Een veilige en gastvrije club voor iedereen

Koninklijke HFC streeft naar een veilige omgeving voor al haar leden en vrijwilligers. Het bestuur, in nauwe samenwerking met de Gedragscommissie en Vertrouwenspersonen, heeft besloten om belangrijke maatregelen te nemen ter bevordering van de veiligheid. Deze maatregelen zijn gebaseerd op richtlijnen van het centrum voor veilige sport Nederland, zie ook https://centrumveiligesport.nl/grensoverschrijdend-gedrag

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Als sportvereniging hebben we de mogelijkheid om kosteloos een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen voor vrijwilligers die actief zijn binnen onze club. We zijn momenteel bezig met het aanvragen van VOG's voor alle meerderjarige coaches, trainers en teamleiders. Deze aanvragen verlopen in nauwe samenwerking met de betrokken vrijwilligers. Na goedkeuring ontvangen zowel de vrijwilliger als Koninklijke HFC een uittreksel met de Verklaring Omtrent Gedrag, waardoor de vrijwilligers hun activiteiten binnen de club kunnen voortzetten. De VOG-aanvraag zal vervolgens elke 3 jaar worden vernieuwd, zowel voor bestaande als nieuwe vrijwilligers.

Onze BASIS 11
Naast het VOG-proces zal de Gedragscommissie, in samenwerking met leden, trainers, de Juniorraad en ouders, de "Basis 11" - onze gedragsregels - verder aanscherpen en zichtbaar maken. Deze regels zullen worden vertaald naar spelers, trainers en ouders via onze gebruikelijke communicatiekanalen, zoals Spond. Voor de huidige Basis 11 zie: link

Grensoverschrijdend gedrag thema bijeenkomsten i.s.m. de Juniorraad
Het komende jaar organiseren we samen met de Juniorraad twee themabijeenkomsten, waarbij grensoverschrijdend gedrag aan bod komt.

Met bovenstaande maatregelen hopen we dat Koninklijke HFC een veilige en plezierige plek blijft waar iedereen graag komt. We staan open voor opmerkingen en suggesties, dus aarzel niet om contact met ons op te nemen via de aangewezen link.

Als er bij Kon. HFC iets gebeurt waarover je niet met anderen wilt of kunt praten, zijn onze vertrouwenspersonen, Hans van Laar en Marieke Kniep, bereikbaar via vertrouwenscommissie@konhfc.nl.

We zijn er om te zorgen dat onze club een veilige en gastvrije omgeving is voor iedereen!

Het bestuur en de gedragscommissie

 

In Memoriam Diede Dreijklufft

In de nacht van zaterdag de twaalfde overleed Diede Dreijklufft in haar slaap. Zij was 20 jaar. Diede speelde sinds een jaar in de G1. Het jaar daarvoor was ze met een vriendin meegekomen om te kijken of G-voetbal iets voor haar zou kunnen zijn. De vriendin ging, Diede bleef. Vol enthousiasme bezocht zij de trainingen en was altijd als een van de eersten op wedstrijddagen aanwezig. G-voetballers kennen elkaar vaak al van school, zodat de integratie vaak makkelijk gaat. Diede had dan ook geen enkele moeite om een plek op het trainingsveld te verwerven. Om te integreren in een hecht team als de G1 en mee te doen in een kleedkamer vol met jongens van rond de 19, dat is andere koek. Diede echter had er geen enkele moeite mee. Ze stond haar mannetje, zei wat ze van zaken vond en werd heel snel een gewaardeerd lid van het team. Niet zozeer vanwege haar voetbalkwaliteiten, maar vooral om wie ze was. Onbevangen, puur, betrokken en hoe kwetsbaar zij op momenten ook oogde, zij wist niet van wijken. HFC had duidelijk een grote plaats in haar leven gekregen. Beretrots was ze toen haar vader een rol in het begeleidingsteam van de G1 in ging nemen. Bij het slotevenement van het afgelopen seizoen had zij voor al diegenen die vertrokken (en enkele andere) heel attent een handgeschreven kaart gemaakt. Volgeschreven, niet zomaar een paar woorden. Dat was Diede ook. Vol aandacht voor degenen om haar heen.

