Frank Kales

De laatste sponsorborrel van 2013 bracht deze keer ex-topbasketballer Frank Kales naar de Spanjaardslaan. Kales heeft van oudsher een band met HFC aangezien hij ruim veertien jaar aan de Van Oldenbarneveltlaan woonde. Na het openingswoord van Bob Witjas werd de spreker van deze avond ingeleid door Herman Opmeer, die de afwezige Henk Uildriks en Fred Postma verving.

Kales speelde indertijd voor de roemruchte Haarlemse basketbalclub Levis Flamingo’s met als teamgenoten onder anderen Cees Akerboom en Mart Smeets en hij bracht het tot honderd interlands in het Nederlands basketbalteam. Verder werkte hij dertig jaar bij IBM Europe, werd algemeen directeur bij Ajax en is thans internetondernemer bij de e-business firma’s Red Igeon Sportmedia en Holland Tigers.

Kales verhaalde hoe hij ooit probeerde om met twaalf man van basketballengte in een deux-chevauxtje de Kennemer Sporthal binnen te rijden. Dat lukt pas bij de vierde auto. De eerste drie vielen al bij het instappen uit elkaar. Behalve zijn professionele loopbaan heeft sport altijd zijn leven beheerst en zijn omzwervingen door binnen- en buitenland deden hem telkens weer beseffen dat Haarlem de plaats was waar hij thuishoorde.

Kales heeft zelf topsport bedreven, maar hij bleef en blijft een open oog hebben voor de breedtesport. Hij onderstreepte nog maar eens het cruciale belang van het sociale aspect. Het bedrijven van sport op zich, van welk niveau ook, is om allerlei redenen al belangrijk, maar het omgaan met anderen, de gezelligheid en geborgenheid, het kopje koffie of drankje na afloop: het zijn allemaal zaken die bijdragen aan een goede maatschappelijke ontwikkeling. Hij haalde aan dat het juist daar bij Ajax Capetown niet goed is gegaan. Het pompen van geld in goede spelers is slechts één aspect, maar er had ook aandacht, in de vorm van sociale programma’s, moeten zijn voor de townships waar die jongens vandaan komen.

Kales stak zijn kritiek op zijn oude werkgever Ajax niet onder stoelen of banken: hij dacht als algemeen directeur van Ajax enige belangrijke zaken te kunnen regelen, maar werd voor de voeten gelopen door het bestuur, bestaande uit leden “die dachten dat ze het allemaal voor het zeggen hadden.”

Ook het gevolgde beleid ten aanzien van het onderwijs in Nederland kreeg een veeg uit de pan. Het steekt Kales geweldig – wie niet? – dat de hogere scholen door de overheid betaald krijgen op basis van het aantal voor het eindexamen geslaagde leerlingen. Reken maar dat er heel wat scholen zijn die ervoor zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen met het gewenste papiertje de deur uitgaan.

Tot slot had Kales nog een goed advies: als je solliciteert, concentreer je dan op datgene wat gezocht wordt. Weid niet uit over zaken die niet tot de kern behoren. Speel niet in op wat je allemaal geleerd of gedaan hebt, maar beperk je tot wat straks van je gevraagd wordt in die specifieke functie.

Dat Haarlem echt zijn plek is en het sociale aspect inderdaad een belangrijke factor is bewees Kales door nog lang na afloop in het gezellig in kerstsfeer getooide clubhuis van HFC na te blijven.

Foto's: Robert van Koolbergen

2010-2014 Overzicht