Portefeuilles bestuur

Organogram Koninklijke HFC
organogram20230131_2.jpg 

Commissies, samenstelling en communicatie

dirkjan_klein_1.jpg
Dirk Jan Rutgers

Voorzitter

- Leiden dagelijks bestuur, bestuurs- en algemene ledenvergaderingen;
- Woordvoering vereniging, pers, externe representatie;
- Personeelszaken niet voetbaltechnisch gebied;
- Maatschappelijk beleid;
- Marketing, communicatie, IT (Huisstijl, Website, Redactie, Grote HFC-er);
- Contact gemeente, Rood en Wit en HLTC;
- Vertrouwenscommissie;
- Gedragscommissie;
- Reünistencommissie;
- Jubileumcommissie;
- Voorzitter Accommodatiecommissie
-  Juniorraad


rvk33561_1.jpg
Richard Jochemus

Vicevoorzitter

- Beheer complex;
- Exploitatie clubhuis;
- Wedstrijdplanning- en kleedkamerindeling
- Wedstrijdsecretariaat;
- Wedstrijdzaken HFC1
- Medische commissie.

 rvk33557_1.jpg
Bernd Knüvers

Secretaris

- Notuleren dagelijks bestuur, bestuurs- en algemene ledenvergaderingen;
- Administratie van de vereniging, behalve de financiële;
- Correspondentie namens bestuur;
- Ledenadministratie;
- Bijhouden verenigingsarchief;
- Interne representatie;
- Vrijwilligerscommissie;
- Ledencommissie;
- Licentiezaken.

rvk33569_1.jpg
Bas Rekvelt

Penningmeester

- Beheer financiën/boekhouding;
- Financiële administratie;
- Voorzien Kascommissie en Adviescommissie Financiën van benodigde informatie;
- Sponsorcommissie;
- Commissie kleding- en clubartikelen.

khfc_10003940_2_2.jpg
Freek Wiesenhaan
Commissaris Commerciële Zaken

- Sponsorcommissie;
- Kledingcommissie
- Nieuwjaarswedstrijd;

rvk33569_1.jpg
Coen van den Heuvel
Commissaris jeugdvoetbal

- Voorzitter Jeugdcommissie.

khfc_10002253_1_1.jpg 
Eelco Martens
Commissaris jeugdvoetbal

- Vicevoorzitter Jeugdcommissie;
- Supercoach!


rvk33561_1.jpg
Sander Vink

Commissaris selectie seniorenvoetbal

- Technische commissie senioren;
- Trainingen selectie;
- Begeleidingsteam selectie;
- Commissie scouting;
- Contacten BVO’s t.b.v. senioren;
- Materialen selectie.

sjef_klein_1.jpg
Sjef van Gool

Commissaris niet-selectie senioren en G-voetbal

- Voorzitter seniorencommissie (trainingen, samenstelling teamleiding, coaches, aanvoerders);
- Toernooien overige senioren;
- Evenementen overige senioren;
- Walking Football
- Materialen overige senioren.

Sectie G-voetbal
- Toernooien en evenementen G-voetbal;
- Trainingen G-voetbal;
- Coaches G-voetbal;
- Materialen G-voetbal.


Bob Klijn
Commissaris Dames- en Meidenvoetbal

- Toernooien en evenementen dames en meiden;
- Trainingen dames en meiden;
- Coaches dames en meiden;
- Materialen dames en meiden.