Bericht van de penningmeester

Zoals u allen zult begrijpen zijn de huidige beperkende maatregelen niet alleen een sportieve maar ook een financiële strop voor onze vereniging. De sluiting van het clubhuis zorgt voor een 100% omzetdaling in deze anders zo mooie voetbalmaanden. Geen kampioensborrels, vieren dat de degratie is afgewend,  bbq’s en lange “derde helften” in de zon. Het zit er allemaal even niet in. Het heeft Marcel en zijn crew wel de kans gegeven om het clubhuis weer eens lekker op te frissen maar daar betalen we natuurlijk de rekeningen niet van. Vooropgesteld, HFC is een financieel gezonde vereniging en gaat al meer dan honderd jaren mee. Deze unieke situatie vereist natuurlijk wel daadkrachtig optreden. Het bestuur, de commissies en vele vrijwilligers hebben er de laatste weken alles aan gedaan om kostenbesparingen door te voeren. En dit gaat voorlopig nog wel even door. Onze vereniging wordt ook via compensatiemaatregelen gesteund door de gemeente, de KNVB en het Rijk. We hebben hierover ook geregeld overleg met andere sportverenigingen. De crisis raakt ons allemaal en als leden van deze unieke vereniging staan we samen ook financieel sterk. De genomen maatregelen zijn samen met de inkomsten uit onze contributies, de bijdragen van sponsoren, giften van bevriende stichtingen en alle andere inkomsten die we gedurende het jaar hebben gegenereerd vooralsnog voldoende voor onze liquiditeitspositie. Hierbij hanteren wij een conservatieve exploitatie- en liquiditeitsbegroting die bestand zal moeten zijn tegen de uitdagingen van deze crisis.

U kunt van het bestuur verwachten dat we er alles aan doen om tot een, gezien deze crisis, te komen tot een verantwoord resultaat voor dit seizoen.

Bas Rekveld
Penningmeester

 

Bestuursmededelingen Overzicht