Update: Het trainingsschema voor het seizoen 2017-2018 is bekend

Het voorlopige trainingsschema is gepubliceerd, maar daar staan voor de breedteteams de verschillende teams zelf nog niet in vermeld. Dat gaat nog gebeuren in augustus, zodat straks iedereen kan zien, wanneer zijn of haar team traint.

Vanuit de jeugd krijgen we momenteel vragen hoe het schema te lezen. Vandaar hier een uitleg.
Het is ons streven om alle jeugdselectie teams 3 keer per week te laten trainen en alle breedte jeugd teams, behalve de O19, 2 keer.

Voor de jongere jeugd gaan we onderscheid maken tussen de verschillen de scholen. Een aantal scholen maakt gebruik van een continue rooster en sommigen hebben de vrijdagmiddag vroeger vrij. De afgelopen seizoenen hebben we gezien dat dit best lastig is voor de indelingen, want sommige kinderen kunnen wel al vroeger dan 16.00 starten met de trainingen en sommigen halen die 16.00 uur juist net niet. Vandaar dat we aankomend seizoen een test gaan doen om 1 van de 2 trainingen niet in teamverband te doen, maar juist vanuit een schoolperspectief. Diegenen die vroeger kunnen, starten om 15.30 uur met hun trainingen en diegenen die dat niet halen, starten om 16.30 uur. De indelingen hiervoor gaan we begin volgend seizoen doen.

 

De semi-selecties bij de jeugd waren afgelopen seizoen al afgeschaft in de bovenbouw en zijn aankomend seizoen volledig verdwenen. Dit fenomeen is niet meer nodig nu alle breedte teams 2 keer per week kunnen trainen. In het schema zelf wordt gewerkt met kleurcodes per veld en per uur. De kleuren hebben de volgende betekenis:

Groen = breedte jeugd
Paars = meiden
Lichtblauw = selectie jeugd
Grijs = senioren en G voetbal
Geel = keepers

Momenteel staan de trainingen als volgt gepland. Let wel, er kan nog geschoven gaan worden binnen de secties.

De jeugdselecties:
De selectieteams zijn reeds per team ingedeeld en door de technische staf geïnformeerd.

De breedte jeugd:
O8
   => teamtrainingen op woensdagmiddag
2de training (inloop op schoolniveau): maandagmiddag of vrijdagmiddag

O9   => teamtrainingen op woensdagmiddag
2de training (inloop op schoolniveau): maandagmiddag of vrijdagmiddag

O10 => teamtrainingen op woensdagmiddag
2de training (inloop op schoolniveau): maandagmiddag of vrijdagmiddag

O11 => teamtrainingen dinsdagmiddag 16.00 uur
2de training (inloop): vrijdagmiddag vroege scholen 15.00, late scholen 16.00 uur

O12 => dinsdagmiddag 16.00 uur en donderdagmiddag 16.00 uur

O13 => maandagmiddag 16.30 uur en donderdagmiddag 17.00 uur

O14 => 1ste teamtraining: 2 teams op maandag 16.30 uur, 3 teams dinsdag 17.00 uur
2de teamtraining: vrijdagmiddag 17.00 uur of 18.00 uur

O15 => 1ste teamtraining: dinsdag 18.00 of 19.00 uur.
2de teamtraining: vrijdag 17.00 uur of 18.00 uur

O17 => 1ste teamtraining: diverse opties voor de verschillende teams. Wordt nog ingedeeld.
Afhankelijk van team: maandag 20.00 uur, dinsdag 20.00 uur of woensdag middag
2de training (inloop): vrijdagavond

O19 => training op vrijdagavond

De meiden:
O9
=> Dinsdag 16.00 uur en donderdag 16.00 uur.
O11 => Dinsdag 16.00 uur en donderdag 16.00 uur.
O13 => Maandag om 17.30 uur en woensdag om 17.00 uur
O15 => Eén van de twee teams traint dinsdag om 19.00 uur en vrijdag om 19.00 uur. Het andere team traint maandag om 17.30 uur en donderdag om 17.00 uur.
O17 => Dinsdag om 19.00 uur en vrijdag om 19.00 uur
O19 => Dinsdag om 19.00 uur en vrijdag om 19.00 uur

De keepers:
Alle keepertrainingen worden op woensdagmiddag tussen 15.00 en 20.00 uur gepland.

Klik hier voor het trainingsschema

HFC Jeugd overzicht