OPZEGGEN

Opzeggingen dienen uiterlijk  31 mei binnen te zijn, de opzegging kan verstuurd worden naar ledenadministratie@konhfc.nl. U krijgt altijd een bevestiging per mail. Bewaar deze mail goed.

Te late ontvangst van de opzegging/verandering leidt automatisch tot verlenging van het bestaande lidmaatschap en tot de daaraan gekoppelde verplichting tot volledige betaling van de contributie voor het gehele volgende verenigingsjaar.
Beëindiging van het lidmaatschap zal pas dan worden geaccepteerd indien en zodra aan alle (financiële) verplichtingen is voldaan, zoals het betalen van nog uitstaande boetes en/of (restanten van) contributie e.d. of het inleveren van door Kon. HFC verstrekte kleding.

Met vriendelijke groet,
Liesbeth van den Berg/Ledenadministratie

Mededelingen overzicht