Sportcomplex HFC gesloten

In opvolging van de reeds door onze vereniging genomen maatregelen hebben de burgemeesters van de veiligheidsregio Kennemerland besloten tot een aantal maatregelen die in een noodverordening zijn vastgelegd. Hiervan maakt onderdeel uit sluiting van onze sportvelden. Ook ons clubhuis is gesloten. Deze maatregelen gelden tot nader order.

Het bestuur van HFC ondersteunt de genomen maatregelen, die er immers voor zorgen dat de meest kwetsbaren –ouderen en mensen met een zwakke gezondheid- worden ontzien en dat onze gezondheidszorg niet overbelast raakt. Dit zeggen we met een zwaar gemoed; juist in tijden waarin de samenleving collectief onder druk staat is samen sporten, vooral voor onze jeugd, een geweldig fijne en goede vorm van ontspanning. Wij kijken dan ook uit naar het moment waarop er weer gevoetbald kan en mag worden.

Wij vragen eenieder dan ook vriendelijk, doch dringend, om ons complex niet te betreden. Indien dit toch gebeurt en dit leidt tot overlast dan kunnen degenen die hier hinder van ondervinden contact opnemen met de meldcentrale Handhaving van de gemeente Haarlem (023-5114950) of de politie (0900-8844). 

Het bestuur

Nieuws overzicht