Diede mocht afgelopen zondagochtend uitslapen. Helaas werd zij niet meer wakker. De hele G-gemeenschap leeft met haar ouders (Hans en Mirjam) en broer (Faber) mee.

HJJ 

Huib Arends overleden

In de middag van 4 augustus 2023 overleed Huib Arends. Huib wordt in 1968 op de leeftijd van tien jaar lid van HFC. Hij is de zoon van Huib en Aat(je) Arends-Nijssen. Beide ouders zijn, door het lidmaatschap van vader Huib, dan al enige jaren met HFC verbonden. Vader Huib treedt later op als coach en leider van de teams van zijn zoons Don en Huib junior. Moeder Aat zet zich als vrijwilligster langdurig op verschillende gebieden in voor HFC. Huib jr. doorloopt de opeenvolgende stadia in het jeugdvoetbal. Hij is niet van talent gespeend, wat ertoe leidt dat hij zich vanaf seizoen 1978/79 uiteindelijk een basisplaats in het Eerste verwerft. In  1986 voltrekt zich voor HFC een sportief drama. Door het 1-1- gelijkspel in de  laatste wedstrijd van het seizoen in en tegen De Bijlmer degradeert ons Eerste naar de Haarlemse Voetbal Bond, de regionale onderbond van de KNVB. Maar een jaar later speelt HFC – met Huib in de gelederen – alweer in de KNVB en in 1988 volgt verdere promotie naar de Derde Klasse. In de jaren tot en met 1990/1991 brengt Huib het tot 160 optredens in het Eerste. Een jaar later wordt hij nog kampioen met het Tweede, vanaf 1993 tot en met 1998 speelt Huib in Zaterdag 1. De laatste jaren was Huib actief als voetballer bij Veteranen +45 2. Vorig jaar werd Huib getroffen door een ernstige ziekte. Hij vecht, maar de strijd is ongelijk. Een aantal weken terug neemt Huib op HFC afscheid van zijn elftal en zijn voetbalclub. Huib werd 65 jaar.

Klik hier voor de rouwkaart.

Het Bestuur

Ben Spee sr. overleden

Op 17 juli 2023, overleed Ben Spee sr. op de leeftijd van 86 jaar. Ben was de vader van o.a. Just, Jaap en Ben jr. Spee.

De drie broers, sportief getalenteerd als zij zijn, haalden allen het Eerste van HFC. Ben jr. mocht 9 keer optreden in de hoofdmacht, maar hij verkoos zicht te concentreren op tennis, waarin zijn sportieve talenten tot op hoog niveau beter tot hun recht kwamen. Just haalde een respectabele 96 optredens en Jaap staat met het onwaarschijnlijke aantal van 348 op de tweede plaats na Hein Winter (369) op HFC’s erelijst aller tijden. Alles bij elkaar hebben de gebroeders Spee zich met volle overgave 453 keer ingezet voor het Eerste van HFC.

Zoon Jaap beschrijft zijn vader als een grote steun en stimulator voor hem en zijn broers. Ben sr. is in de jonge jaren van zijn zoons actief geweest als jeugd- en sectieleider, in welke periode hij HFC als donateur financieel steunde. Tot voor kort was Ben sr. nog te zien rond de velden van HFC, waar hij de prestaties van Zondag 1, Zaterdag 1 en O21 van nabij met belangstelling volgde.

Ben zou op 27 juli 2023 de leeftijd van 87 jaar bereikt hebben. Ter gelegenheid daarvan heeft zoon Jaap het hierna volgende gedicht geschreven.

benspee_2.jpg
1 januari 1987: vader Spee trots op zijn 2 zonen in het eerste elftal.

Hand in hand aan de Spanjaardslaan
Hand in hand
Met jou aan de Spanjaardslaan
Zie ik achter de houten tribune
Mijn broer het veld opgaan

Lees meer

Chris Dalmeijer overleden

Op 13 juli 2023 overleed Chris Dalmeijer, broer van lid van verdienste Jan Dalmeijer, die ons reeds op 24 november 2021 ontviel. Chris werd lid in 1963 en is ruim vijftig jaar lid, dan wel ondersteunend lid van HFC geweest. Tijdens zijn actieve voetbalcarrière speelde Chris met teamgenoten zoals Chris Walbrecht, Waling Westra, Huub Zuidgeest en Hans Putter. Chris was, zolang zijn lichaam dit toeliet, een geregelde bezoeker van onze reünistendiners.

