Coronabeleid Koninklijke HFC

De volgende uitgangspunten zijn leidend bij het beleid van Koninklijke HFC ten aanzien van het  omgaan met Corona.

Algemeen

 1. We volgen te allen tijde het meest recente kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM, NOC NSF en de KNVB. Besluiten deze instanties de COVID-19 maatregelen te versoepelen dan gaan wij daar in mee. Worden de maatregelen aangescherpt dan doen wij dat ook.
 2. Leidend in het coronabeleid zijn de veiligheid van onze leden en bezoekers. Hierbij trachten wij negatieve gevolgen voor de sociale omgang zo veel als mogelijk te voorkomen;
 3. De door de overheid gegeven basisregels over de omgang met elkaar worden door HFC gevolgd (blijf bij klachten thuis en laat u testen, houd 1,5 meter afstand, was vaak uw handen, hoest en nies in uw elleboog en vermijd drukte). Bezoekers van het complex dienen zich hier aan te houden.
 4. Voor leden en bezoekers van de club worden via de website het HFC corona beleid gecommuniceerd. Bij wijzigingen in het beleid zal dit via een nieuwsbericht en op de website worden duidelijk gemaakt.
 5. Op het complex van HFC zal via de daartoe bestemde informatieschermen en aanvullende posters met bezoekers worden gedeeld wat de geldende regels en veiligheidsvoorschriften zijn.
 6. Indien zich bij een team een geval van besmetting met Corona voordoet dan zal in beginsel het hele team tien dagen geen trainingen en wedstrijden spelen. Situaties en de naar aanleiding daarvan te nemen maatregelen worden door het bestuur geval per geval beoordeeld.
 7. Door het bestuur is een corona coördinator aangesteld in de persoon van Wouter Rijpma.


  Clubhuis
 8.  In ons clubhuis is plaats voor maximaal 100 personen. De Spoelderruimte is gesloten.
 9. Het clubhuis kent tijdelijk een aparte ingang (reguliere ingang) en uitgang (aan de terraszijde).
 10. In het clubhuis zijn meubels weggehaald om ruimte scheppen. Er zijn aanwijzingen en stickers aangebracht waarop instructies staan. Wij vragen bezoekers om zoveel mogelijk tijdelijk in het clubhuis te zijn, bijvoorbeeld om een consumptie te kopen en deze buiten te gebruiken. Bij langer verblijf dienen bezoekers te gaan zitten.
 11. Bij te verwachten drukte wordt de buitenbar geopend.


  Kleedkamers
 12. HFC-teams kleden zich thuis om en douchen ook thuis, met uitzondering van Zondag 1. Voor HFC teams zijn geen kleedkamers beschikbaar. Voor bezoekende teams geldt hetzelfde, met uitzondering van tegenstanders die van ver komen (buiten de regio). Bij uitzondering kan aanvullend besloten worden in dat geval ook de thuisploeg een kleedkamer toe te wijzen onder voorbehoud van beschikbaarheid. Dit wordt vooraf op de website van HFC aangegeven.

  Wedstrijden
 13. Bij reguliere wedstrijden worden de toeschouwers geacht de basisregels (zie punt 3) in acht te nemen. De scheidsrechters, coaches en aanvoerders zien toe op een correcte hantering hiervan.
 14. Bij wedstrijden waar bovengemiddeld veel publiek (ongeveer meer dan 100 toeschouwers) worden verwacht – dit zijn de wedstrijden van HFC Zondag 1 en bijzondere andere (jeugd)wedstrijden (hierna samen: Bijzondere Wedstrijden) –  worden maximaal 250 toeschouwers toegelaten. Deze wedstrijden worden in beginsel gespeeld op het hoofdveld.
 15. Op de tribune kan alleen worden plaats genomen op de stoeltjes. Rond het veld dienen toeschouwers de afstand van 1,5 meter in acht te nemen.
 16. Bij wedstrijden van HFC Zondag 1 worden van de tegenstander alleen bezoekers met een bestuurspas (25) toegelaten. Dit wordt door de wedstrijdcoördinator aan de tegenstanders bericht. Dat brengt met zich dat er voor leden van HFC nog 225 plaatsten zijn.
 17. Bij een Bijzondere Wedstrijd zijn in de bestuurskamer max. 3 bestuursleden van de tegenstander en 3 HFC bestuursleden welkom.
 18. Voor alle toeschouwers van een Bijzondere Wedstrijd geldt dat toegang alleen mogelijk is met een kaart. Deze kunnen online worden verkregen. Hierbij wordt gevraagd om naam, e-mailadres, telefoonnummer. De mogelijkheid om online kaarten te bestellen wordt 5 dagen voorafgaand aan de Bijzondere Wedstrijd op de website gemeld. Kaarten worden vergeven via het principe ’wie het eerst komt het eerst maalt’.
 19. Alleen toeschouwers die zich vooraf online succesvol hebben aangemeld en hiervan een bewijs bij toegang kunnen tonen worden toegelaten tot de Bijzondere Wedstrijd. Hierbij kan om een gezondheidsverklaring worden gevraagd. 

Het bovenstaande coronabeleid is geldend binnen de gehele club in al zijn geledingen. Het bestuur zal dit beleid aanpassen naar gelang de situatie daarom vraagt. Voor vragen of informatie hierover is de secretaris van het bestuur het aanspreekpunt (secretaris @konhfc.nl)

Coronabeleid Overzicht