Coronabeleid Koninklijke HFC

 

Hoofdpunten:

 

·       Trainingen en onderlinge wedstrijden voor de jeugd en senioren vinden regulier doorgang. Er is geen publiek toegestaan
·       Van het publiek maakt geen onderdeel uit 2 personen per team aan staf (coach/teamleider), alsmede een spelbegeleider en waar van toepassing een grensrechter en een fysiotherapeut.
·       Er geldt voor bezoekers een registratieplicht en verder dient ieder zich te houden aan de looproutes, aanwijzingen van dienstdoende vrijwilligers en algemene corona maatregelen.
·       Het clubhuis en de bar in het clubhuis zijn gesloten.
·       Er zijn geen kleedkamers beschikbaar, tenzij anders op de site aangegeven.
·       Na afloop van een activiteit wordt het complex direct verlaten.
·       De jongste jeugd mag naar het veld worden gebracht.

De volgende uitgangspunten zijn leidend bij het beleid van Koninklijke HFC ten aanzien van het omgaan met Corona.

 

Algemeen
1.  We volgen te allen tijde het meest recente kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM, NOC NSF en de KNVB. Besluiten deze instanties de COVID-19 maatregelen te versoepelen dan gaan wij daar in mee. Worden de maatregelen aangescherpt dan doen wij dat ook.
2.   Leidend in het coronabeleid zijn de veiligheid van onze leden en bezoekers. Hierbij trachten wij negatieve gevolgen voor de sociale omgang zo veel als mogelijk te voorkomen;
3.  De door de overheid gegeven basisregels over de omgang met elkaar worden door HFC gevolgd (blijf bij klachten thuis en laat u testen, houd 1,5 meter afstand, was vaak uw handen, hoest en nies in uw elleboog en vermijd drukte). Bezoekers van het complex dienen zich hier aan te houden.
4.   Voor leden en bezoekers van de club worden via de website het HFC corona beleid gecommuniceerd. Bij wijzigingen in het beleid zal dit via een nieuwsbericht en op de website worden duidelijk gemaakt.
5.  Op het complex van HFC zal via de daartoe bestemde informatieschermen en aanvullende posters met bezoekers worden gedeeld wat de geldende regels en veiligheidsvoorschriften zijn.
6.  Bij een positieve test binnen een HFC team vraagt HFC advies aan de GGD.
7.     Situaties en de naar aanleiding daarvan te nemen maatregelen worden door het bestuur geval per geval beoordeeld.
8.   Door het bestuur is een corona coördinator aangesteld in de persoon van Wouter Rijpma.

 

Clubhuis en complex
9.  Het clubhuis en de bar zijn gesloten. Slechts in het geval het gebruiken van het clubhuis noodzakelijk is voor het uitvoeren van werk of werkzaamheden en hier geen alternatief voor is kan hiervoor een uitzondering gemaakt worden.
10.  De toiletten zijn toegankelijk. Het verzoek is deze zo beperkt als mogelijk is te gebruiken.
11.  Samenkomsten (vergaderingen, teamoverleg, biljarten) op het complex van HFC zijn alleen met toestemming van het bestuur toegestaan.
12.  Je mag het complex van HFC niet betreden als je:

 

 

·       de afgelopen 24 uur last hebt gehad van: hoesten, verkoudheidsklachten, koorts boven de 38 graden, benauwdheid, reuk- en of smaakverlies

·       een huisgenoot hebt met koorts of benauwdheidsklachten

·       het Coronavirus hebt gehad en dit korter dan 7 dagen geleden vastgesteld is door het lab

·       de afgelopen 10 dagen in contact bent geweest met een huisgenoot met coronavirus klachten

·       in quarantaine bent, omdat je

·       Direct contact hebt gehad met iemand, bij wie het coronavirus is vastgesteld

·       Korter dan 10 dagen geleden uit een land/regio bent teruggekeerd met code oranje of rood

·       Wanneer binnen een team bij iemand een coronabesmetting is vastgesteld, zal in beginsel het hele team 10 dagen lang niet trainen en geen (oefen-) wedstrijden spelen

 13.  Aan alle (jeugd)leden die dat zelfstandig kunnen wordt verzocht om zoveel mogelijk met de fiets te komen, en deze te plaatsen in de fietsenstalling.

14.  Bezoekers die toegang hebben tot ons complex dienen zich te registreren alvorens het park te betreden. De registratieplicht geldt op ieder moment, dus ook als er geen trainingen of wedstrijden zijn. Hiertoe worden bij de ingangen borden geplaatst met een instructie zodat iedere bezoeker zich via zijn telefoon kan aanmelden bij aankomst door in te checken en kan afmelden bij vertrek door uit te checken. Ook de HFC ClubApp kan hiervoor gebruikt worden.
15.  Aan alle (jeugd)leden die dat zelfstandig kunnen wordt verzocht om zoveel mogelijk met de fiets te komen, en deze te plaatsen in de fietsenstalling.

Trainingen en wedstrijden
14.  De trainingen gaan gewoon door volgens het bestaande trainingsrooster. HFC volgt het actuele competitieschema van de KNVB zoals dat wordt aangehouden op de voetbal.nl website of app.
15.  Bij onderlinge wedstrijden van HFC teams zijn in de regel 2 personen per team aan staf (coach/teamleider) toegestaan, alsmede een spelbegeleider en waar van toepassing een grensrechter. Voor selectieteams is aanvullend waar nodig een fysiotherapeut toegestaan. Uitzonderingen kunnen alleen in afstemming met het bestuur gemaakt worden.
16.  Bij trainingen en onderlinge wedstrijden is op ons complex geen publiek toegestaan. Alleen staf (trainers, coaches, scheidsrechters, spelbegeleiders) zijn hiervan uitgezonderd.
17.  Indien kinderen naar HFC worden gebracht wordt aan ouders/verzorgers verzocht om de kinderen bij het hek af te zetten en direct weer naar huis te gaan. Uitzondering hierop vormen de ouders/verzorgers van de jongste jeugd (kabouters, mini’s, O8 t/m O12). In dit geval is het toegestaan dat de kinderen door één ouder naar de velden worden gebracht. Na het wegbrengen graag weer het complex verlaten via de aangegeven looprichting (dus om het hoofdveld heen, voor de tribune langs naar de fietsenstalling).Neem ook bij het brengen en halen van kinderen de basis corona regels (Algemene uitgangspunten: blijf thuis bij klachten en laat je testen, pas hygiëne toe, houd 1,5 meter afstand, werk zoveel mogelijk thuis, vermijd drukte) in acht.
18.  Leden en staf wordt verzocht direct na de training en wedstrijden het complex te verlaten en niet te blijven niet hangen.
19.  Voor HFC teams zijn geen kleedkamers beschikbaar.
20.  Iedere scheidsrechter wordt geacht om zijn eigen scheidsrechter fluit te verzorgen. Er worden geen fluitjes uitgeleend door wedstrijdsecretariaat.

Wij rekenen op uw medewerking en begrip in het belang van ieders gezondheid

Het Bestuur

 

 

 

Coronabeleid Overzicht