Uitnodiging ALV 6 juli 2024

Geachte HFC’ers, geachte ouders/verzorgers van (jeugd)leden,

Hierbij nodigt het bestuur van de Koninklijke Haarlemsche Football Club ‘HFC’ u uit tot het bijwonen van de algemene vergadering te houden op zaterdag 6 juli 2024. De vergadering vangt aan om 10.00 uur.

De Algemene Vergadering (ALV) zal plaatsvinden in ons clubhuis aan de Spanjaardslaan. De stukken voor de vergadering zijn voor leden beschikbaar via het afgesloten gedeelte van de website waarvoor ingelogd moet worden. De stukken kunnen op verzoek ook als PDF per e-mail worden toegestuurd. Indien u niet in staat bent zelf in te loggen op de website kunt u uw verzoek voor het verkrijgen van de vergaderstukken richten aan bestuur@konhfc.nl.

Klik hier voor de vergaderstukken.

 

Historisch moment: ledenvergadering schaart zich unaniem achter plannen Nieuwbouw HFC

Donderdag 6 juni 2024 zal de boeken ingaan als een onvergetelijk moment in de rijke geschiedenis van onze club. De algemene ledenvergadering (ALV) stond deze avond geheel in het teken van de bouwplannen voor het nieuwe clubhuis en tribune.

Onder grote belangstelling liet de ledenvergadering zich bijpraten over alle aspecten van de nieuwbouwplannen. Onder aanvoering van voorzitter Dirk Jan Rutgers en penningmeester Bas Rekvelt, daarbij ondersteund door het bestuur en de accommodatiecommissie, kwamen alle stappen van het bouwproces alsmede de financiële onderbouwing voor de plannen nauwgezet aan de orde. Architect Heiko Hulsker praatte de leden bij over zijn ontwerp, een prachtig nieuw en modern clubhuis. Nadat eerder al de benodigde vergunningen waren verstrekt en ook de selectieprocedure voor het vinden van een aannemer was afgerond, was het nu aan de leden om zich uit te spreken over de plannen. Uit de stemmingsprocedure die volgde bleek dat de leden zich unaniem achter het besluit schaarden, waarna de voorzitter tevreden de historische woorden sprak: vrienden, we gaan bouwen! Erevoorzitter Hugo Bettink roemde de vele HFC’ers die actief hebben bijgedragen aan dit project. Hij riep de leden op om ook in de komende periode waar mogelijk het bestuur te ondersteunen bij de bouw.

In de komende weken zal de start van de nieuwbouw meer en meer zichtbaar worden op ons complex. De bouw van het tijdelijke clubhuis gaat volgende week van start. Op zaterdag 29 juni zal er voor leden, vrijwilligers en overige belangstellenden een feestelijke afscheidsavond georganiseerd worden om ons oude vertrouwde clubhuis uit te leiden. Gedurende de zomermaanden zal het oude clubhuis leeggehaald worden, waarna begin september de sloop zal plaatsvinden, gevolgd door de start van de nieuwbouw. Naar verwachting zal het nieuwe clubhuis in het najaar van 2025 worden geopend.

Met sportieve groet,
 
KONINKLIJKE HAARLEMSCHE FOOTBALL CLUB 'HFC'
 
Bernd Knüvers
secretaris

Foto's: Robert van Koolbergen
Lees meer

Uitnodiging Bouw ALV 6 juni en Informatieavond Bouw 30 mei 2024

Geachte HFC’ers, geachte ouders/verzorgers van (jeugd)leden,

Hierbij nodigt het bestuur van de Koninklijke Haarlemsche Football Club ‘HFC’ u uit tot het bijwonen van de algemene vergadering te houden op donderdag 6 juni 2024 om 20.00 uur.

De Algemene Vergadering (ALV) zal plaatsvinden in ons clubhuis aan de Spanjaardslaan en staat volledig in het teken van de voorgenomen nieuwbouw van clubhuis en tribune. De stukken voor de vergadering zijn voor leden beschikbaar via het afgesloten gedeelte van de website waarvoor ingelogd moet worden. De stukken kunnen op verzoek ook als PDF per e-mail worden toegestuurd. Indien u niet in staat bent zelf in te loggen op de website kunt u uw verzoek voor het verkrijgen van de vergaderstukken richten aan bestuur@konhfc.nl.

Klik hier voor de vergaderstukken.

Tevens nodigt het bestuur leden en ouders/verzorgers van (jeugd)leden uit voor een informatieavond over de voorgenomen nieuwbouw. Deze informatieavond vindt plaats op donderdag 30 mei om 20.00 uur in ons clubhuis. Tijdens deze avond zullen onze architect Heiko Hulsker en bestuur alvast informatie over de voorgenomen nieuwbouw geven en vragen beantwoorden. De uitkomsten hiervan zullen in de ALV worden meegenomen.

