaan. Tot nader order stoppen de trainingen voor senioren (iedereen boven de 18 jaar). Voor kinderen tot 18 jaar is voetballen en zijn voetbal in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan. Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden.

HFC zal binnen de beperkingen die gelden inventariseren welke mogelijkheden er zijn om zo veel als mogelijk te blijven voetballen uiteraard met eenieders veiligheid als belangrijkste vertrekpunt. In alle gevallen blijft gelden dat publiek niet is toegestaan en dat voor iedereen boven de 18 die bevoegd is het terrein te betreden (trainers, staf, bevoegde vrijwilligers, leveranciers) de registratieplicht geldt. Nadere mededelingen zullen via de website, de HFC ClubApp en via overige gangbare communicatiekanalen worden gecommuniceerd.

Het bestuur

Registratieplicht (vanaf 18) bij betreden HFC sportvelden

Aan alle leden, vrijwilligers, bezoekers en ouders/verzorgers van jeugdleden,
 
Eerder deze week heeft u de hernieuwde corona-regels die gelden op HFC vanaf 28 september kunnen lezen op onze website. Graag attenderen wij u erop dat er beperkingen zijn aan wie het park mag betreden. Wij vragen u vriendelijk kennis te nemen van het geldende corona protocol op de website van HFC als u hierover vragen heeft. 
 
Bezoekers vanaf 18 jaar die daadwerkelijk toegang hebben tot ons complex wordt tevens gevraagd om zich te registreren en een korte gezondheidscheck af te ronden alvorens het park te betreden. De registratieplicht geldt op ieder moment, dus ook als er geen trainingen of wedstrijden zijn. Hiertoe worden bij de ingangen borden geplaatst met een instructie zodat iedere bezoeker zich via zijn telefoon kan aanmelden bij aankomst door in te checken en kan afmelden bij vertrek door uit te checken. Ook is in de HFC Clubapp ingeregeld dat bezoekers zich kunnen registreren en aan- en afmelding. Meedoen aan de pilot voor de HFC Clubapp kan nog steeds door een verzoek voor deelname hiertoe te sturen naar bestuur@konhfc.nl.
 
Wij rekenen als altijd op een ieders medewerking.  Wees verstandig en blijf gezond.
 
Het bestuur

Clubhuis voorlopig dicht, geen publiek langs de lijn

Het bestuur van HFC heeft vandaag kennisgenomen van de Corona maatregelen die het kabinet vanavond 28 september voor de komende 3 weken heeft afgekondigd. In navolging van deze berichtgeving heeft het bestuur moeten besluiten een aantal maatregelen per direct van kracht te laten zijn.

Allereerst zal het clubhuis met onmiddellijke ingang gesloten worden. Er kunnen tot nader order geen vergaderingen in het clubhuis plaatsvinden. Uitzonderingen voor toegang tot het clubhuis kunnen alleen gemaakt worden daar waar het onderhoud betreft of daar waar er voor het uitvoeren van werk of werkzaamheden geen alternatief is dan van het clubhuis gebruik te maken.

Helaas is er daarnaast in de komende weken, ook hier tot nader order, geen mogelijkheid voor het toelaten voor publiek tot ons complex. Alleen staf (trainers, coaches, scheidsrechters, spelbegeleiders, dienstdoende vrijwilligers) zijn hiervan uitgezonderd.

De komende dagen zal verder onderzocht worden welke implicaties het kabinetsbeleid heeft voor onze club. Zodra er meer bekend is over de gevolgen daarvan en er  duidelijkheid bestaat over aanvullende maatregelen die wij als club mogelijk moeten nemen zullen wij u daarover opnieuw informeren.

Het bestuur

HFC in de strijd tegen corona: een wedstrijd met meerdere gezichten

Een rare parallel misschien om corona te zien als tegenstander en het gevecht als wedstrijd te benaderen. Toch is dat wat we ervaren sinds COVID-19 in maart 2020 om zich heen greep. Een wedstrijd met inmiddels vele gezichten, niet in de laatste plaats omdat de regels tijdens het spel steeds wijzigen. In maart moesten we aanvankelijk alle activiteiten stopzetten. Vanaf mei tot aan de zomer mocht er gelukkig weer voorzichtig gevoetbald worden. En gelukkig is de competitie begin september weer gestart, zij het onder strenge voorwaarden. Het einde lijkt evenwel nog niet in zicht. Het aantal besmettingen neemt toe, ook, of misschien wel juist wel in Kennemerland. Dat vraagt van ons allen binnen de club dat we de gevraagde en genomen maatregelen zeer serieus nemen.

Lees meer