Digitalisering archief HFC

Onze club zit momenteel in zijn 137e levensjaar. Een respectabele leeftijd en dat laatste geldt ook voor de meeste leden van de Archiefcommissie. Maar wij prijzen ons gelukkig met de medewerking van de eeuwig jeugdige Joke Slootheer en met die van onze jonge hond Rens Goedknegt die in blijde verwachting is van zijn 24e verjaardag. Hij is uitgerekend op 18 mei aanstaande.

Daar wij ook niet kunnen ontkomen aan de moderne verworvenheden die de mogelijkheden tot digitalisering ons heden ten dage bieden, kunnen wij de hulp van Joke en Rens heel goed gebruiken. U zult ongetwijfeld begrijpen dat het digitaliseren van het complete papieren archief van HFC een onbegonnen werk is. En als het al redelijkerwijs te doen zou zijn, dan zou het een (te) kostbare zaak worden.

Maar het een sluit het ander niet uit. Zo heeft u al kunnen kennisnemen van het feit dat “De (grote) HFC’er” vanaf het jaar 2006 op de site van HFC in te zien is. U kunt erin bladeren, u kunt ze downloaden en/of als pdf printen. Uiteraard is een zoekfunctie ingebouwd wat u het vinden van gebeurtenissen of persoonsnamen vergemakkelijkt. U vindt de link op de site. Via “over de club”, “clubinfo” en “historie” komt u bij “grote HFC’ers”.

De volgende stap die we aan het maken zijn is het digitaal onderbrengen bij het Noord-Hollands Archief (NHA) van alle negen jubileumboeken en de twee jubileummagazines van HFC die bij de diverse lustra zijn gepubliceerd. Dit proces bevindt zich in de testfase en zodra deze is afgerond zullen deze publicaties via de site van het NHA vrij toegankelijk zijn voor geïnteresseerden. Daarmee zal de geschiedenis van onze club wereldwijd in te zien zijn.

Ook hebben wij al een lading van 200 à 300 historische foto’s bij het NHA laten digitaliseren. Ook deze zullen binnen afzienbare tijd op de site van het NHA te bezien zijn. Rest nog de honderden en honderden losse foto’s die zich in dozenvol in ons archief bevinden. Het selecteren op historische waarde en het uitzoeken en achterhalen van de verbeelde namen en/of gebeurtenissen wordt een werk van maanden, zo niet jaren.

Bert Vermeer
26 februari 2016

Van de Archiefcommissie Overzicht