Jeugdraad/Nieuw initiatief seizoen 2018-2019

Waarom zouden kinderen niet meedenken?
Kinderen kunnen besluitvormers helpen. Volwassenen hebben meer kennis en ervaring, maar kinderen hebben creativiteit, verbeeldingskracht en het vermogen díe vragen te stellen die hen op een ander spoor kunnen zetten. De ideale mix.

Lees veel meer: https://www.missingchapter.org

Hoe doen wij dit bij HFC?
Koninklijke HFC heeft anno 2018 niet zoiets als een jeugdraad. Dat is in zekere zin merkwaardig: van de 1700 spelende leden zijn er 1200 jeugdlid. Desondanks hebben zij tot op heden nauwelijks een stem bij belangrijke besluiten voor de club.

Op initiatief van het bestuur willen wij hier verandering in brengen door een op te richten jeugdraad, waardoor wij de jeugd een adviserende stem kunnen geven in het ‘totale beslissingsproces’, bijv. rond kwesties omtrent de toekomstige inrichting van een verbeterde accommodatie.

Vooralsnog denken wij aan een jeugdraad met spelers uit de O11 en O12. Deze leeftijdsgroep lijkt misschien jong, maar ervaringen leren dat deze groep nog onbevangen en met meer verbeeldingskracht aankijkt tegen vraagstukken. De jeugdraad heeft niet de (eind) beslissing, maar het bestuur gaat de adviezen van de jeugdraad zeker serieus in ontvangst nemen.

Onderwerpen die zich mogelijk zouden lenen voor de jeugdraad
- Wat vind je van de kwaliteit van de training?
- Hoe zou de accommodatie er uit moeten zien?
- Voetbal vs vrije tijd?
- Wat zou helpen om de sfeer op HFC nog beter te maken?

Wij hopen dat de Jeugdraad een brede vertegenwoordiging krijgt uit alle O-11 en O-12 teams (inclusief speelsters met deze leeftijd).

Volgend jaar bij de eerste teammanagersbijeenkomst willen het onderwerp jeugdraad verder toelichten. In de aanloop hiervan hebben wij al enige verzoeken aan de (toekomstige) teammanagers van de O-11 en O-12.

Kunnen jullie alvast eens nadenken of er kinderen zijn in jullie team, die als persoon passen in de jeugdraad. De jeugdraad komt een aantal keren per seizoen bij elkaar. Lidmaatschap is uiteraard vrijwillig maar niet vrijblijvend. Ieder lid van de jeugdraad verbindt zich om, in principe, aan alle bijeenkomsten deel te nemen. Toestemming en steun van de ouders is tevens belangrijk.

Het bestuur heeft Marieke Kniep, Elmar Caspers en Piet Stut benaderd om te helpen bij de opzet van de jeugdraad. Hun vraag is of jullie ouders kennen, die beroepshalve ervaring hebben, als docent(e) of bijvoorbeeld als jeugdcoach bij de begeleiding van kinderen, en het leuk vinden de bijeenkomsten van de jeugdraad tot een succes te maken.
 
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
J.C. Heupers

HFC Jeugd overzicht