 

Berend van den Broek overleden

Eveneens op 5 mei 2024 overleed ons oud-lid en huidig ondersteunend lid Berend Course van den Broek. Berend werd geboren op 19 december 1946. Hij wordt lid van HFC in 1955 waar hij in de ‘Onderlingen’ gaat voetballen. In 1958/59 speelt hij in de middelste regionen van het aspirantenvoetbal, maar twee jaar later heeft hij zich een vaste plek verworven in de Aspiranten B, gevolgd door de Junioren E en D in 1962/63 en de Junioren B in 1964. Zijn enthousiasme voor HFC blijkt verder uit de vele nieuwe leden die hij in de tussenliggende jaren aanbrengt. Berend voetbalt in zijn seniorjaren in HFC 4. Berend is van beroep fiscalist. HFC en HFC’ers hebben in voorkomende gevallen dan ook dankbaar gebruik gemaakt van zijn specifieke kennis op dit gebied.

 

Ignace van Liemt overleden

In de middag van 5 mei 2024 overleed ons erelid Ignace van Liemt op de leeftijd van 78 jaar. Tot rond zijn veertigste levensjaar voetbalt Ignace nog mee, maar de al vroege confrontatie met suikerziekte maakt zijn actieve sportbeoefening gaandeweg problematischer. Maar deze handicap belet hem geenszins zich met al zijn energie ten volle in te zetten voor HFC. 

Zo wordt in 1972 zijn belangstelling voor structurele organisatorische steun aan HFC in hem wakker als hij in 1971/72 toetreedt tot de Jeugdcommissie en tot de toen nog bestaande Ballotagecommissie. In 1975 wordt hij samen met Bob Witjas opgenomen in het bestuur van HFC. Zij delen de verantwoordelijke functie van commissaris Jeugdvoetbal. Bij hun aftreden in 1979 worden beiden gedecoreerd met de Gouden Speld.

Vanaf 1977 neigt de Ballotagecommissie steeds meer naar een kennismakingscommissie, die in 1982/83 definitief de vorm krijgt van de huidige Ledencommissie, met Ignace nog steeds in haar gelederen.

Ignace blijft de jeugd trouw. Hij blijft waar nodig leider, scheidsrechter en keeperstrainer en zelfs tot en met 1995 komen we hem nog geregeld tegen als leider of scheidsrechter bij jeugdteams.

Lees meer

Lucie van Schaik-Saveur (Bandoeng, 2 november 1940 - Zwolle, 2 mei 2024)

Eind november 2023 werd bij Lucie een zeer agressieve vorm van kanker geconstateerd. Ze wilde geen ‘behandelingen’ en we kozen er voor de laatste etappe samen thuis af te leggen. Dat is een hele mooie tijd geweest.

Lucie was zeer goed in sport; haalde het Nederlands softbalteam, ging naar de Academie voor lichamelijke opvoeding en voltooide later tijdens ons huwelijk ook de studie Nederlands M.O.

Lucie is de tweelingzus van de bij jullie beter bekende Liesbeth Darlang. Door Frits kwam ik na een wedstrijd tegen Hollandia (2) in contact met Lucie. In 1968 volgde het huwelijk. Via Amsterdam, IJmuiden en Heerde kwamen we 22 jaar geleden in Zwolle terecht. De selectie van HFC wist ons adres jarenlang te vinden voor een lunch ter voorbereiding op de (veelal verloren) wedstrijd tegen HHC in Hardenberg. In de Coronatijd leverden we de lunchpakketten incl. bananen en liters frisdrank langs de snelweg bij Wezep af. Dat Jeffrey Sam Sin een keer vijf liter soep door de keuken slingerde, was voor ons slechts een kleine bijkomstigheid.

Lucie liet zich niet vaak zien op HFC (‘ ze zeggen altijd ‘dag Liesbeth’) maar deelde mijn liefde voor het blauw en wit. Lucie en ik hebben veel aan de koninklijke te danken vooral dankzij die wedstrijd tegen Hollandia waarin ik de hele wedstrijd mocht meedoen.

Joop van Schaik

De uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden. 

Koninklijke onderscheiding Pieter Kalbfleisch

Pieter Kalbfleisch is door de Koning bevorderd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau wegens zijn vele en goede maatschappelijke verdiensten, waarvan ook zijn vrijwilligerswerk voor HFC onderdeel uitmaakt. Op bijgaande foto wordt hij gefeliciteerd door de HFC’ers Mark Asselbergs, Hans Kluit, Jaap Jong, Dirk Jan Rutgers en Hugo Bettink.

Lees meer

Gerrit van Laer overleden

Op 20 april 2024 overleed Gerrit van Laer op de leeftijd van 81 jaar. Gerrit was een begenadigd sportman, een eigenschap die vooral tot uiting kwam in zijn batting-prestaties voor zijn cricketclub HCC in Den Haag. Hij blonk tevens uit als  voetbalkeeper bij HCC’s zustervereniging HVV. Rond 1980 verhuisde Gerrit naar Bloemendaal. In 1982 meldde hij zich bij HFC en vond een plek in het Vijfde, dat voor een groot gedeelte bestond uit oud-eerste-elftalspelers. Na een tweetal jaren ging hij hockeyen bij de HC Bloemendaal en cricketen bij de CC Bloemendaal. Van deze laatste club is hij enige tijd voorzitter geweest. Begin deze eeuw meldde hij zich opnieuw aan bij HFC, niet als actief voetballer, maar als belangstellend lid dan wel donateur. Daarnaast maakte hij dikwijls deel uit van het golfteam van HFC voor de traditionele jaarlijkse ontmoeting met de Kennemer Golf and Country Club. Gerrit is aldus zo’n 25 jaar lid dan wel donateur van HFC geweest.

