Het proces voor de teamindelingen breedte voor het seizoen 20-21

Ondanks dat het afgelopen seizoen een van de vreemdste ooit was, gaan we er vanuit dat we komend seizoen weer kunnen spelen. In ieder geval zijn de secties van de diverse breedteteams  - verdeeld in onderbouw (O-8 t/m O-12), middenbouw (O-13 t/m O-15) en bovenbouw (O-16 t/m O-19) -  weer gewoon begonnen met de teamindelingen. Deze zullen de komende weken hun vorm vinden waarna publicatie zal plaatsvinden op de site.

Het leidende principe voor alle secties is dat het spelplezier voorop staat. Dit betekent dat we weer ons best gaan doen om speelniveau, aansluiting bij leeftijd èn het spelen met vriendjes/vriendinnetjes/vrienden/vriendinnen voor elkaar te krijgen. Hierbij zullen de secties zeker weer in contact treden met de coaches van de diverse teams om voor alle spelers het juiste team te vinden. Voor de spelers van O-8 tot de O-13 zal bij de teamindelingen ook nog rekening worden gehouden met de uitkomsten van de interne jeugdscouting van HFC.

Een speciale vermelding betreft de bovenbouw. In deze categorie veranderen het wereldbeeld, prioriteiten en de houding van spelers op weg naar volwassenheid. Dit betekent dat de rol van de coaches en teamafspraken extra belangrijk gaan worden. Ook vergt deze groep speciale aandacht omdat we als HFC hopen dat ze met zoveel plezier terugkijken op hun HFC jeugd dat ze wellicht als senior lid doorgaan of later terugkomen (bijv. na de studie).

Sinds een aantal jaren proberen we dan ook actief de oudere jeugd/jong volwassenen op enthousiaste wijze te benaderen om ze te behouden voor HFC en om ze vervolgens door te laten stromen naar de senioren. Om dit te bereiken respecteren we heel veel van de wensen (binnen de grenzen van het mogelijke). Naast het feit dat de secties proberen om vanuit HFC leuke en enthousiaste teams te formeren, komen er ook regelmatig vragen in de bovenbouw over het opzetten of handhaven van een ‘vriendenteam’.

Het woord ‘vriendenteam' suggereert voor ons dat je met een groep vrienden bij een vereniging gaat sporten. Dit houdt echter geen vrijblijvendheid in en we gaan er vanuit dat de spelers zich houden aan afspraken en regels. Bij HFC worden deze ‘vriendenteams’ voornamelijk zelf samengesteld, maar soms ook met behulp van èn zeker in overleg met de betreffende sectie.

HFC heeft reeds een aantal jaren met veel plezier deze vriendenteams uit de bovenbouw in actie gezien en een paar mooie voorbeelden zijn - uit dit seizoen, maar zeker ook uit eerdere seizoenen:
2016-2017: O17-1 Zon
2017-2018: O19-1 Zon, O19-2 Zon, O19-3, O19-5
2018-2019: O19-1 Zon, O19-2 Zon, O19-4 
2019-2020: O17-8, O19-1 Zon, O19-4

Ook voor komend seizoen hebben zich reeds twee nieuwe teams gemeld, die voorlopig als
O19-1 en O19-5 te boek staan.

Mede dankzij de vroegtijdige vorming van vriendenteams vanaf O-17 zijn nogal wat spelers lid gebleven van HFC, kwamen er nieuwe leden bij en zijn er sinds het huidige seizoen nu twee nieuwe jong-seniorenteams verwelkomd: Zaterdag 4 en Zaterdag 5, die deels uit oorspronkelijke vriendenteams bestaan, en zijn aangevuld met andere enthousiaste leden.

Om te zorgen dat deze trend van teams met veel spelplezier doorgezet wordt vinden we het belangrijk  dat we een aantal (logische) afspraken communiceren die gelden voor vriendenteams O-17/ O-19 maar ook voor jong senioren. Dit is vooral om teleurstellingen te voorkomen. Op basis van deze afspraken treden we in contact met de coaches om de team-samenstelling zo optimaal mogelijk te maken.

 • Aanmelden per team geschiedt bij voorkeur vóór in principe 15 mei
 • Vanwege blessures, studie of andere zaken heb je een flink team nodig. In onze   ervaring minimaal 16 spelers (we hanteren geen maximum), onder wie bij voorkeur 1 keeper
 • Nieuwe leden die het team aandraagt zijn welkom (ook hier hanteren we geen maximum), maar die moeten dan wel op tijd afgemeld zijn bij de vorige club en officieel aangemeld bij HFC (vóór 1 juni)
 • Het team behoeft een toegewijde coach (bij jeugd een ouder of andere volwassene en bij jong-senioren de coach of aanvoerder). Bij de O-17 hebben we het liefst twee coaches die de taken verdelen. De coach is aanspreekpunt voor de club (via de sectie) en helpt de jongens/meisjes met logistieke zaken en problemen (zoals bijvoorbeeld vervoer, communicatie en aanwezigheid)
 • De speeldag is zondag; de zaterdag is simpelweg al te druk
 • We zullen de teams indelen per leeftijdsgroep op basis van de oudste speler(s)
 • We zullen de teams indelen in de juiste klasse, liefst  op basis van de spelers met het laagste niveau
 • De teams trainen, indien gewenst, maximaal 2x per week.
 • We verwachten van de bovenbouw een actieve bijdrage aan de vereniging (bijvoorbeeld ( jonge-)jeugd-scheidsrechter, bardienst, bezoek evenementen, …
 • Vanzelfsprekend moet aan de statuten, de regels en overige afspraken zoals wij die binnen de club kennen worden voldaan.
 • Uiteindelijke toestemming (of, hopelijk zeldzaam, afwijzing) door de Jeugd- of Seniorencommissie.

 

De secties zijn inmiddels “as we speak” alweer begonnen met de indelingen en we hopen op basis van bovenstaande richtlijnen ook voor komend seizoen weer een paar leuke vriendenteams te kunnen verwelkomen.

 

De  breedte secties

 

Eerdere berichten van de Jeugdcommissie Overzicht