Traditie en Toekomst. Een nieuwe club‘tent’

Het begint allemaal met een bal, een groepje vrienden of vriendinnen en een grasveldje. Zo indertijd ook bij HFC. Als het wat serieuzer wordt, dan willen voetballers en voetbalsters met elkaar onder een drankje of een versnapering ook kunnen napraten om de heroïsche daden die op het veld plaatsvonden nog eens te beleven. En die hoogtepunten soms, héél soms, misschien wat groter te maken dan ze werkelijk waren. En als het helemaal serieus wordt, dan moet er natuurlijk ook ruimte zijn voor een van de belangrijkste Nederlandse bezigheden: vergaderen. Daar is nou een clubhuis voor.

Nu heeft het ‘clubhuis’ van HFC in de eerste ruim 95 jaar van het bestaan van de club niet veel voorgesteld. Pas na de Tweede Wereldoorlog ontstaat er behoefte aan een plek waar iets genuttigd kan worden. Die wordt gevonden naast en aan de westzijde van de grote houten tribune, die langs het veld staat waar nu ongeveer het pad is naar de Velden 2 en 3, parallel aan het huidige Gerard Schraa veld. Het hoofdveld ligt in die jaren een kwart slag gedraaid, waarbij de goals van west naar oost zijn gesitueerd.

Het veldje achter de tribune krijgt – het zal geen verrassing zijn – de naam ‘veldje achter de tribune’: het paradijs voor de ‘Onderlingen’, zoals de jongste jeugd van HFC in die tijd wordt genoemd, en later het eerste trainingsveld met verlichting.

Aldus verrijst een soort loket met uitgifteluik, waar zoete en warme versnaperingen en enige koele dranken kunnen worden aangeschaft. Uitbater is het echtpaar Schaafsma, waardoor deze pleisterplaats de naam ‘de tent van Schaafsma’ krijgt toebedeeld. In 1965/1966 wordt deze clubtent verbouwd tot een soort van primitief clubhuis, met als nieuwe beheerders het echtpaar Jan en Aly Engel.

In 1974 zijn de voorbereidingen voor de bouw van een nieuw – en écht –clubhuis in volle gang, als op 12 september pyromanen de ruim zestig jaar oude klassieke houten tribune in brand steken. Een maquette hiervan staat nog boven de bar. Het vuur verwoest de tribune volledig en de aanpalende clubtent – inmiddels tot ‘clubhuis’ gedoopt – wordt onherstelbaar beschadigd. Op 27 oktober 1974 legt erevoorzitter Piet van Houten de eerste steen voor het huidige clubhuis dat op 8 mei 1975 officieel in gebruik wordt genomen.

Dat deze accommodatie het ruim 45 jaar zou uithouden mag, achteraf gezien, een klein wonder heten, want wie ervaring heeft met gebouwen uit de jaren zeventig weet dat architecten destijds minder creatief te werk gingen en dat het begrip ‘duurzaamheid’ in de bouw nog onbekend was.

Een clubhuis moet ook met de vereniging meegroeien. Toen het huidige clubhuis werd gebouwd had HFC ongeveer duizend leden en dat waren alleen maar jongens en mannen. Het huidige bestand telt bijna tweeduizend leden, onder wie ruim honderd meisjes en dames en een vijftigtal G-voetballers, waarmee de club dus veel breder en gevarieerder van opzet is geworden. Het aantal voetballende teams bedraagt meer dan 125. De huidige accommodatie kreunt dan ook in al haar voegen.

HFC heeft meer kleedruimte nodig, zodat alle teams zich in een eigen kleedkamer kunnen voorbereiden op de wedstrijden en in de rust hun limonade of thee kunnen drinken. Er is binnen meer ruimte nodig zodat teams, ouders, begeleiders en coaches vóór dan wel ná de wedstrijd samen kunnen zitten. Er moet een grotere keuken komen, zodat teams die iets te vieren hebben, of gewoon samen willen zijn, op de club lekker kunnen eten. Er moet ook meer ruimte komen voor de vele vrijwilligers die de club rijk is, zodat zij de faciliteiten hebben om hun werk goed te doen. Bovendien staat de tribune langs Veld 1 op zijn laatste benen en is ook deze hoognodig aan vervanging toe.
Voor momenten dat het clubhuis normaal gesproken minder wordt gebruikt, dienen er mogelijkheden te zijn voor andere dan direct aan voetbal gerelateerde activiteiten, zoals huiswerkbegeleiding of fitness en fysiotherapie. Het clubhuis kan ook ruimte gaan bieden aan clubjes uit de buurt. Denk bijvoorbeeld aan de leden van een lokale kaartclub die hun avond of middag dan op HFC kunnen organiseren en ook nog kunnen blijven eten: al met al het zogenoemde ‘clubhuis van de toekomst’, waarbij HFC zich meer openstelt voor de buurt en breder participeert met groepen en organisaties buiten het voetbal.