Op de foto: Vlnr: Jan Carel Luining, Ruud Onstein (bowler), Mar Flohil, Gerrit van Laer (aan bat) en Maarten Tuininga

 

Ted Immers overleden.

Op donderdag 14 maart 2024 overleed HFC’s voormalige trainer Ted Immers op de leeftijd van 82 jaar. Ted neemt in 1999/2000 het trainersstokje over van Frans Post. HFC speelt dan in de Derde Klasse, maar onder aanvoerder Jaap Spee en met versterkingen zoals Radjin de Haan en Rokus Hoogendoorn jr. slaagt Ted erin een geolied team uit de selectie samen te stellen. HFC wordt al op 27 februari 2000 kampioen en promoveert naar de Tweede Klasse. Het seizoen daarop wordt HFC opnieuw kampioen, waarna Ted in 2001 gedecoreerd wordt met de Gouden Speld. Het verblijf in de Eerste Klasse in 2001/2002 is echter een zware opgave. HFC ontspringt nog net de dans, maar aan het eind van dat seizoen stoppen sterkhouders als Jaap Spee, Rokus Hoogendoorn en Radjin de Haan gelijktijdig met topvoetbal. Dat blijkt een te groot verlies te zijn en als in 2002/2003 de resultaten uitblijven ontstaat er onrust en onvrede in de selectie en staf. Ted wordt in november 2002 op non-actief gesteld; een actie die veel stof doet opwaaien.

 

Lees meer

Pascal Kamp voorzitter Jubileumcommissie

Het bestuur is verheugd dat Pascal Kamp zich bereid heeft verklaard om voorzitter te worden van de Jubileumcommissie die de organisatie op zich neemt van ons 145-jarig bestaan dat in september van dit jaar wordt gevierd.

Pascal is op zijn 6e jaar in de mini’s bij HFC begonnen met voetballen (en bij HLTC met tennissen) en is ruim 40 jaar lid van de club. Een HFC’ er in hart en nieren, vanaf zijn 17e aangesloten bij het eerste team en nu nog steeds wekelijks actief in het team van de Klassieke veteranen. Mede door zijn dagelijkse werkzaamheden bij de KNLTB (Nederlandse Tennis en Padelbond) waar hij de rol van senior manager Marketing & Partnerships vervult, kent hij het verenigingsleven goed. Zijn twee dochters hockeyen op HC Bloemendaal dus de aandacht moet nu wat worden verdeeld.

Pascal heeft aangegeven graag wat voor de club, waar hij naar eigen zeggen veel aan te danken heeft, terug te willen doen. Samen met een groep andere HFC-enthousiastelingen wil hij ervoor zorgen dat begin september de 145ste verjaardag van de vereniging goed wordt gevierd en het startsein is voor weer een bijzonder HFC jaar. Met potlood heeft hij al tal van feestelijke activiteiten in de jubileumagenda gezet.

Wij wensen Pascal veel plezier en succes in deze mooie en voor de club belangrijke functie.

Het bestuur

Hans Dekker overleden

Op 7 februari 2024 overleed kort voor zijn 80e verjaardag oud-bestuurslid en drager van de Gouden Speld Hans Dekker. Hans werd lid in september 1955 op de leeftijd van elf jaar. Hij was een bescheiden, maar enthousiaste voetballer hoofdzakelijk in de lagere regionen van HFC en een ideale teamspeler zowel binnen als buiten de velden. Pas op zestigjarige leeftijd hield hij de actieve beoefening van zijn geliefde sport voor gezien. Hans was in de periode 1960-1965 leider en scheidsrechter bij het jeugdvoetbal en trad in 1996 toe tot het bestuur als vicevoorzitter, welke functie hij zes jaar lang vervulde. Bij zijn aftreden in 2002 werd hij gedecoreerd met de Gouden Speld. Velen van ons zullen hem ook kennen als de helft van het hilarische duo Knol & Co, waarin hij in de musicals van 1989, 1994, 1999 en 2004 in de rol van Co samen met Hans Kluit optrad. Ook in de musicals van 2009 en 2015  vertolkte hij nog enige korte rollen als helper en cameraman. Hans was een aimabel mens met een goed gevoel voor humor en altijd in voor een teamuitje, waarin hij voor de nodige reuring zorgde. Voorts was hij een gezellige biljarter en bridger. De uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden.   

