Update Kunstgras mei 2017

Hieronder de informatie die de gemeente Haarlem stuurde om te informeren conform afspraak op de informatiebijeenkomst van 1 mei jl.

Rubbergranulaat op Haarlemse voetbalvelden

** De gemeente Haarlem investeert in sport. Voor de vervanging van twee en aanleg van één kunstgras voetbalveld zal deze zomer gebruik gemaakt worden van rubbergranulaat als ‘infill’ (invulmateriaal). Uit onderzoek van het RIVM blijkt het gebruik hiervan geen gezondheidsrisico’s met zich mee te brengen. Alternatieven voor rubbergranulaat zijn door de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) vergeleken. Op het gebied van bespeelbaarheid, duurzaamheid en prijs hebben deze alternatieven geen aantoonbare meerwaarde.**

Het college van B en W heeft besloten om rubbergranulaat als instrooimateriaal te handhaven. Het besluit hierover was uitgesteld omdat het college de resultaten wilde afwachten van een vergelijking naar alternatieve typen instrooimateriaal. De vergelijking, opgesteld door de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), geeft volgens het college onvoldoende aanleiding om een alternatief te kiezen. Aan sommige alternatieven kleven ook bezwaren, bovendien is er vaak nog onvoldoende praktijk- en gebruikerservaring om een keuze te kunnen maken voor een alternatief instrooimateriaal. Het college besluit daarom de kunstgrasvelden te blijven instrooien met rubbergranulaat. (https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2017/09-mei/10:00/Het-gebruik-van-rubbergranulaat-als-instrooimateriaal-bij-toplaag-renovaties-en-de-aanleg-van-voetbal-kunstgrasvelden-continueren)

De Haarlemse voetbalverenigingen zijn betrokken bij dit besluit en hebben zich niet negatief uitgesproken over continuering van rubbergranulaat als instrooimateriaal op de voetbalvelden.
Haarlem zal de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend volgen.

De afgelopen maanden zijn, naar aanleiding van een uitzending van Zembla over mogelijke gezondheidsrisico’s bij het spelen op kunstgras met rubbergranulaat , vragen gerezen over de veiligheid van rubbergranulaat als instrooimateriaal. RIVM heeft daarop, in opdracht van minister Schippers, een onderzoek laten uitvoeren. Het RIVM komt tot de conclusie dat de kankerverwekkende PAK’s (PolycyclischeAromatische Koolwaterstoffen) die in het rubbergranulaat besloten zitten, nauwelijks vrijkomen. Dat komt doordat de stoffen in het granulaat zijn ‘opgesloten’. Hierdoor is het schadelijk effect op de gezondheid praktisch verwaarloosbaar, en kan op de kunstgrasvelden met rubbergranulaat veilig worden gespeeld, aldus het RIVM. De KNVB, de GGD GHOR en de VSG delen deze conclusie van het RIVM.

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2016/december/Beoordeling_gezondheidsrisico_s_door_sporten_op_kunstgrasvelden_met_rubbergranulaat

Vragen

Wij kunnen ons voorstellen dat het besluit tot vragen leidt. U kunt uw vragen stellen aan sport@haarlem.nl. Uw vraag wordt dan zo spoedig mogelijk beantwoord.

 

Ook ontvingen wij een brief over de VSG vergelijking alternatieven infill die u hier kunt downloaden

Mededelingen overzicht