Het Bestuur

Sjraar Driessen overleden

Op 20 juni 2023 overleed de heer Sjraar Driessen, de vader van erelid Henk Driessen en van oud-penningmeester en drager van de Gouden Speld Jan Driessen, alsmede de schoonvader van Jans echtgenote Lourien en de grootvader van hun kinderen. Sjraar was een trotse volger van de werkzaamheden van zijn zoons voor HFC en had een onverflauwde belangstelling voor de prestaties van ons Eerste. Zodra er een mogelijkheid was ging hij met Henk mee naar uitwedstrijden. Bij thuiswedstrijden van het Eerste was hij steevast in een stoel op het terras voor het clubhuis te vinden. Bij barre weersomstandigheden volgde hij de wedstrijden vanuit de Spoelderruimte. Sjraar werd 89 jaar.  

Uitnodiging ALV 8 juli 2023

Geachte HFC’ers, geachte ouders/verzorgers van (jeugd)leden,

Hierbij nodigt het bestuur van de Koninklijke Haarlemsche Football Club ‘HFC’ u uit tot het bijwonen van de algemene vergadering te houden op zaterdag 8 juli 2023. De vergadering vangt aan om 10.00 uur.

De Algemene Vergadering (ALV) zal plaatsvinden in ons clubhuis aan de Spanjaardslaan. De stukken voor de vergadering zijn voor leden beschikbaar via het afgesloten gedeelte van de website waarvoor ingelogd moet worden. De stukken kunnen op verzoek ook als PDF per e-mail worden toegestuurd. Indien u niet in staat bent zelf in te loggen op de website kunt u uw verzoek voor het verkrijgen van de vergaderstukken richten aan bestuur@konhfc.nl

Klik hier voor de vergaderstukken.

Mededeling van het bestuur

Het bestuur van Koninklijke HFC is geschokt door een aantal meldingen tegen een jeugdtrainer wegens digitaal seksueel overschrijdend gedrag. Meer concreet houden de meldingen in dat via Snapchat aan jeugdleden om onder andere afbeeldingen is gevraagd van hun geslachtsdelen. Er zijn op dit moment volgens de politie geen aanwijzingen dat dit gedrag offline (fysiek) heeft plaatsgevonden.

Op 31 maart 2023 is door de voetbalclub BVC Bloemendaal aan HFC een informele melding gedaan van digitaal seksueel overschrijdend gedrag van een jeugdtrainer die ook bij HFC actief is. Hierop heeft HFC de jeugdtrainer op dezelfde dag op non-actief gesteld en een complexverbod opgelegd.

Op 28 april is de eerste melding bij HFC gedaan tegen dezelfde jeugdtrainer. Deze melding is doorgeleid naar het Instituut Sportrechtspraak (ISR) die een tuchtonderzoek is gestart. Hierna zijn nog drie meldingen bij HFC gedaan, die ook door HFC aan ISR ter behandeling zijn doorgeleid. Twee van deze meldingen zijn ook in de vorm van een aangifte bij de politie terecht gekomen.

De KNVB heeft op 5 mei en 12 juni een ordemaatregel genomen en vervolgens uitgebreid als gevolg waarvan een maatregel is opgelegd aan de jeugdtrainer kort inhoudende dat hij geen activiteiten mag verrichten gelieerd aan de KNVB, geen trainingen mag geven en geen contact mag hebben met minderjarige KNVB-leden.

De politie heeft de jeugdtrainer op 7 juni aangehouden en door hen is de benodigde digitale informatie zeker gesteld.

HFC heeft via het bestuur en via haar vertrouwenspersonen gedurende het proces contact gehouden met de ouders van de jeugdleden die een melding hebben gedaan. Ook hebben BVC Bloemendaal en HFC elkaar op de hoogte gehouden.

