Technische Staf Jeugdselecties 2020-2021 krijgt vorm

In januari van ieder jaar zijn we altijd al druk bezig met de voorbereidingen voor het dan komend seizoen; in dit geval seizoen 2020-2021. Hierbij dient gedacht te worden aan o.a. interne en externe stages, gesprekken met trainers, coördinatoren en spelers, inspelen op externe wijzigingen aan bv de kant van de KNVB inzake jeugdpiramide, overgang van junioren naar senioren etc.

Het Corona virus heeft echter veel wijzigingen gebracht in levens, werkomstandigheden, thuissituaties en sportend Nederland. Achter de schermen en letterlijk op de schermen middels TEAMS van Microsoft, zijn we wel doorgegaan maar het persoonlijke contact werd node gemist. Elkaar in de ogen kijken, even high five-en, knuffelen en een biertje drinken was er niet bij. Toch zijn we met elkaar in staat gebleken om de Technische Staf voor volgend seizoen voor een groot deel al vorm te geven. En…aangezien velen altijd nieuwsgierig en geïnteresseerd zijn, volgt hierna een overzicht.

Het doet ons goed om te melden dat Caspar Dekker zijn contract verlengt als Hoofd Jeugdopleiding en deze functie vanaf volgend seizoen ook gaat invullen voor de breedte jeugd. Hoe mooi is dat? Vervolgens besloten de jeugdcoördinatoren Martijn Goedknegt en Mitchell Weltevreden hun activiteiten in het volgend seizoen ook door te zetten. Hoe gaaf is zo’n mooi en inmiddels ervaren en op elkaar ingespeeld team?

De trainersstaf voor de jeugdselectie teams ziet er voor het seizoen 2020-2021 als volgt uit:

O18-1:                       Wouter de Vogel
O17-1:                       Djorim Verdonkschot
O17-2:                       Stefan Olijerhoek
O15-1:                       Karim Bridj
O15-1 zon:                vacant
O14-1:                       Marco Trox NIEUW!
O13-1:                       Alessandro van Hallem NIEUW!
O13-2:                       Toby Braaij
O12-1:                       Mathijs van Wooning
O12-2:                       Jorden van Veenendaal
O12-3:                       vacant
O11-1:                       Rowdy van Rooijen NIEUW!
O11-2:                       Menno Koot
O11-3:                       Finn Martens/Hidde de Jong

Marco, Alessandro en Rowdy zijn nieuw bij de club (welkom mannen!) en zullen in een later stadium nader worden geïntroduceerd.

Voor de teams 9 O8 t/m O10-teams zijn er al diverse trainers “opgelijnd” maar zal de definitieve verdeling over de teams later plaatsvinden want dit hangt o.a. af van hun eigen studie-/werktijden en eigen trainingstijden. Wel kunnen we al melden dat Stijn Prudhomme van Reine en Robbert Michielsen in de onderbouw werkzaam zullen zijn.

De goede lezer zal zich nu afvragen waarom er een streep staat door de naam van Karim Bridj? Met pijn in ons hart maar super trots, melden we dat deze geweldige jeugdtrainer ons, op moment van dit schrijven, gemeld heeft dat hij een geweldige carrière-kans geboden krijgt door Ajax. Karim kan en gaat 3 jaren werken in de Arabische Emiraten. Een kans die hij natuurlijk niet mag laten schieten. Wij bedanken hem voor al zijn inzet, wensen hem veel succes en plezier en weet, Karim, voor jou staat altijd het witte hek aan de Spanjaardslaan (officieel Emmauslaan) open!

Naast spelers leiden we dus ook trainers op voor een hoger niveau, zeggen we ietwat arrogant, want vorig jaar vertrok Frank Korpershoek naar Ajax (Rik Verhage ging hem al voor), gaat Karim nu met Ajax naar de Arabische Emiraten en promoveert Kelly Giessen van de jeugd naar de senioren om mede-trainerschap op te pakken bij de nieuwe O-21 selectiegroep. Ook Kelly willen we nogmaals feliciteren met deze stap.

En… komt onze top hoofdtrainer Gertjan Tamerus ook uit de jeugd! Hoe leuk is dat allemaal?

Het vertrek van Karim betekent niet per definitie dat de functie van trainer van O15-1 1:1 wordt ingevuld maar het kan zijn dat we gaan schuiven met trainers en daardoor een andere functie vacant komt.

Als hier meer bekend over is en over de trainers voor de onderbouw van de jeugd selectieteams, dan melden we ons weer.

Er is maar ene club…

Johan van Streun
Jeugd Selectiezaken

 

 

Nieuws van de Jeugd- en Technisch Commissie Overzicht