  

 

Ruud Bossen gedecoreerd

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 6 januari 2024 kreeg scheidsrechter Ruud Bossen de Zilveren Speld uitgereikt uit handen van HFC’s bestuurslid Bernd Knüvers. Ruud Bossen is voormalig topscheidsrechter die tijdens zijn carrière 335 wedstrijden in de Eredivisie floot en in de periode 2003-2007 een aantal interlands leidde. Bij HFC is Ruud een graag geziene gast als scheidsrechter bij de traditionele Nieuwjaarwedstrijd tussen de Ex-Internationals en een geselecteerd HFC-team. Hoewel Ruud vorig jaar aangaf te willen stoppen, kruipt ook bij hem het bloed waar het niet gaan kan. Zijn optreden op deze dag betekende de 16e keer in een reeks van jaren.

Ruud respecteert onze tradities en houdt daarnaast ook van een geintje. Zo speelde ter gelegenheid van de viering van de 150e geboortedag van onze oprichter Pim Mulier een selectie van veteranenteams van HFC en EDO op 22 augustus 2015 een nostalgisch wedstrijdje op de Koekamp, tussen de bomen van het Frederikspark in Haarlem. Ruud Bossen, gekleed in de geest van 150 jaar geleden, was daarbij bereid geheel in stijl als scheidsrechter op te treden. 

Al met al redenen voor het bestuur van de Koninklijke HFC om Ruud te decoreren met de Zilveren Speld.

Bert Vermeer 

Peter Thole overleden

Op 30 december 2023 overleed oud-eerste-elftalspeler Peter Thole, de jongere broer van Eric Thole die ons al op 30 november 2020 ontviel.  Peter wordt lid van HFC in 1953 en ontpopt zich al snel tot een getalenteerd voetballer. Hij speelt dan ook steevast in de hoogste jeugdteams en hij maakt ook deel uit van het Interregionale Jeugdteam, dat een klasse hoger speelt dan de Junioren A. Een van de tegenstanders in die competitie is Ajax dat uitkomt met in de gelederen de latere internationals Piet Keijzer (34x) en Peet Petersen (4x) en de Haarlemse spits John Engelsma. Peter debuteert in het Eerste van HFC op 17 september 1961. In de jaren tot en met 1973 speelt hij een groot gedeelte van de wedstrijden in het Eerste samen met zijn broer Eric.

In 1964/65 is hij leider en scheidsrechter bij de Aspiranten E en in 1965/66 neemt hij de Aspiranten A onder zijn hoede.

Lees meer

Uitnodiging ALV 6 december 2023

Geachte HFC’ers, geachte ouders/verzorgers van (jeugd)leden,

Hierbij nodigt het bestuur van de Koninklijke Haarlemsche Football Club ‘HFC’ u uit tot het bijwonen van de algemene vergadering te houden op woensdag 6 december 2023. De vergadering vangt aan om 20.00 uur.

De Algemene Vergadering (ALV) zal plaatsvinden in ons clubhuis aan de Spanjaardslaan. De stukken voor de vergadering zijn voor leden beschikbaar via het afgesloten gedeelte van de website waarvoor ingelogd moet worden. De stukken kunnen op verzoek ook als PDF per e-mail worden toegestuurd. Indien u niet in staat bent zelf in te loggen op de website kunt u uw verzoek voor het verkrijgen van de vergaderstukken richten aan bestuur@konhfc.nl . 

Klik hier voor de vergaderstukken.

Onrust

Beste ouders, 

De afgelopen periode bereikten ons steeds vaker berichten van ongeruste ouders, verzorgers en ook jeugdleden in verband met de groep jongeren die rondrijdt op fatbikes en overlast veroorzaakt. Vanuit Kon. HFC onderhouden we contact met politie en handhaving hierover. Het advies luidt om (jeugd)leden zoveel als mogelijk gezamenlijk te laten fietsen, dan wel ze te brengen en te halen. 
Vanuit de politie het verzoek om tijdig contact op te nemen indien zich situaties voordoen die als dreigend worden ervaren of indien sprake is van samenscholing. In geval van spoed graag direct 112 bellen en in andere gevallen kan gebeld worden naar 0900-8844. 
Daarnaast hebben we met de trainers afgesproken dat zij extra alert zijn.
Mochten er naar aanleiding van het bovenstaande vragen zijn dan horen we deze graag, 

Met sportieve groet,
Namens het bestuur

Een veilige en gastvrije club voor iedereen

Koninklijke HFC streeft naar een veilige omgeving voor al haar leden en vrijwilligers. Het bestuur, in nauwe samenwerking met de Gedragscommissie en Vertrouwenspersonen, heeft besloten om belangrijke maatregelen te nemen ter bevordering van de veiligheid. Deze maatregelen zijn gebaseerd op richtlijnen van het centrum voor veilige sport Nederland, zie ook https://centrumveiligesport.nl/grensoverschrijdend-gedrag

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Als sportvereniging hebben we de mogelijkheid om kosteloos een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen voor vrijwilligers die actief zijn binnen onze club. We zijn momenteel bezig met het aanvragen van VOG's voor alle meerderjarige coaches, trainers en teamleiders. Deze aanvragen verlopen in nauwe samenwerking met de betrokken vrijwilligers. Na goedkeuring ontvangen zowel de vrijwilliger als Koninklijke HFC een uittreksel met de Verklaring Omtrent Gedrag, waardoor de vrijwilligers hun activiteiten binnen de club kunnen voortzetten. De VOG-aanvraag zal vervolgens elke 3 jaar worden vernieuwd, zowel voor bestaande als nieuwe vrijwilligers.

