Historisch moment: ledenvergadering schaart zich unaniem achter plannen Nieuwbouw HFC

Donderdag 6 juni 2024 zal de boeken ingaan als een onvergetelijk moment in de rijke geschiedenis van onze club. De algemene ledenvergadering (ALV) stond deze avond geheel in het teken van de bouwplannen voor het nieuwe clubhuis en tribune.

Onder grote belangstelling liet de ledenvergadering zich bijpraten over alle aspecten van de nieuwbouwplannen. Onder aanvoering van voorzitter Dirk Jan Rutgers en penningmeester Bas Rekvelt, daarbij ondersteund door het bestuur en de accommodatiecommissie, kwamen alle stappen van het bouwproces alsmede de financiële onderbouwing voor de plannen nauwgezet aan de orde. Architect Heiko Hulsker praatte de leden bij over zijn ontwerp, een prachtig nieuw en modern clubhuis. Nadat eerder al de benodigde vergunningen waren verstrekt en ook de selectieprocedure voor het vinden van een aannemer was afgerond, was het nu aan de leden om zich uit te spreken over de plannen. Uit de stemmingsprocedure die volgde bleek dat de leden zich unaniem achter het besluit schaarden, waarna de voorzitter tevreden de historische woorden sprak: vrienden, we gaan bouwen! Erevoorzitter Hugo Bettink roemde de vele HFC’ers die actief hebben bijgedragen aan dit project. Hij riep de leden op om ook in de komende periode waar mogelijk het bestuur te ondersteunen bij de bouw.

In de komende weken zal de start van de nieuwbouw meer en meer zichtbaar worden op ons complex. De bouw van het tijdelijke clubhuis gaat volgende week van start. Op zaterdag 29 juni zal er voor leden, vrijwilligers en overige belangstellenden een feestelijke afscheidsavond georganiseerd worden om ons oude vertrouwde clubhuis uit te leiden. Gedurende de zomermaanden zal het oude clubhuis leeggehaald worden, waarna begin september de sloop zal plaatsvinden, gevolgd door de start van de nieuwbouw. Naar verwachting zal het nieuwe clubhuis in het najaar van 2025 worden geopend.

Met sportieve groet,
 
KONINKLIJKE HAARLEMSCHE FOOTBALL CLUB 'HFC'
 
Bernd Knüvers
secretaris

Foto's: Robert van Koolbergen
Nieuws Overzicht