Algemene Ledenvergadering13-12-2019

Haarlem, 15 november 2019

Geachte HFC’ers, geachte ouders/verzorgers van (jeugd)leden,

Hierbij nodigt het bestuur van de Koninklijke Haarlemsche Football Club ‘HFC’ u uit tot het bijwonen van de algemene vergadering te houden op vrijdag 13 december in ons clubhuis aan de Emauslaan 2 te Haarlem. Aanvang 20.00 uur.

Mededelingen over of naar aanleiding van de onderwerpen van deze agenda dienen voorafgaand aan de vergadering schriftelijk gericht te worden aan de secretaris van het bestuur en bij voorkeur uiterlijk zeven dagen vóór de datum van deze vergadering door hem ontvangen te zijn. De vergaderstukken zullen niet per post worden toegestuurd. Met uw eigen inlogcode zijn de stukken op de HFC-website te downloaden. Klik hier om te downloaden. De stukken kunnen ook op uw verzoek als pdf. toegestuurd worden. Graag uw verzoek voor de vergaderstukken richten aan bestuur@konhfc.nl.

Het bestuur hoopt u allen ter vergadering te mogen begroeten.

Hoogachtend,

Koninklijke Haarlemsche Football Club ‘HFC’
Mr. Eelco A. van Ravenswaaij
secretaris

Nieuws overzicht