Koninklijke HFC uit Haarlem levert imposant tiende jubileumboek af: over sponsordeals, musicals en natuurlijk vooral ook over voetbal

Steeds meer voetbalverenigingen die feestelijk stilstaan bij hun zoveeljarig bestaan, schrikken er voor terug om ter ere van hun historische verjaardag óók nog een jubileumboek uit te brengen. Omdat het een uiterst secure, maar vooral tijdrovende klus is. Bij Koninklijke HFC uit Haarlem draaien ze hun hand er niet voor om. Sterker nog, onlangs verscheen het tiende (!) jubileumboek van de inmiddels 140 jaar oude voetbalvereniging.

Het eerste jubileumboek van het destijds nog lang niet Koninklijke HFC verscheen in 1919 naar aanleiding van het 40-jarig bestaan. ’Herdenkingsboekske’ werd het door samensteller en later erevoorzitter Karel Lotsy genoemd. Het koosnaampje suggereert een bescheiden bandje. Dat was het niet, want de eerste jubileumuitgave telde 322 bladzijden.

Dat zijn er precies twee minder dan jubileumboek nummer tien waarvan 1250 exemplaren zijn gedrukt. Het schitterend door Joke Slootheer-Straathof vormgegeven boekwerk (onder redactie van Hugo Bettink, Frans Crul en Bert Vermeer) is nauwelijks te vergelijken met het herdenkingsboekske dat inmiddels 101 jaar geleden het levenslicht zag.

„Dat was een soort bijbel omdat het uitsluitend uit tekst bestond”, zegt Bert Vermeer die zich twee jaar lang bezighield met de samenstelling en de eindredactie van ’Oh Heerlijk Haafcee’ 1879 - 2019.

„De eerste jubileumboeken bevatten enorme artikelen van wel 10.000 woorden. Mensen namen nog de tijd om te lezen. Dit tiende exemplaar is veel meer een plaatjesboek. Korte verhalen en héél veel fotografie.” Toch besteedde Vermeer ontelbaar veel uren aan het verbeteren en leesbaar maken van de teksten die tientallen goedwillende scribenten aanleverden.

Degenen die voormalig clubsecretaris Bert Vermeer kennen, weten dat de Bennebroeker het zichzelf nooit makkelijk maakt. Niet alleen haalde hij de vele taalfouten uit de geleverde kopij; hij lette op leesbaarheid, op stijl en zag er bovendien op toe dat de leestekens naar behoren werden gebruikt. Geen overdaad aan komma’s en geen gebruik van de dubbele punt als puntkomma was vereist.

Het resultaat is indrukwekkend. Het boek (met een voorwoord van bondscoach Ronald Koeman) staat bomvol interessante informatie. Behoudens een knoeper van een taalfout van Pim Mulier himself op bladzijde 13, is de pil in onberispelijk Nederlands geschreven. Het boek begint met een 27 pagina’s tellende sportieve tijdlijn die in vogelvlucht de voorbije 140 jaren laat zien.

Ook is er ruim plek ingeruimd voor de nog prille geschiedenis van het hartverwarmende G-voetbal en het niet meer te stuiten meisjes-/vrouwenvoetbal. Volgens Bert Vermeer zou oprichter en eerste erevoorzitter Pim Mulier in zijn nopjes zijn geweest met de twee nieuwe loten aan de Koninklijke boom. „Vergeet niet dat Mulier een vernieuwer was. Misschien was hij nog wel eerder met G-voetbal en meisjesvoetbal begonnen dan wij hebben gedaan.”

Dat HFC zijn archiefzaken vanaf het oprichtingsjaar serieus neemt, blijkt uit de opsomming van alle voorzitters en hun besturen die in de loop der jaren de club hebben geleid.

Van Pim Mulier uit de prehistorie via Piet van Houten die HFC door de vroege middeleeuwen loodste tot de mannen van vandaag: Eggie Poster, Henk Uildriks, Hugo Bettink (hij werd afgelopen augustus benoemd tot vierde erevoorzitter van Koninklijke HFC), Gert-jan Pruijn en de huidige preses Dirk Jan Rutgers.

„Je zegt pas ja tegen het voorzitterschap als je uitvoerig hebt overlegd met het thuisfront”, weet Vermeer. „Want voorzitter zijn van Koninklijke HFC heeft een enorme impact op je sociale leven. Vrije tijd kan je vergeten. Ik weet dat Hugo Bettink het voorzitterschap pas accepteerde toen hij toestemming had gekregen van zijn collega-advocaten op het kantoor.”

Het jubileumboek richt de schijnwerpers op de vele musicals die HFC op de planken bracht. De vermaarde sponsorborrels passeren de revue. Maar vanzelfsprekend gaat het tiende jubileumboek vooral over voetbal. Hoe kan het anders bij een club die inmiddels aan zijn 141ste seizoen bezig is.

bron: Haarlems Dagblad, Rob Spierenburg

Jubileumboeken zijn te verkrijgen via de webwinkel of via de archiefcommissie

Van de Archiefcommissie Overzicht