Shirts voor Gambia

Aan het begin van het seizoen 2019/2020 vierde HFC feest: de 140e verjaardag werd gevierd onder het prachtige thema Traditie en Toekomst. Een week bomvol festiviteiten voor jong en oud, leden en gasten, genodigden en belangstellenden. Kortom een feest op zijn HFC’s.

Ook in de daarop volgende maanden vonden nog jubileumfestiviteiten plaats zoals de jubileumwedstrijd op 15 september 2019 – onze verjaardag - tussen de ‘legends’ van HFC en die van de voormalige HFC Haarlem, de zeven musicalvoorstellingen in oktober en ten slotte de presentatie van het fantastische tiende jubileumboek op 21 november 2019, exact honderd jaar na de verschijning van ons eerste papieren clubblad De HFC’er.

Maar op enig moment was het echt klaar en werd de aandacht verlegd naar datgene waar HFC uiteindelijk voor is opgericht en dat is voetballen. Dat was ook het moment waarop nagedacht moest gaan worden over wat te doen met de puur aan het jubileum gerelateerde spullen. Inmiddels onverkoopbaar, maar veel te mooi en te bruikbaar om in de vuilcontainer te belanden.

Welnu, de oplossing die we daarvoor gevonden hebben is de volgende. Sportjournalist en oud-HFC’er Maarten Bax komt al sinds 2009 met vrij grote regelmaat in het straatarme Afrikaanse land Gambia. Daar spant hij zich in om het leven van de bevolking, en met name de inwoners van het dorpje Aljamdu, iets aangenamer te maken. Hij heeft daar inmiddels het nodige tot stand gebracht en kent er een aantal mensen, waardoor het wat eenvoudiger is om daadwerkelijk en gericht iets voor elkaar te krijgen.

Dat was bekend bij ondergetekend oud-Jubileumcommissielid Frans Crul. Toen hij Maarten Bax benaderde met de vraag of een flinke hoeveelheid nieuwe, nog ongebruikte, T-shirts in diverse maten iets zouden zijn om de bewoners van Aljamdu blij te maken, was het antwoord volmondig ja.

Deze spullen werden aangevuld met nog wat andere Mini-voetbalshirtjes die op HFC niet meer bruikbaar waren, omdat de shirtsponsor de bedrijfsnaam inmiddels had gewijzigd. Niet lang daarna werd het hele pakket verscheept naar Banjul, de hoofdstad van Gambia.

De enige ‘tegenprestatie’ die HFC vroeg was een paar foto’s van de spelers in de door ons geschonken kleding. Niet omdat we daarmee willen pronken, maar wel omdat één foto meer zegt dan honderd woorden.

En uiteindelijk met het doel dat iedereen die zo’n plaatje ziet zich realiseert dat een Traditie om een bijdrage te leveren aan een betere Toekomst voor de minder bedeelden onder ons, een goede zaak zou zijn.

Op de website www.eye4gambia.nl is meer te lezen over de activiteiten van Maarten Bax.

Nieuws Overzicht