Nieuwe privacywetgeving ook voor HFC

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Alle bedrijven, instellingen en (sport-)verenigingen dienen hun privacybeleid daarop aan te passen en transparant te zijn over de wijze waarop er met uw gegevens wordt omgegaan.

HFC is druk bezig om alles voor de 25e mei goed op orde te hebben. Er is een werkgroep geformeerd onder leiding van de secretaris van het bestuur Eelco van Ravenswaaij. In de werkgroep hebben de volgende personen zitting:
Eelco van Ravenswaaij – Bestuur
Liesbeth van den Bergh - Ledenadministratie
Ewoud Zeeman - Financiële administratie
Joke Slootheer - Website en redactie De HFC´er
Bert Vermeer - Archiefcommissie
Hans van den Anker - Automatisering

Alle plaatsen waar persoonsgegevens zijn opgeslagen of worden gebruikt zijn geïnventariseerd. De beveiligingsprocedures zijn doorgenomen en waar nodig aangescherpt.
Voor de ledenadministratie, financiële administratie, website, teamsamenstelling en link met de KNVB (wedstrijdplanning, uitslagen en standen) wordt gebruik gemaakt van de software van AllUnited.
Lidmaatschap bij HFC impliceert ook het lidmaatschap van de KNVB. Een deel van de door u verstrekte gegevens wordt gedeeld met de KNVB en verwerkt door Sportlink.
De wet vereist dat er volledige transparantie is over het doel waarvoor de door u verstrekte gegevens worden gebruikt. 
Op dit moment zijn wij nog bezig om inschrijfformulieren voor het lidmaatschap van HFC aan te passen aan de nieuwe wet.
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. U kunt als lid met uw emailadres en password op onze website uw eigen gegevens die bij ons bekend zijn inzien en wijzigen.
HFC heeft een privacy policy opgesteld. Deze kunt u op de website inzien of hier downloaden.
Wij zullen u de komende weken op de hoogte houden over de voortgang.

Nieuws overzicht