Op zaterdag 17 juni 2023 is een bredere kring van HFC-ouders van jeugdleden geïnformeerd tijdens een bijeenkomst in ons clubhuis. De bijeenkomst is goed en constructief verlopen, waarbij ouders vragen hebben kunnen stellen en hun zorgen konden delen. De bijeenkomst is voorbereid samen met de betrokken instanties, te weten ISR, de vertrouwenspersoon van de KNVB, Centrum Veilige Sport, GGD en de politie. Er is tijdens de bijeenkomst zowel door de vereniging als door de genoemde instanties informatie verstrekt.

Wij hebben rond de aanstelling van de jeugdtrainer geen mededelingen ontvangen van ongewenst gedrag van de jeugdtrainer bij andere clubs.

De onderzoeken van ISR en politie naar de jeugdtrainer lopen nog. Wij hebben tal van acties uitstaan om zowel deze situatie voor alle betrokken leden als ouders zo goed mogelijk te begeleiden, alsmede diverse acties om een veilig sportklimaat op onze club te verbeteren. Hierover zullen wij pro-actief communiceren.

Als er naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen zijn dan kunt u die stellen via bijeenkomst.konhfc@gmail.com

Het bestuur

Beƫindiging samenwerking Goal Events

Het bestuur van HFC heeft de samenwerking met Goal Events, de organisatie die op ons terrein o.a. voetbalkampen organiseert, per onmiddellijke ingang beëindigd. Dit betekent dat de door Goals Events op ons terrein aangeboden voetbalkampen en andere activiteiten geen doorgang vinden. Indien HFC met een andere derde partij tot overeenstemming komt over het organiseren van voetbalkampen dan laten wij dat weten.

Het bestuur

Geen Dames 1 bij de Koninklijke HFC voor seizoen 2023-2024

Eén van de kenmerken van het huidige vrouwenvoetbal in Nederland is dat het snel groeit. Dat wil niet zeggen dat er dan ook gelijk sprake is van een brede basis om teams uit samen te stellen. Zo ook bij de Koninklijke HFC. De afgelopen jaren hebben we een Dames 1 team gehad, dat werd gekenmerkt door enthousiaste speelsters en dito begeleidende staf. Echter heeft afgelopen seizoen uitgewezen, dat een enorm uiteenlopende selectie in termen van leeftijd en niveau niet leidt tot gemotiveerde speelsters. Dit gekoppeld aan het feit dat de jongere meiden gaan studeren of een tussenjaar nemen en de oudere dames hun eigen weg kiezen, heeft het bestuur doen besluiten om komend seizoen geen Dames 1 in te schrijven voor de competitie.

Dit betekent dat we één stap terug zetten, om er straks weer twee vooruit te kunnen maken. Want de MO20 en MO17 zijn voor komend seizoen zéér goed bezet, zowel in kwantiteit als in kwaliteit. En daar weer achter hebben we komend seizoen twee MO15 teams en ook de MO13 en MO11 jaarlagen zijn zéér goed gevuld. Teams die allemaal een professionele trainer ter beschikking hebben. We kiezen als HFC er dan ook bij het vrouwenvoetbal voor, om een brede jeugdopleiding de basis te laten zijn van een straks goed functionerende damesafdeling.

Het bestuur

De Verdwenen Stad

Een paar maanden geleden zijn onze erevoorzitter Hugo Bettink en drager van de Gouden Speld Henny Wijkhuizen onafhankelijk van elkaar door Robert Jan de Boer geïnterviewd voor de documentaire De Verdwenen Stad.

Beiden hebben in hun voetballende jaren een respectabel aantal wedstrijden voor ons Eerste gespeeld: 178 respectievelijk 263. Henny haalde als cricketer in het Eerste van Rood en Wit zelfs een all time record van 484 wedstrijden. Hij is tevens erelid van Rood en Wit. Robert Jan de Boer is programma- en documentairemaker, journalist, verslaggever en schrijver en is jarenlang lid geweest van beide clubs.

Onderwerp van de documentaire zal zijn de geschiedenis van HFC en Rood en Wit aan de Spanjaardslaan. Tijdens de interviews zijn uitgebreide filmopnames gemaakt in en buiten het clubhuis, waarbij Hugo en Henny vragen van Robert Jan hebben beantwoord en informatie hebben verstrekt.