Onze BASIS 11
Naast het VOG-proces zal de Gedragscommissie, in samenwerking met leden, trainers, de Juniorraad en ouders, de "Basis 11" - onze gedragsregels - verder aanscherpen en zichtbaar maken. Deze regels zullen worden vertaald naar spelers, trainers en ouders via onze gebruikelijke communicatiekanalen, zoals Spond. Voor de huidige Basis 11 zie: link

Grensoverschrijdend gedrag thema bijeenkomsten i.s.m. de Juniorraad
Het komende jaar organiseren we samen met de Juniorraad twee themabijeenkomsten, waarbij grensoverschrijdend gedrag aan bod komt.

Met bovenstaande maatregelen hopen we dat Koninklijke HFC een veilige en plezierige plek blijft waar iedereen graag komt. We staan open voor opmerkingen en suggesties, dus aarzel niet om contact met ons op te nemen via de aangewezen link.

Als er bij Kon. HFC iets gebeurt waarover je niet met anderen wilt of kunt praten, zijn onze vertrouwenspersonen, Hans van Laar en Marieke Kniep, bereikbaar via vertrouwenscommissie@konhfc.nl.

We zijn er om te zorgen dat onze club een veilige en gastvrije omgeving is voor iedereen!

Het bestuur en de gedragscommissie

 

Huib Arends overleden

In de middag van 4 augustus 2023 overleed Huib Arends. Huib wordt in 1968 op de leeftijd van tien jaar lid van HFC. Hij is de zoon van Huib en Aat(je) Arends-Nijssen. Beide ouders zijn, door het lidmaatschap van vader Huib, dan al enige jaren met HFC verbonden. Vader Huib treedt later op als coach en leider van de teams van zijn zoons Don en Huib junior. Moeder Aat zet zich als vrijwilligster langdurig op verschillende gebieden in voor HFC. Huib jr. doorloopt de opeenvolgende stadia in het jeugdvoetbal. Hij is niet van talent gespeend, wat ertoe leidt dat hij zich vanaf seizoen 1978/79 uiteindelijk een basisplaats in het Eerste verwerft. In  1986 voltrekt zich voor HFC een sportief drama. Door het 1-1- gelijkspel in de  laatste wedstrijd van het seizoen in en tegen De Bijlmer degradeert ons Eerste naar de Haarlemse Voetbal Bond, de regionale onderbond van de KNVB. Maar een jaar later speelt HFC – met Huib in de gelederen – alweer in de KNVB en in 1988 volgt verdere promotie naar de Derde Klasse. In de jaren tot en met 1990/1991 brengt Huib het tot 160 optredens in het Eerste. Een jaar later wordt hij nog kampioen met het Tweede, vanaf 1993 tot en met 1998 speelt Huib in Zaterdag 1. De laatste jaren was Huib actief als voetballer bij Veteranen +45 2. Vorig jaar werd Huib getroffen door een ernstige ziekte. Hij vecht, maar de strijd is ongelijk. Een aantal weken terug neemt Huib op HFC afscheid van zijn elftal en zijn voetbalclub. Huib werd 65 jaar.

Klik hier voor de rouwkaart.

Het Bestuur

Ben Spee sr. overleden

Op 17 juli 2023, overleed Ben Spee sr. op de leeftijd van 86 jaar. Ben was de vader van o.a. Just, Jaap en Ben jr. Spee.

De drie broers, sportief getalenteerd als zij zijn, haalden allen het Eerste van HFC. Ben jr. mocht 9 keer optreden in de hoofdmacht, maar hij verkoos zicht te concentreren op tennis, waarin zijn sportieve talenten tot op hoog niveau beter tot hun recht kwamen. Just haalde een respectabele 96 optredens en Jaap staat met het onwaarschijnlijke aantal van 348 op de tweede plaats na Hein Winter (369) op HFC’s erelijst aller tijden. Alles bij elkaar hebben de gebroeders Spee zich met volle overgave 453 keer ingezet voor het Eerste van HFC.

Zoon Jaap beschrijft zijn vader als een grote steun en stimulator voor hem en zijn broers. Ben sr. is in de jonge jaren van zijn zoons actief geweest als jeugd- en sectieleider, in welke periode hij HFC als donateur financieel steunde. Tot voor kort was Ben sr. nog te zien rond de velden van HFC, waar hij de prestaties van Zondag 1, Zaterdag 1 en O21 van nabij met belangstelling volgde.

Ben zou op 27 juli 2023 de leeftijd van 87 jaar bereikt hebben. Ter gelegenheid daarvan heeft zoon Jaap het hierna volgende gedicht geschreven.

benspee_2.jpg
1 januari 1987: vader Spee trots op zijn 2 zonen in het eerste elftal.

