Instroming talentvolle jeugdspelers voor het seizoen 2020-2021

Vanwege de kwaliteit van onze jeugdopleiding melden zich jaarlijks vele spelers aan om bij Kon.HFC te mogen voetballen. Talentvolle spelers van buiten de club kunnen in aanmerking komen voor een plaats in een van de selectieteams. We hebben de procedure vereenvoudigd om overzicht te houden maar ook om het efficiënt te laten verlopen. Geïnteresseerde spelers kunnen zich op de homepage van onze website via een speciale button (zie foto) aanmelden door het inschrijfformulier dat achter de button zit in te vullen.

Een eerste screening zal plaatsvinden op basis van de inschrijfformulieren. Spelers worden vervolgens al of niet uitgenodigd voor een selectiewedstrijd/-training vanaf maart 2020, waarna evaluatie volgt en de speler te horen krijgt of hij in aanmerking komt voor een stage.

Een stage betekent dat de speler mee gaat trainen voor een x-periode met het team waarvoor hij in aanmerking zou kunnen komen. Tijdens de stage wordt de speler beoordeeld door de betreffende trainer en de leden van de Technische Commissie Jeugdselecties. Na de stage krijgt de speler te horen of hij in aanmerking komt voor het betreffende selectieteam. Voor alle duidelijkheid: dat is dan het hoogste selectieteam in die leeftijdscategorie en de speler moet direct bij de beste zes van dat team behoren. De geselecteerde speler zal vervolgens geholpen worden met de overschrijving naar Kon.HFC en sluit dan in juni aan bij zijn nieuwe team als voorbereiding op het nieuwe seizoen (2020-2021).

Als toevoeging: er zal niet alleen naar de voetbalvaardigheden van een speler gekeken worden, maar ook zal meegewogen worden of hij past bij de identiteit (zeg: cultuur) van Kon. HFC. Wij zullen in principe geen actieve scouting erop nahouden, maar we behouden ons het recht voor dit wel te doen, mocht de noodzaak daartoe bestaan.

Ben je dus geïnteresseerd om te spelen in een selectieteam van Kon. HFC, ga naar de website en klik op de button.

PS. De interne scouting bij de breedte heeft reeds interessante eigen spelers opgeleverd voor de selectie teams. Zij gaan stage lopen en geldt nog steeds de regel dat interne doorstroming voor gaat op externe instroming bij gelijke geschiktheid.

HFC Jeugd overzicht