'Er bestaat geen veilige grens voor chemisch afval op voetbalvelden'

Lezersbrief  Uit onderzoek van RIVM blijkt dat mensen veilig kunnen sporten op kunstgrasvelden ingestrooid met rubbergranulaat. Ook blijkt dit uit het vandaag gepubliceerde onderzoek van het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA). Advocaat Martin de Witte uit Amersfoort is het daar niet mee eens en zond een lezersbrief in.

Stop paniek om rubberkorrels in kunstgras’ (Opinie 25-2). Gerard Mulder, emeritus hoogleraar toxicologie aan de Universiteit Leiden, en Joris IJzermans, onderzoeker bij het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, menen dat het tv-programma Zembla zich schuldig maakt aan misleiding en eenzijdige berichtgeving over rubberkorrels in kunstgras. Volgens de auteurs moet iedereen maar geloven in het RIVM-rapport hierover. Sinds 2001 kan men blijkbaar in Nederland versnipperde autobanden op de velden uitstrooien. Nu half Nederland vol ligt, moet er een ‘veiligheidsnorm’ worden bedacht. Als dat vooraf was gebeurd, waren die snippers nooit gebruikt. Het RIVM heeft onderzoek gedaan, maar is ‘vergeten’ mee te nemen dat blootstelling van kinderen aan de kankerverwekkende paks kan leiden tot kanker op latere leeftijd. De grotere gevoeligheid bij kinderen voor bijvoorbeeld hun immuunsysteem en vruchtbaarheid is niet meegenomen door het RIVM. Geen woord bij de auteurs over het voorzorgsbeginsel: discussie alleen al over de ernst van de schadelijkheid is voldoende om in te grijpen. En toch zeggen de auteurs dat het veilig is. Er is geen enkele reden om dit chemisch afval op de velden te laten liggen, dat is het enig juiste advies. Er bestaat geen veilige ondergrens. Goed om te weten dat de auteurs banden met het RIVM hadden of hebben. Er is meegewerkt aan het RIVM-rapport uit 2006. IJzermans heeft een stand-byfunctie bij het ministerie van VWS en het RIVM. Mulder was van 2009 tot 2013 lid van de com¬missie van toezicht van het RIVM. Wie heeft het hier over eenzijdige berichtgeving?

Martin de Witte (advocaat), Amersfoort

Bron: AD

Mededelingen overzicht