Hand in hand aan de Spanjaardslaan
Hand in hand
Met jou aan de Spanjaardslaan
Zie ik achter de houten tribune
Mijn broer het veld opgaan

Lees meer

Sjraar Driessen overleden

Op 20 juni 2023 overleed de heer Sjraar Driessen, de vader van erelid Henk Driessen en van oud-penningmeester en drager van de Gouden Speld Jan Driessen, alsmede de schoonvader van Jans echtgenote Lourien en de grootvader van hun kinderen. Sjraar was een trotse volger van de werkzaamheden van zijn zoons voor HFC en had een onverflauwde belangstelling voor de prestaties van ons Eerste. Zodra er een mogelijkheid was ging hij met Henk mee naar uitwedstrijden. Bij thuiswedstrijden van het Eerste was hij steevast in een stoel op het terras voor het clubhuis te vinden. Bij barre weersomstandigheden volgde hij de wedstrijden vanuit de Spoelderruimte. Sjraar werd 89 jaar.  

Uitnodiging ALV 8 juli 2023

Geachte HFC’ers, geachte ouders/verzorgers van (jeugd)leden,

Hierbij nodigt het bestuur van de Koninklijke Haarlemsche Football Club ‘HFC’ u uit tot het bijwonen van de algemene vergadering te houden op zaterdag 8 juli 2023. De vergadering vangt aan om 10.00 uur.

De Algemene Vergadering (ALV) zal plaatsvinden in ons clubhuis aan de Spanjaardslaan. De stukken voor de vergadering zijn voor leden beschikbaar via het afgesloten gedeelte van de website waarvoor ingelogd moet worden. De stukken kunnen op verzoek ook als PDF per e-mail worden toegestuurd. Indien u niet in staat bent zelf in te loggen op de website kunt u uw verzoek voor het verkrijgen van de vergaderstukken richten aan bestuur@konhfc.nl

Klik hier voor de vergaderstukken.

Mededeling van het bestuur

Het bestuur van Koninklijke HFC is geschokt door een aantal meldingen tegen een jeugdtrainer wegens digitaal seksueel overschrijdend gedrag. Meer concreet houden de meldingen in dat via Snapchat aan jeugdleden om onder andere afbeeldingen is gevraagd van hun geslachtsdelen. Er zijn op dit moment volgens de politie geen aanwijzingen dat dit gedrag offline (fysiek) heeft plaatsgevonden.

Op 31 maart 2023 is door de voetbalclub BVC Bloemendaal aan HFC een informele melding gedaan van digitaal seksueel overschrijdend gedrag van een jeugdtrainer die ook bij HFC actief is. Hierop heeft HFC de jeugdtrainer op dezelfde dag op non-actief gesteld en een complexverbod opgelegd.

Op 28 april is de eerste melding bij HFC gedaan tegen dezelfde jeugdtrainer. Deze melding is doorgeleid naar het Instituut Sportrechtspraak (ISR) die een tuchtonderzoek is gestart. Hierna zijn nog drie meldingen bij HFC gedaan, die ook door HFC aan ISR ter behandeling zijn doorgeleid. Twee van deze meldingen zijn ook in de vorm van een aangifte bij de politie terecht gekomen.

De KNVB heeft op 5 mei en 12 juni een ordemaatregel genomen en vervolgens uitgebreid als gevolg waarvan een maatregel is opgelegd aan de jeugdtrainer kort inhoudende dat hij geen activiteiten mag verrichten gelieerd aan de KNVB, geen trainingen mag geven en geen contact mag hebben met minderjarige KNVB-leden.

De politie heeft de jeugdtrainer op 7 juni aangehouden en door hen is de benodigde digitale informatie zeker gesteld.

HFC heeft via het bestuur en via haar vertrouwenspersonen gedurende het proces contact gehouden met de ouders van de jeugdleden die een melding hebben gedaan. Ook hebben BVC Bloemendaal en HFC elkaar op de hoogte gehouden.

Op zaterdag 17 juni 2023 is een bredere kring van HFC-ouders van jeugdleden geïnformeerd tijdens een bijeenkomst in ons clubhuis. De bijeenkomst is goed en constructief verlopen, waarbij ouders vragen hebben kunnen stellen en hun zorgen konden delen. De bijeenkomst is voorbereid samen met de betrokken instanties, te weten ISR, de vertrouwenspersoon van de KNVB, Centrum Veilige Sport, GGD en de politie. Er is tijdens de bijeenkomst zowel door de vereniging als door de genoemde instanties informatie verstrekt.

Wij hebben rond de aanstelling van de jeugdtrainer geen mededelingen ontvangen van ongewenst gedrag van de jeugdtrainer bij andere clubs.

De onderzoeken van ISR en politie naar de jeugdtrainer lopen nog. Wij hebben tal van acties uitstaan om zowel deze situatie voor alle betrokken leden als ouders zo goed mogelijk te begeleiden, alsmede diverse acties om een veilig sportklimaat op onze club te verbeteren. Hierover zullen wij pro-actief communiceren.

