Informatieavond Nieuwe Accomodatie Woensdag 18 april 2018

Waarde HFC’ers,
 
Het bestuur van HFC heeft in juni 2017 een Accommodatie Commissie ingesteld. Deze commissie kreeg als taak een plan te ontwerpen om te komen tot de bouw van een nieuwe accommodatie (clubhuis, kleedkamers en tribune) op het huidige complex. Deze accommodatie zal moeten voldoen aan zowel de eisen van deze tijd, als aan de te verwachten verdere ontwikkelingen op het gebied van energiezuinigheid, duurzaamheid, materiaalkeuze en de te verwachten ontwikkelingen bij HFC. De bedoeling is dat HFC met deze nieuwe accommodatie de komende decennia vooruit kan.

De commissie heeft zich allereerst georiënteerd bij andere voetbalverenigingen die onlangs nieuwe accommodaties betrokken hebben en heeft aan de hand van die ervaringen, gecombineerd met inbreng van eigen wensen en eisen en tevens gelet op voorschriften van de KNVB, een Plan van Eisen (PvE) opgesteld. Dit PvE is daarna voorgelegd aan het bestuur en vervolgens aan alle voorzitters of hun afgevaardigden van alle interne commissies. Waar nodig of gewenst is het dienovereenkomstig aangepast.
 
Het aldus samengestelde PvE is vervolgens op advies van onze voormalige hoofdsponsor Cees van der Horst van Holleman en Zonen aan architect Heiko Hulsker voorgelegd. Heiko Hulsker is in een aantal opeenvolgende sessies samen met de Accommodatie Commissie tot een voorlopig ontwerp gekomen. Dit ontwerp is opnieuw aan het bestuur en zeer onlangs aan de ereleden, leden van verdienste en interne commissieleden voorgelegd. De reacties hierop zijn tot nu toe positief.
 
Wij vinden dan ook dat nu de tijd is gekomen om alle HFC’ers in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van het voorlopig ontwerp. Wij willen u allen dan ook uitnodigen voor een informatieavond op

 Woensdag 18 april 2018 om 20.00 uur in ons clubhuis

Architect Heiko Hulsker zal op die avond een presentatie verzorgen van het schetsontwerp en, waar mogelijk, uw vragen beantwoorden. Verder kunt u uw eventuele op- en aanmerkingen of aanbevelingen kwijt aan de leden van de Accommodatie Commissie. Deze zullen worden vastgelegd en, indien mogelijk, in het PvE meegenomen worden.

Wij zien uw aanwezigheid en uw inbreng op die avond graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,
 
Koninklijke Haarlemsche Footballclub ‘HFC’
Eelco van Ravenswaaij,
secretaris

Nieuws overzicht