Jubileumboek 1879-2019

Op 21 november 1919 verscheen het eerste verenigingsblad ‘De HFC’er’ in de geschiedenis van onze club. Op de dag af 100 jaar later verscheen het tiende jubileumboek. Hoezo Traditie? In een druk bevolkt clubhuis werd het eerste exemplaar van dit schitterende boekwerk door Jan Domhoff en Wouter Rijpma (de projectleiders) aangeboden aan voorzitter Dirk Jan Rutgers.
In zijn dankwoord prees Rutgers naast de projectleiders ook de redactieleden Bert Vermeer, Hugo Bettink, Joke Slootheer (fotoredactie en vormgeving) en Frans Crul.
Hij sprak daarbij de hoop en verwachting uit dat heel veel HFC’ers dit boek zullen aanschaffen, waarin naast een fantastische terugblik op de afgelopen15 jaar (sinds het verschijnen van het vorige jubileumboek) bijvoorbeeld ook ALLE teams zijn afgebeeld en ongelooflijk veel andere bijzondere gebeurtenissen die HFC zo speciaal maken. Oftewel: een must have!!!

Zo vlak voor Sint en Kerst een niet eens zo gedurfde verwachting lijkt ons!

De boeken zijn te koop in het Clubhuis
zaterdag 14 december
zondag 15 december
zaterdag 4 januari
van 10.00 tot 15.00 uur

en voor en na de ALV van 13 december.

Mededelingen overzicht