Veel goeds

Plotseling valt de wereld om ons heen even stil. En dat is maar goed ook. Even geen voetbal, even niets doen. Samen met familie en vrienden onder de boom. Misschien het jubileumboek op schoot. Even geen buitenwereld. Fijne tijd.

Maar voor sommigen is kerst ook een moeilijke tijd. Het lijf wil niet meer zo goed, door ouderdom of anderszins. Of het is de eerste kerst zonder je vader of moeder. We hebben op de club gelukkig een paar engelen, die af en toe eens langs fladderen bij deze of gene. Of die zelfs een HFC’er in nood zomaar in huis nemen. Een woord van dank van ons allen aan hen is hier op zijn plaats. Een van die engelen is Jaap Stork. Hij speelde deze week voor ons oudste lid Piet Ligtenstein, deze zomer 100 jaar geworden, een kerstmedley om hem wat moed mee te geven vlak voor zijn verhuizing naar een verzorgingshuis. En Piet zong mee. Klik hier voor het filmpje

Niet de hele club is in ruste. Het team van Emiel Turlings draait op volle toeren om tot weer een geslaagde editie te komen van de Nieuwjaarswedstrijden op zaterdag 4 januari 2020. Klik hier voor het filmpje. Dat lijkt nog een eind weg, maar de kaartverkoop loopt al volop (klik hier voor kaarten). Ook voor het team van Hans van Laar nauwelijks een hap kalkoen; het Bibbertoernooi gaat onder zijn leiding op Nieuwjaarsdag een prachtige 10e editie beleven. Het meest diverse toernooi van het jaar met de hoogste grapdichtheid. Je kunt als club slechter aftrappen. Heerlijk vooruitzicht.

Aldus bezien lijkt het erop dat de feestdagen zich zomaar eens gaan uitstrekken tot ver in het nieuwe jaar. Het bestuur wenst u veel goeds toe op weg daarnaartoe.

Dirk Jan Rutgers
Voorzitter Koninklijke HFC

Van de voorzitter overzicht