Interne scouting al in volle gang en de periode van stages door spelers van buitenaf breekt weer aan

Een update
Vorig seizoen (2016/2017) hebben we al een uitgebreid artikel over Scouting en Stages op onze website gezet (u kunt dit hier nog nalezen).

Interne scouting
Meteen vanaf het begin van het huidige seizoen zijn we weer begonnen met interne scouting bij de breedteteams (ter herinnering: eigen doorstroom gaat voor externe instroom).

Spelers in de breedteteams zullen twee keer per seizoen worden beoordeeld, waartoe we een team van interne scouts hebben samengesteld. Deze beoordelingen worden vergeleken met de respectievelijke beoordelingen door de desbetreffende breedtetrainer en de coördinator breedteteams. Vervolgens wordt in gezamenlijk overleg besloten of een speler in aanmerking komt om intern trainingsstage te lopen bij een selectieteam.

In principe zal een speler, na gebleken geschiktheid, pas in het nieuwe seizoen gaan spelen in een selectieteam. Echter, als de situatie het toelaat, c.q. als er een bepaalde noodzaak is, kan dat ook gedurende het seizoen gebeuren. Deze interne scouting moet er dus toe leiden dat spelers van onze eigen club kunnen doorstromen naar een selectieteam.

Instroming talentvolle spelers
Vanwege de kwaliteit van onze jeugdopleiding melden zich jaarlijks vele spelers aan om bij Kon. HFC te mogen voetballen. Talentvolle spelers van buiten de club kunnen in aanmerking komen voor een plaats in een van de selectieteams. Een speler dient zichzelf te melden via de mail bij de stagecoördinator van Kon. HFC, Barry van Altena (opleiding@konhfc.nl ), die de betreffende speler dan de nodige informatie verstrekt en hem verzoekt om een voetbal-cv op te sturen. De aanmeldingen (mits dus voorzien van volledige informatie) komen in een centrale database.

Een eerste screening zal plaatsvinden op basis van de inschrijfformulieren, c.q. de cv’s. Spelers worden vervolgens uitgenodigd voor een selectiewedstrijd/-training in maart 2018, waarna evaluatie volgt en de speler te horen krijgt of hij in aanmerking komt voor een stage. Een stage betekent dat de speler mee gaat trainen voor een x-periode met het team waarvoor hij in aanmerking zou kunnen komen. Tijdens de stage wordt de speler beoordeeld door de betreffende trainer en de leden van het Technisch Hart. Na de stage krijgt de speler te horen of hij in aanmerking komt voor het betreffende selectieteam. Voor alle duidelijkheid: dat is dan het hoogste selectieteam in die leeftijdscategorie en de speler moet direct bij de beste zes van dat team behoren. De geselecteerde speler zal vervolgens geholpen worden met de overschrijving naar Kon. HFC en sluit dan in juni aan bij zijn nieuwe team als voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Als toevoeging: er zal niet alleen naar de voetbalvaardigheden van een speler gekeken worden, maar ook zal meegewogen worden of hij past bij de identiteit (zeg: cultuur) van Kon. HFC. Wij zullen in principe geen actieve scouting erop nahouden, maar we behouden ons het recht voor dit wel te doen, mocht de noodzaak daartoe bestaan.

Ben je dus geïnteresseerd om te spelen in een selectieteam van Kon. HFC, stuur dan een mail naar opleiding@konhfc.nl

Technisch Hart
Jeugd Selectie Teams

 

HFC Jeugd overzicht