De documentaire wordt uitgezonden op 7 mei 2023 om 17.10 uur op TV Noord-Holland, waarna het op diezelfde dag nog een aantal keren om het uur herhaald zal worden.

Opzeggen lidmaatschap

Het einde van het seizoen nadert en vaak komen dan ook vragen over hoe het lidmaatschap te beëindigen aan de orde. Graag informeren we hierover zodat het proces, waar van toepassing, bekend en duidelijk is. Opzeggingen dienen voor 31 mei binnen te zijn. Indien de opzegging na 31 mei binnen komt leidt dit automatisch tot verlenging van het bestaande lidmaatschap en de daaraan gekoppelde verplichting tot volledige betaling van de contributie voor het gehele volgende seizoen.

Beëindiging van het lidmaatschap zal pas worden geaccepteerd indien aan alle (financiële) verplichtingen is voldaan, zoals het betalen van nog uitstaande boetes en/of contributie, eventueel inleveren van kleding. Nadat de opzegging is geaccepteerd, ontvangt u een mail met een bevestiging.

Lees meer

Bestuurssamenstelling en portefeuilles

Door het overlijden van Henk Driessen zal de samenstelling van het bestuur en de portefeuilles wijzigen. Richard Jochemus neemt de portefeuilles complex en bar op zich en zal voorlopig ook de portefeuille wedstrijdzaken blijven doen. Er komt een vacature voor de functie van commissaris wedstrijdzaken die wij binnenkort hopen in te vullen. Voorts zal Richard voortaan als vicevoorzitter fungeren.

In de voorjaars-ALV zal het bestuur om bekrachtiging van het bovenstaande verzoeken.

Het bestuur

Afscheid Henk Driessen vrijdag 27 januari

Verdrietig, maar intens dankbaar voor hetgeen hij voor onze vereniging en het amateurvoetbal heeft betekend nemen wij afscheid van onze vicevoorzitter Henk Driessen. Henk zal voor altijd verbonden zijn aan onze club. Henk is in Afscheidshuis Bloemendaal, Bergweg 60 te Bloemendaal. Hier is gelegenheid tot het nemen van afscheid op woensdag 25 januari tussen 17.00 en 20.00 uur. Een informeel samenzijn is gepland op vrijdag 27 januari om 13.30 uur in ons clubhuis van Koninklijke HFC aan de Emauslaan 2, te Haarlem, waar we proosten op het leven van Henk. De inloop vindt plaats tussen 13.00 en 13.30 uur. Voor wie niet ter plekke aanwezig kan zijn is er een Livestream die zal starten om 13.30 uur en is te volgen via: www.livestr.nl/loft27123.htm

Het Bestuur

Oproep aan leden en vrijwilligers: controleer je adresgegevens


Bij het recente verschijnen en versturen van ons Magazine De HFC'er werden we helaas geconfronteerd met vele niet kloppende adressen. Het gevolg: hoge extra kosten voor de club en onnodige verspilling van materialen die niet gebruikt worden. Daar willen we als club wat aan doen en we vragen graag om uw hulp.
 
Controleer uw gegevens en help de club verspilling tegen te gaan
Lees meer

HFC Live TV: HFC start pilot met live videobeelden

De technische mogelijkheden om live videobeelden te streamen van wedstrijden op de velden bij HFC worden steeds beter. Eerder heeft HFC al meegedaan met het initiatief Voetbal TV wat helaas na een voortvarende start werd gestopt door een faillissement. Al wat langer leeft de wens binnen de technische staf om hier een vervolg aan te geven. In samenwerking met Vidicrowd is de afgelopen periode druk gewerkt aan het mogelijk maken van een pilot. In het najaar is er op veld 3 een intelligente camera opgesteld die ons in staat stelt videobeelden te streamen en ook op te nemen en terug te kijken. Het is de ambitie om tijdens de pilot ervaring op te doen om daarmee op een later moment op bredere schaal de beelden toegankelijk te maken via onze website en in het clubhuis. Voor wie niet kan wachten om al een kijkje te nemen staat er in de HFC ClubApp in het menu al een referentie naar HFC Live. Op momenten dat er wedstrijden worden uitgezonden kunnen deze hier al bekeken worden. Ter illustratie ziet u al wat opgenomen beelden om een indruk te krijgen hoe dit eruit gaat zien. En om terug te komen op de column 'De zijlijn' van onze geliefde huis columnist Joop van Schaik van 27 januari, waarin hij repte van een VAR-loze Spanjaardslaan, zeggen we: geniet er nog maar even van Joop!

