Verleden en toekomst met de KNVB

Tien jaar na de oprichting van HFC was Pim Mulier weer initiatiefnemer van een oprichting; dit maal van de Nederlandsche Voetbal en Athletiek Bond (NVAB) in 1889. Nadat in 1895 werd besloten dat atletiek niet langer onderdeel van de bond uit zou maken werd de naam gewijzigd in Nederlandse Voetbalbond (NVB). In 1929 werd deze bond Koninklijk en daarmee KNVB. Naast Mulier was ook onze oud voorzitter Karel Lotsy lange tijd voorzitter van de KNVB in het midden van de vorige eeuw. Oud voorzitter Van Houten speelde een belangrijke rol bij de structuurwijziging in 1954 waarin betaald voetbal, met een duidelijke scheiding met de amateurs, onder de vlag van de KNVB in Nederland werd geïntroduceerd. Ook daarna vervulden tal van HFC-ers functies bij de KNVB en daarmee voor het Nederlandse amateurvoetbal. Zo maakten o.a. onze oud voorzitters Giltay Veth, Uildriks en Bettink vele jaren onderdeel uit van het college van arbiters en is, meer recent, oud jeugdvoorzitter Robert Bolhuis voorzitter geweest van de KNVB-Commissie Jeugdvoetbal West 1. Hij werd er door de KNVB voor onderscheiden met een Zilveren Speld. 

 

Deze sterke verbondenheid maakte het extra wrang dat de KNVB in 2014 met de introductie van de voetbalpiramide een weg insloeg die door HFC en een zeer brede vertegenwoordiging uit het amateurvoetbal als ongewenst werd en wordt beschouwd. In de kern komen deze bezwaren er op neer dat amateurvoetbal en profvoetbal gescheiden dienen te blijven en aan amateurverenigingen derhalve geen verplichtingen mogen worden opgelegd die horen bij een profclub. Verplichte promotie naar de profcompetities, het verplicht stellen van een aantal contractspelers en het toelaten van profclubs in de amateurcompetities zijn er belangrijke voorbeelden van. De voetbalpiramide gaat van de verkeerde gedachte uit dat amateurclubs (onder in de piramide) graag allemaal in de eredivisie willen komen (de top van de piramide) en dat is niet zo. Wij zijn er trots op om amateurs te zijn en dat willen we tot in lengte der jaren blijven, was en is de boodschap.

Vanuit de hiervoor genoemde verbondenheid is het goed om te horen dat de brede en duidelijke oproep van nagenoeg  alle top amateurclubs om afstand te nemen van de piramide-gedachte nu door de KNVB gehoord lijkt te worden. Het weer scheiden van amateur- en profclubs werd deze week vanuit Zeist als een reële optie genoemd. Als deze visie daadwerkelijk gestand wordt gedaan kan de KNVB er op vertrouwen dat HFC ook nu weer bereid is om mee te werken aan een model voor het amateurvoetbal waarin eenieder zich kan vinden. Dat is niet alleen om een roep vanuit het verleden, misschien nog meer door een appèl van de toekomst.

Dirk Jan Rutgers
Voorzitter Kon. HFC

Van de voorzitter overzicht