Als er naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen zijn dan kunt u die stellen via bijeenkomst.konhfc@gmail.com

Het bestuur

Beƫindiging samenwerking Goal Events

Het bestuur van HFC heeft de samenwerking met Goal Events, de organisatie die op ons terrein o.a. voetbalkampen organiseert, per onmiddellijke ingang beëindigd. Dit betekent dat de door Goals Events op ons terrein aangeboden voetbalkampen en andere activiteiten geen doorgang vinden. Indien HFC met een andere derde partij tot overeenstemming komt over het organiseren van voetbalkampen dan laten wij dat weten.

Het bestuur

Geen Dames 1 bij de Koninklijke HFC voor seizoen 2023-2024

Eén van de kenmerken van het huidige vrouwenvoetbal in Nederland is dat het snel groeit. Dat wil niet zeggen dat er dan ook gelijk sprake is van een brede basis om teams uit samen te stellen. Zo ook bij de Koninklijke HFC. De afgelopen jaren hebben we een Dames 1 team gehad, dat werd gekenmerkt door enthousiaste speelsters en dito begeleidende staf. Echter heeft afgelopen seizoen uitgewezen, dat een enorm uiteenlopende selectie in termen van leeftijd en niveau niet leidt tot gemotiveerde speelsters. Dit gekoppeld aan het feit dat de jongere meiden gaan studeren of een tussenjaar nemen en de oudere dames hun eigen weg kiezen, heeft het bestuur doen besluiten om komend seizoen geen Dames 1 in te schrijven voor de competitie.

Dit betekent dat we één stap terug zetten, om er straks weer twee vooruit te kunnen maken. Want de MO20 en MO17 zijn voor komend seizoen zéér goed bezet, zowel in kwantiteit als in kwaliteit. En daar weer achter hebben we komend seizoen twee MO15 teams en ook de MO13 en MO11 jaarlagen zijn zéér goed gevuld. Teams die allemaal een professionele trainer ter beschikking hebben. We kiezen als HFC er dan ook bij het vrouwenvoetbal voor, om een brede jeugdopleiding de basis te laten zijn van een straks goed functionerende damesafdeling.

Het bestuur

De Verdwenen Stad

Een paar maanden geleden zijn onze erevoorzitter Hugo Bettink en drager van de Gouden Speld Henny Wijkhuizen onafhankelijk van elkaar door Robert Jan de Boer geïnterviewd voor de documentaire De Verdwenen Stad.

Beiden hebben in hun voetballende jaren een respectabel aantal wedstrijden voor ons Eerste gespeeld: 178 respectievelijk 263. Henny haalde als cricketer in het Eerste van Rood en Wit zelfs een all time record van 484 wedstrijden. Hij is tevens erelid van Rood en Wit. Robert Jan de Boer is programma- en documentairemaker, journalist, verslaggever en schrijver en is jarenlang lid geweest van beide clubs.

Onderwerp van de documentaire zal zijn de geschiedenis van HFC en Rood en Wit aan de Spanjaardslaan. Tijdens de interviews zijn uitgebreide filmopnames gemaakt in en buiten het clubhuis, waarbij Hugo en Henny vragen van Robert Jan hebben beantwoord en informatie hebben verstrekt.

De documentaire wordt uitgezonden op 7 mei 2023 om 17.10 uur op TV Noord-Holland, waarna het op diezelfde dag nog een aantal keren om het uur herhaald zal worden.

Bestuurssamenstelling en portefeuilles

Door het overlijden van Henk Driessen zal de samenstelling van het bestuur en de portefeuilles wijzigen. Richard Jochemus neemt de portefeuilles complex en bar op zich en zal voorlopig ook de portefeuille wedstrijdzaken blijven doen. Er komt een vacature voor de functie van commissaris wedstrijdzaken die wij binnenkort hopen in te vullen. Voorts zal Richard voortaan als vicevoorzitter fungeren.

In de voorjaars-ALV zal het bestuur om bekrachtiging van het bovenstaande verzoeken.

Het bestuur

Afscheid Henk Driessen vrijdag 27 januari

Verdrietig, maar intens dankbaar voor hetgeen hij voor onze vereniging en het amateurvoetbal heeft betekend nemen wij afscheid van onze vicevoorzitter Henk Driessen. Henk zal voor altijd verbonden zijn aan onze club. Henk is in Afscheidshuis Bloemendaal, Bergweg 60 te Bloemendaal. Hier is gelegenheid tot het nemen van afscheid op woensdag 25 januari tussen 17.00 en 20.00 uur. Een informeel samenzijn is gepland op vrijdag 27 januari om 13.30 uur in ons clubhuis van Koninklijke HFC aan de Emauslaan 2, te Haarlem, waar we proosten op het leven van Henk. De inloop vindt plaats tussen 13.00 en 13.30 uur. Voor wie niet ter plekke aanwezig kan zijn is er een Livestream die zal starten om 13.30 uur en is te volgen via: www.livestr.nl/loft27123.htm

Het Bestuur

Oproep aan leden en vrijwilligers: controleer je adresgegevens


Bij het recente verschijnen en versturen van ons Magazine De HFC'er werden we helaas geconfronteerd met vele niet kloppende adressen. Het gevolg: hoge extra kosten voor de club en onnodige verspilling van materialen die niet gebruikt worden. Daar willen we als club wat aan doen en we vragen graag om uw hulp.
 