 

 

Zes vragen over de voortgang van het nieuwe clubhuis

We kunnen elkaar nog steeds niet in levenden lijve bijpraten over de voortgang van ons nieuwe clubhuis. We kunnen ons voorstellen dat er bij de leden de nodige vragen zijn. Eerder hebben we via deze website, met filmpjes en via de Nieuwsbrief updates gegeven. Krantenberichten met de bezorgdheid van de buurt over onze plannen zullen onze leden ook bereikt hebben. Daarom willen we hier aandacht besteden aan hoe HFC hiermee omgaat.

Heeft HFC overleg gevoerd met de buurt voor de plannen voor het nieuwe clubhuis?
Ja, HFC is in maart 2018 gestart met overleg met de Wijkraad Zuiderhout & Vredenhof over de nieuwbouwplannen. HFC is direct aanwezig geweest bij een vergadering van de wijkraad om de plannen toe te lichten. Later in dat jaar is de buurt uitgenodigd op HFC. Architect Heiko Hulsker en het bestuur hebben toen een toelichting gegeven op de plannen, tekeningen van het ontwerp laten zien en vragen beantwoord van buurtgenoten. Tijdens de viering van het 140-jarig bestaan heeft HFC wederom de buurt uitgenodigd om de voortgang van de nieuwbouw te bespreken. Tijdens deze bijeenkomsten zijn zorgen van de buurt besproken die veelal te maken hebben met de bestaande verkeerssituatie en die niet direct zijn gerelateerd aan de nieuwbouw. De reacties van de aanwezigen over het ontwerp van clubhuis en tribune waren positief. Naar aanleiding van deze bijeenkomsten heeft HFC de zorgen geïnventariseerd in een memo en deze gedeeld met de buurt. Hierna hebben HFC, de buurt en de gemeente in meerdere overleggen besproken of en zo ja hoe de zorgen aangepakt kunnen worden.

Lees meer

HFC App vanaf nu toegankelijk voor alle leden van Koninklijke HFC

Vanaf heden is de HFC ClubApp te gebruiken voor alle leden van HFC. Alle leden hebben op 29 december op het bij de HFC ledenadministratie bekende e-mailadres een uitnodiging gekregen. Inmiddels hebben vele mensen de weg om de HFC App te installeren gevonden gegeven het feit dat we inmiddels richting de 300 gebruikers gaan. De ingebruikname van de HFC app is een lang gekoesterde wens van het bestuur. HFC maakt voor de HFC App gebruik van de faciliteiten van All United, het platform waar ook de website op draait. Veel van de look & feel zal dus bekend voorkomen.

Lees meer

INSTRUCTIE HFC TV

Maak nu je eigen inzending voor HFC TV!

- Schiet met je eigen telefoon een filmpje over iets wat je wilt delen met de HFC gemeenschap;
- Zorg dat je goed uitgelicht bent en dat het stil is om je heen;
- Gebruik van een recente smartphone is prima, film in landscape (je toestel een kwartslag. draaien);
- Maak vooraf een script met wat je wilt vertellen zodat je zo veel mogelijk in een take kunt opnemen;
- Het aandragen van mensen die je graag wilt terugzien op HFC TV mag ook;
- Stuur je inzending of nominatie naar secretaris@konhfc.nl;
- Na de inzending wordt het filmpje door het HFC TV TEAM in het juiste format gezet;
- Binnen enkele dagen zal het filmpje vervolgens op HFC TV geplaatst worden;
- Als je inzendt, verleen je automatisch toestemming om de beelden te plaatsen.

DOE JE OOK MEE?