Kunstgras op HFC

T.a.v. het gebruik van onze kunstgrasvelden heeft het bestuur besloten:

  • dat HFC alle relevante publicaties die het ontvangt, publiceert op de website;
  • dat het bestuur, alles overwegende, zich op dit moment aansluit bij de lijn die de gemeente Haarlem op dit moment volgt (zie brief gemeente die op de site is gepubliceerd). Dit betekent dat HFC-teams op de kunstgrasvelden actief blijven;
  • in het verlengde van het bestuursstandpunt tijdens de vorige discussie periode over dit onderwerp, heeft het bestuur ervoor gekozen om de Kabouters op vrijdag en zondag op gras te laten spelen;
  • voor de keeperstrainingen geldt geen “bijzondere” afweging. Het is voor de keeperstrainingen gebruikelijk dat op gras wordt getraind wanneer dat kan. De keeperstrainingen zijn nooit op de reguliere velden, maar daarnaast;
  • uiteraard juicht het bestuur verder onderzoek toe; als er betere oplossingen zijn, juichen we deze toe en werken we daaraan mee.
Mededelingen overzicht