Controleer uw gegevens en help de club verspilling tegen te gaan
Lees meer

HFC Live TV: HFC start pilot met live videobeelden

De technische mogelijkheden om live videobeelden te streamen van wedstrijden op de velden bij HFC worden steeds beter. Eerder heeft HFC al meegedaan met het initiatief Voetbal TV wat helaas na een voortvarende start werd gestopt door een faillissement. Al wat langer leeft de wens binnen de technische staf om hier een vervolg aan te geven. In samenwerking met Vidicrowd is de afgelopen periode druk gewerkt aan het mogelijk maken van een pilot. In het najaar is er op veld 3 een intelligente camera opgesteld die ons in staat stelt videobeelden te streamen en ook op te nemen en terug te kijken. Het is de ambitie om tijdens de pilot ervaring op te doen om daarmee op een later moment op bredere schaal de beelden toegankelijk te maken via onze website en in het clubhuis. Voor wie niet kan wachten om al een kijkje te nemen staat er in de HFC ClubApp in het menu al een referentie naar HFC Live. Op momenten dat er wedstrijden worden uitgezonden kunnen deze hier al bekeken worden. Ter illustratie ziet u al wat opgenomen beelden om een indruk te krijgen hoe dit eruit gaat zien. En om terug te komen op de column 'De zijlijn' van onze geliefde huis columnist Joop van Schaik van 27 januari, waarin hij repte van een VAR-loze Spanjaardslaan, zeggen we: geniet er nog maar even van Joop!

 

 

Zes vragen over de voortgang van het nieuwe clubhuis

We kunnen elkaar nog steeds niet in levenden lijve bijpraten over de voortgang van ons nieuwe clubhuis. We kunnen ons voorstellen dat er bij de leden de nodige vragen zijn. Eerder hebben we via deze website, met filmpjes en via de Nieuwsbrief updates gegeven. Krantenberichten met de bezorgdheid van de buurt over onze plannen zullen onze leden ook bereikt hebben. Daarom willen we hier aandacht besteden aan hoe HFC hiermee omgaat.

Heeft HFC overleg gevoerd met de buurt voor de plannen voor het nieuwe clubhuis?
Ja, HFC is in maart 2018 gestart met overleg met de Wijkraad Zuiderhout & Vredenhof over de nieuwbouwplannen. HFC is direct aanwezig geweest bij een vergadering van de wijkraad om de plannen toe te lichten. Later in dat jaar is de buurt uitgenodigd op HFC. Architect Heiko Hulsker en het bestuur hebben toen een toelichting gegeven op de plannen, tekeningen van het ontwerp laten zien en vragen beantwoord van buurtgenoten. Tijdens de viering van het 140-jarig bestaan heeft HFC wederom de buurt uitgenodigd om de voortgang van de nieuwbouw te bespreken. Tijdens deze bijeenkomsten zijn zorgen van de buurt besproken die veelal te maken hebben met de bestaande verkeerssituatie en die niet direct zijn gerelateerd aan de nieuwbouw. De reacties van de aanwezigen over het ontwerp van clubhuis en tribune waren positief. Naar aanleiding van deze bijeenkomsten heeft HFC de zorgen geïnventariseerd in een memo en deze gedeeld met de buurt. Hierna hebben HFC, de buurt en de gemeente in meerdere overleggen besproken of en zo ja hoe de zorgen aangepakt kunnen worden.

Lees meer

HFC App vanaf nu toegankelijk voor alle leden van Koninklijke HFC

Vanaf heden is de HFC ClubApp te gebruiken voor alle leden van HFC. Alle leden hebben op 29 december op het bij de HFC ledenadministratie bekende e-mailadres een uitnodiging gekregen. Inmiddels hebben vele mensen de weg om de HFC App te installeren gevonden gegeven het feit dat we inmiddels richting de 300 gebruikers gaan. De ingebruikname van de HFC app is een lang gekoesterde wens van het bestuur. HFC maakt voor de HFC App gebruik van de faciliteiten van All United, het platform waar ook de website op draait. Veel van de look & feel zal dus bekend voorkomen.

Lees meer

INSTRUCTIE HFC TV

Maak nu je eigen inzending voor HFC TV!

- Schiet met je eigen telefoon een filmpje over iets wat je wilt delen met de HFC gemeenschap;
- Zorg dat je goed uitgelicht bent en dat het stil is om je heen;
- Gebruik van een recente smartphone is prima, film in landscape (je toestel een kwartslag. draaien);
- Maak vooraf een script met wat je wilt vertellen zodat je zo veel mogelijk in een take kunt opnemen;
- Het aandragen van mensen die je graag wilt terugzien op HFC TV mag ook;
- Stuur je inzending of nominatie naar secretaris@konhfc.nl;
- Na de inzending wordt het filmpje door het HFC TV TEAM in het juiste format gezet;
- Binnen enkele dagen zal het filmpje vervolgens op HFC TV geplaatst worden;
- Als je inzendt, verleen je automatisch toestemming om de beelden te plaatsen.

DOE JE OOK MEE?