Om het nieuwe clubhuis te realiseren wordt er in 2017 uit de groep HFC-vrijwilligers een Accommodatiecommissie geformeerd(*) die de taak krijgt om een clubhuis voor de komende vijftig jaar neer te zetten. Deze commissie gebruikt het eerste jaar om met veel mensen binnen en buiten de club te praten om een inventarisatie te maken van wat wenselijk en noodzakelijk is. Wat is er nodig voor bijvoorbeeld voetballers, vrijwilligers, commissies, bestuur, bar en keuken, kortom, wat is het programma van eisen en wensen? De lijst met vragen breidt zich steeds verder uit om ervoor te zorgen dat er niets wordt overgeslagen. Verder wordt de gemeente Haarlem benaderd en is er overleg met de omwonenden en onze tennissende buren van HLTC.

Ter inspiratie bezoekt de Accommodatiecommissie ook een aantal clubs in het land, die recentelijk een nieuw clubhuis gerealiseerd hebben. Daaronder zijn Swift (Amsterdam), Quick (Den Haag), Olympia (Gouda) en ASC (Oegstgeest). Het doel is hun ervaringen te vernemen met de manier waarop zij hun zaken hebben aangepakt. Het uitgebreide Plan van Eisen wordt voorgelegd aan HFC’er en oud-hoofdsponsor Cees van der Horst van bouwbedrijf Holleman & Zn. Santpoort B.V. en op diens advies wordt architect Heiko Hulsker ingeschakeld.

Al gauw blijkt dat de commissie en de architect op één lijn zitten. Hulsker maakt een aantal schetsontwerpen en het voorlopige ‘definitieve’ ontwerp wordt in de eerste vier maanden van 2018 achtereenvolgens, en telkens in aparte bijeenkomsten, voorgelegd aan het bestuur, alle voorzitters of vertegenwoordigers van alle operationele commissies, aan de ereleden en leden van verdienste en ten slotte aan de leden. Vragen worden beantwoord en suggesties voor aanpassingen worden waar mogelijk aan het Plan van Eisen toegevoegd, waarna het schetsontwerp zijn definitieve vorm krijgt.

Op het moment van schrijven zijn wij in de fase van het aanvragen van de vergunning voor de bouw bij de gemeente. De gemeente stelt zich zeer positief op en wij hebben dan ook goede hoop dat wij dit vergunningstraject goed kunnen afronden.

Verder wordt er natuurlijk ook gewerkt aan de financiering. Wij hebben als uitgangspunten genomen dat dit project niet de financiële toekomst van de club in gevaar mag brengen. Dit betekent dat wij conservatief willen zijn met de kosten van de financiering. Tweede uitgangspunt is dat dit een clubhuis moet zijn voor alle tweeduizend leden van de club. Wij willen dat iedereen die betrokken is bij HFC een positief gevoel heeft bij dit mooie project. HFC heeft de belangrijke naam een club te zijn die hard werkt aan prestatie en recreatie en waar selectie- en breedtevoetbal hand in hand gaan. HFC is een club voor iedereen, of je nu aan Walking Football doet, in de selectieteams meedraait, of met een vrienden- of vriendinnenteam wekelijkse wedstrijdjes speelt.

De uitgangspunten betekenen dat wij niet afhankelijk willen zijn van één grote externe financiering, aangezien dit in de toekomst een probleem zou kunnen worden. Het betekent ook dat er creatief moet worden gedacht. Wij hebben al veel verschillende bronnen aangeboord en zijn met nieuwe nog bezig. Er zijn inmiddels twee veilingen geweest, waar mooie bedragen zijn opgehaald die ten goede komen aan het nieuwe clubhuis. De veilingen pakken de uitgangspunten goed beet: het is een creatieve manier waar veel mensen van de club bij betrokken zijn en het schept geen verplichtingen voor de toekomstige besturen en leden. Ook zullen er bijvoorbeeld obligaties worden uitgegeven. Zo kan iedereen participeren in de financiering van het clubhuis. In deze constructie krijgen obligatiehouders een goed rendement, maar blijven de kosten voor de club beperkt.

Nu wij in de fase komen dat er ook echt iets is om te laten zien, zullen wij dat ook doen. Via de website zullen er meer updates komen, en op alle mogelijke bijeenkomsten zullen wij vertellen hoe de plannen vorderen. Maar het gaat natuurlijk pas echt beginnen als de aannemer de eerste schep in de grond steekt. Wij hopen dat dit na de zomer van 2020 het geval zal zijn. En het zou helemaal mooi zijn als we nog in datzelfde seizoen al iets van de nieuwe accommodatie – al is het maar een héél klein stukje – in gebruik zouden kunnen nemen.

(*) Accommodatiecommissie: Dirk Jan Rutgers (vz), Bart Burghout, Henk Driessen, Arie Kalkman, Frederik de Nerée, Bas Rekvelt en Bert Vermeer (secr.) t/m 28 februari 2019/Eelco van Ravenswaaij (secr.) per 1 maart 2019. Verder zijn Jasper ter Braak en Pieter de Waard bij de commissie betrokken als adviseurs).

Frederik de Nerée

Nieuws Nieuwbouw en Obligatieplan Overzicht