Achteromkijken

HFC kent een rijke historische traditie. Bij de oudste voetbalclub kun je uit de zorgvuldig bewaarde clubbladen, correspondentie, foto’s en briefjes een mooi beeld krijgen van wat er omging in de club, maar ook wat zich in die tijd daarbuiten afspeelde. Prachtige inkijkjes in de club, de omgeving en het tijdsbeeld. Maar ook het aanbod van al dan niet meer bestaande lokale bedrijven is te zien.

 

Om dit niet verloren te laten gaan hebben wij besloten om alle verschenen papieren exemplaren van De HFC’er vanaf het begin te digitaliseren. Dat monnikenwerk wordt uitgevoerd door het bedrijf HDT Digitaal. Dankzij donaties kunnen we dit belangrijke werk uitvoeren en hoeven we ons niet meer bezorgd te maken over dit deel van het archief ingeval van brand of overstroming. Een archief is uniek en niet verzekerbaar.

Inmiddels heeft ook het Archief van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag aangegeven dat het bewaren van dit soort gegevens van nationaal belang is. Alle tot 1960 uitgebrachte HFC’ers zullen in de toekomst ook in het digitale archief van de Koninklijke Bibliotheek beschikbaar komen. Naar verwachting in 2018.

Om alvast een inkijkje te geven in ons verleden kun je hier de eerste en laatste pagina van het in november 1950 verschenen blad inzien waarin o.a. de invoering van rugnummers in het voetbal ter discussie wordt gesteld.

 pagina_1_hfcer_nov_1950_2.jpg

Van de Archiefcommissie Overzicht